เครื่องราง ของขลัง แนะนำ
1. 
ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
2. 
ของให้โชค  คลิกที่นี่
3. 
วัตถุมงคลใหม่ คลิกที่นี่
4. 
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

หน้าแรก วัตถุมงคล

ร้านวรันณ์ธรจำหน่ายพระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี ไหลดำ ไหลเขียว ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ
ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม เพชรหน้าทั่ง ไม้งิ้วดำ ไม้พญางิ้วดำ ไม้กลายเป็นหิน ข้าวตอกพระร่วง พระเหล็กน้ำพี้ พระแร่เหล็กน้ำพี้ และเครื่องรางของขลังอีกมากมาย
รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายช่วงเช้า-เย็นโทร โทร
084-8038208 , 087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061
ไอดีไลน์ @line55 คลิกปุ่ม เพิ่มเพื่อน

แจกฟรี พระเครื่อง พระสมเด็จนางพญา รุ่น9มวลสาร ดูรายละเอียด

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 1นิ้วครึ่ง,2 นิ้ว, 3นิ้ว

พระพุทธชินราช
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ อุตรดิตถ์ 
     หน้าตัก 1 นิ้วครึ่งฐานกว้าง 2  นิ้วสูง 3 นิ้ว
         หน้าตัก 2 นิ้วฐานกว้าง 3 นิ้วสูง 5 นิ้ว
         หน้าตัก 3 นิ้วฐานกว้าง 4.5 นิ้ว สูง 7 นิ้ว
 
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้
 
ประวัติพระพุทธชินราช
     พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงาม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุด องค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว (๒.๘๗๕ เมตร) สูงเจ็ดศอก (๓.๕ เมตร) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่เมืองพิษณุโลกมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล  สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเอกาทศรถได้ทรงปิดทองเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๖ และเมื่อ ๒๔๗๘ ได้มีการลงรักปิดทองเต็มองค์อีกครั้งหนึ่ง ให้พุทธศาสนิกชนได้ สักการะ บูชาอยู่จนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารทางทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร องค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงายพระพักตร์หันไปทางทิศตะวันตก (ด้านริมแม่น้ำน่าน) มีซุ้มเรือนแก้วและสลักด้วยไม้สักลงรักปิดทอง ประดับเนื้อพระปฤษฎางค์ ประณีตอ่อนช้อยงดงาม มีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่ง และช่วยเน้นให้พระวรกายของพระพุทธชินราชงามเด่น ชัดเจนยิ่งขึ้น
     พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากสุโขทัยประยุกต์ เพราะเกศมีรัศมียาวเป็นเปลวเพลิง วงพระพักตร์ค่อนข้างกลมไม่ยาวรีเหมือนมะตูม เช่น พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยมีพระอุณาโลมผลิ อยู่ระหว่างพระโขนง พระวรกายอวบอ้วนมี สังฆา ยาวปลายหยักเป็นเขี้ยวตะขาบ ฝังด้วยแก้วนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน ฝ่าพระบาท แบนราบค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับยุคสุโขทัย ส้นพระบาทยาวมีรูป อาฬวก ยักษ์และรูปท้าวเวสสุวัณหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์เฝ้าอยู่ที่พระเพลาเบื้องขวาและซ้ายขององค์ตามลำดับ
     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่เรียกขานกันว่า  "วัดใหญ่"  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านในบริเวณตัวเมืองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่างามที่สุดองค์หนึ่งของไทย พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนนับถือมาตั้งแต่โบราณ สันนิฐานว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท  โปรดให้สร้างขึ้นในคราวเดียวกับพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาครั้งสถาปนาเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวงในพุทธศักราช ๑๙๐๐ พระพุทธชินราชคือประจักษ์พยานถึงความสูงส่ง ทางฝีมือและความฉลาดลึกซึ้งของช่างในยุคนั้นนอกจากองค์พระจะงดงามโดยพุทธลักษณะคือเป็นการนำเอาลักษณะที่งามตามแบบอย่างพระพุทธรูปสุโขทัยกับเชียงใหม่มาผสมผสานกันอย่างลงตัวแล้วการประดิษฐานองค์พระในจุดที่พอดีทั้งเรื่องแสงเงาและมุมมองยังมีส่วนสำคัญให้เราได้รับความงามนั้นอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือที่สร้างโดยมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จมานมัสการพระพุทธชินราชครั้งแรกในปี ๒๔๓๕ ทรงบันทึกไว้ว่า "เวลานั้นยังมิได้ปฏิสังขรณ์แก้ไขพระวิหารให้สว่างอย่างทุกวันนี้ พอไปถึงประตูวิหารแลเข้าไปข้างใน ดูที่อื่นมืดหมดเห็นแต่องค์พระชินราชตระหง่านงามเหมือนลอยอยู่ในอากาศ เห็นเข้าก็จับใจเกิดเลื่อมใสในทันที เพราะเขาทำช่องแสงสว่างเข้าทางประตูใหญ่ด้านหน้าแต่ทางเดียว พระชินราชตั้งอยู่ข้างในตรงประตูและเป็นของปิดทอง จึงแลเห็นก่อนสิ่งอื่นในวิหาร" ต่อมาได้มีการเจาะหลังคาวิหารให้แสงสว่างเข้าได้มากขึ้น ซึ่งกลับทำให้องค์พระไม่เด่นเช่นที่เป็นมาแต่โบราณ อีกประการหนึ่งได้แก่การกำหนดตั้งองค์พระให้หน้าตักอยู่ในระดับสายตาในวิหารซึ่งมีรูปทรงยาวเปรียบประดุจกล้องส่องกำกับระยะการมองให้ได้คมชัดที่สุดช่วยให้เราเห็นความงามได้เต็มที่ ข้อนี้ท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่าหากพระพุทธชินราชไปประดิษฐานอยู่ในวิหารสั้น ๆ และองค์พระตั้งอยู่สูงจนต้องแหงนหน้าดูจะไม่งามได้เท่าที่เป็นอยู่นี้ พระพุทธชินราชนั้นมิได้ "เป็นหลักเป็นศรี" เฉพาะแก่จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นดังที่พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าฯ ทรงสรรเสริญว่า "ถ้าพระพุทธชินราชยังคงอยู่ที่เมืองพิษณุโลก ตราบใดเมืองพิษณุโลกจะเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวอยู่ตราบนั้นถึงในเมืองพิษณุโลกจะไม่มีชิ้นอะไรเหลืออยู่อีกเลย ขอให้มีแต่พระพุทธชินราชเหลืออยู่แล้ว ยังคงจะอวดได้อยู่เสมอว่า มีของควรดูควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือ หรือจะว่าในเมืองไทยทั้งหมดก็ได้ "
 
บูชาพระพุทธชินราช หน้าตัก 1นิ้วครึ่ง,2 นิ้ว, 3นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
ราคาบูชาองค์พระพุทธชินราช หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
 
หน้าตัก 1  นิ้วครึ่งสีแร่ราคาบูชา  89    บาท
แบบสีทองราคา  139  บาท
หน้าตัก 2 นิ้วสีแร่ราคา  229 บาท
แบบสีทองราคา  299 บาท
หน้าตัก 3 นิ้วสีแร่ ราคาบูชา  299  บาท
แบบสีทองราคา  399  บาท
 
              การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระพุทธชินราช

ต้องการบูชาพระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 1นิ้วครึ่ง,2 นิ้ว, 3นิ้ว สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่
 
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 20
อยากได้มากครับผม หน้าตักกว้างมากครับผม ติดต่อทางหน้าร้านได้มั้ยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วานิช วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 16:35:25 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 19
ได้รับของละครับ บุชาที่สำนักงานได้เหมาะมากครับ เป็นสิริมงคลมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ รงค์ วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 18:16:14 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 18
สวยมากครับอยากได้มากครับผม หน้าตักกว้างมากครับผม ติดต่อทางหน้าร้านได้มั้ยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วี วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 14:27:16 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 17
ได้มาครอบครองแล้วคับพี่น้อง อยากให้ทุกคนใช้ของดีต้องมาบอกต่อคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ฟาเรน วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 18:18:37 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 16
พระพุทธชินราช องค์เหล็กหน้าตักกว้างมากครับ อยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ ดลเดช วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 17:24:43 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 15
พระพุทธชินราช หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ อุตรดิตถ์ &****;องค์พระพุทธชินราชสั่งมาแล้วสวยครับสวย ห่อดีมากการดูแลดี
แจ้งลบ
โดยคุณ ลีลา วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 22:15:30 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ อยากได้ค่ะ อยากติดต่อทางหน้าร้านค่ะ อยากเห็นองค์ท่านด้วยตาตัวเอง ไปตามมที่อยุ่เลยใช่ไหมคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ของขวัญ วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 19:32:24 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 13
วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้าง บูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์*อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ ร้านนี้ดีจริงๆ &****;
แจ้งลบ
โดยคุณ ประโยชน์ วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 16:32:10 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 12
สวยงามมากเลยครับ ผมอยากได้ไว้บูชาครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ว่าน วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 21:16:39 น. [ IP : 171.96.176.163 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ อยากได้ครับ อยากมีไว้บูชา
แจ้งลบ
โดยคุณ ควีน วันที่ 29 พ.ค. 2559 เวลา 17:34:16 น. [ IP : 171.96.177.224 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ สวยมากครับ อยากได้มากครับผม รูปหล่อท่านสวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ฟาน วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 13:55:55 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระพุทธเจ้าชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ สวยมากครับ อยากได้มากครับผม รูปหล่อดีมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เซ วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา 17:22:14 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ ดีมากครับ ผมอยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ ดอล วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 11:07:42 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระพุทธชินราช สวยมากคับ ถ้าอยากได้มาบูชา ต้องทำยังไงคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ พงศ์ศักดิ์ วันที่ 2 พ.ค. 2559 เวลา 17:09:59 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
ได้บูชาพระพุทธชินราชเเล้ว รู้สึกว่าชีวิตราบรื่นขึ้นมากเลยค่ะ อะไรที่แย่ๆก็กลายเป็นดีหมดเลย ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนมากวนใจเลยค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ฟ้า วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 20:40:18 น. [ IP : 182.53.211.182 ]

ความคิดเห็นที่ 5
งานสวยมากครับ มีติดรถไว้ รู้สึกปลอดภัยมากๆครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดล วันที่ 15 มี.ค. 2559 เวลา 11:22:37 น. [ IP : 118.175.220.89 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ เหมาะกับการนำมาบูชาที่รถ
แจ้งลบ
โดยคุณ ส้ม วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 12:28:12 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 3
บูชาพระพุทธชินราช ตองของร้านวรันณ์ธร สร้างจากมวลสาร * อย่าง สวยงามและน่าเลื่อมใสมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ เงิน วันที่ 12 มี.ค. 2559 เวลา 15:53:25 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 2
เหมาะกับการนำมาบูชาที่รถคับ ผมจะติดต่อพี่ตามเบอโทเลยนะคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เงิน วันที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา 22:29:13 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
ของร้านเฮียดีจริงๆ ชอบมากนะองค์พระพุทธชินราชสั่งมาแล้วสวยครับสวย ห่อดีมากการดูแลดีเยื่ยมเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ ฮิง วันที่ 5 พ.ย. 2558 เวลา 15:48:32 น. [ IP : 180.183.58.13 ]


ดูดวงฟรี ดูเนื้อคู่ ดูดวงความรัก ดูดวงรายวัน ดูดวงไพ่ยิปซี คลิกที่นี่