เครื่องราง ของขลัง แนะนำ
1. 
ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
2. 
ของให้โชค  คลิกที่นี่
3. 
วัตถุมงคลใหม่ คลิกที่นี่
4. 
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

หน้าแรก วัตถุมงคล

ร้านวรันณ์ธรจำหน่ายพระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี ไหลดำ ไหลเขียว ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ
ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม เพชรหน้าทั่ง ไม้งิ้วดำ ไม้พญางิ้วดำ ไม้กลายเป็นหิน ข้าวตอกพระร่วง พระเหล็กน้ำพี้ พระแร่เหล็กน้ำพี้ และเครื่องรางของขลังอีกมากมาย
รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายช่วงเช้า-เย็นโทร โทร
084-8038208 , 087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061
ไอดีไลน์ @line55 คลิกปุ่ม เพิ่มเพื่อน

แจกฟรี พระเครื่อง พระสมเด็จนางพญา รุ่น9มวลสาร ดูรายละเอียด

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว แร่เหล็กน้ำพี้

 พระพุทธชินราช
 
หน้าตัก 9 นิ้ว หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
 
พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ องค์สีทองคำนี่คือการทำสีทองคำเกรด A
 
 
 
 องค์สีน้ำตาล ตามภาพด้านล่างนี้ คือสีน้ำตาล สีแร่เหล็กน้ำพี้ธรรมชาติ
 
 
  
 
พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว สร้างจากแร่เหล็กน้ำพี้น้ำหนักประมาณ 22 กิโลกรัม
 
ประวัติพระพุทธชินราช

     
พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงาม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุด องค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว (๒.๘๗๕ เมตร) สูงเจ็ดศอก (๓.๕ เมตร) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่เมืองพิษณุโลกมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล  สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเอกาทศรถได้ทรงปิดทองเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๖ และเมื่อ ๒๔๗๘ ได้มีการลงรักปิดทองเต็มองค์อีกครั้งหนึ่ง ให้พุทธศาสนิกชนได้ สักการะ บูชาอยู่จนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารทางทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร องค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงายพระพักตร์หันไปทางทิศตะวันตก (ด้านริมแม่น้ำน่าน) มีซุ้มเรือนแก้วและสลักด้วยไม้สักลงรักปิดทอง ประดับเนื้อพระปฤษฎางค์ ประณีตอ่อนช้อยงดงาม มีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่ง และช่วยเน้นให้พระวรกายของพระพุทธชินราชงามเด่น ชัดเจนยิ่งขึ้น
     พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากสุโขทัยประยุกต์ เพราะเกศมีรัศมียาวเป็นเปลวเพลิง วงพระพักตร์ค่อนข้างกลมไม่ยาวรีเหมือนมะตูม เช่น พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยมีพระอุณาโลมผลิ อยู่ระหว่างพระโขนง พระวรกายอวบอ้วนมี สังฆา ยาวปลายหยักเป็นเขี้ยวตะขาบ ฝังด้วยแก้วนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน ฝ่าพระบาท แบนราบค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับยุคสุโขทัย ส้นพระบาทยาวมีรูป อาฬวก ยักษ์และรูปท้าวเวสสุวัณหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์เฝ้าอยู่ที่พระเพลาเบื้องขวาและซ้ายขององค์ตามลำดับ
     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่เรียกขานกันว่า  "วัดใหญ่"  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านในบริเวณตัวเมืองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่างามที่สุดองค์หนึ่งของไทย พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนนับถือมาตั้งแต่โบราณ สันนิฐานว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท  โปรดให้สร้างขึ้นในคราวเดียวกับพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาครั้งสถาปนาเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวงในพุทธศักราช ๑๙๐๐ พระพุทธชินราชคือประจักษ์พยานถึงความสูงส่ง ทางฝีมือและความฉลาดลึกซึ้งของช่างในยุคนั้นนอกจากองค์พระจะงดงามโดยพุทธลักษณะคือเป็นการนำเอาลักษณะที่งามตามแบบอย่างพระพุทธรูปสุโขทัยกับเชียงใหม่มาผสมผสานกันอย่างลงตัวแล้วการประดิษฐานองค์พระในจุดที่พอดีทั้งเรื่องแสงเงาและมุมมองยังมีส่วนสำคัญให้เราได้รับความงามนั้นอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือที่สร้างโดยมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จมานมัสการพระพุทธชินราชครั้งแรกในปี ๒๔๓๕ ทรงบันทึกไว้ว่า "เวลานั้นยังมิได้ปฏิสังขรณ์แก้ไขพระวิหารให้สว่างอย่างทุกวันนี้ พอไปถึงประตูวิหารแลเข้าไปข้างใน ดูที่อื่นมืดหมดเห็นแต่องค์พระชินราชตระหง่านงามเหมือนลอยอยู่ในอากาศ เห็นเข้าก็จับใจเกิดเลื่อมใสในทันที เพราะเขาทำช่องแสงสว่างเข้าทางประตูใหญ่ด้านหน้าแต่ทางเดียว พระชินราชตั้งอยู่ข้างในตรงประตูและเป็นของปิดทอง จึงแลเห็นก่อนสิ่งอื่นในวิหาร" ต่อมาได้มีการเจาะหลังคาวิหารให้แสงสว่างเข้าได้มากขึ้น ซึ่งกลับทำให้องค์พระไม่เด่นเช่นที่เป็นมาแต่โบราณ อีกประการหนึ่งได้แก่การกำหนดตั้งองค์พระให้หน้าตักอยู่ในระดับสายตาในวิหารซึ่งมีรูปทรงยาวเปรียบประดุจกล้องส่องกำกับระยะการมองให้ได้คมชัดที่สุดช่วยให้เราเห็นความงามได้เต็มที่ ข้อนี้ท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่าหากพระพุทธชินราชไปประดิษฐานอยู่ในวิหารสั้น ๆ และองค์พระตั้งอยู่สูงจนต้องแหงนหน้าดูจะไม่งามได้เท่าที่เป็นอยู่นี้ พระพุทธชินราชนั้นมิได้ "เป็นหลักเป็นศรี" เฉพาะแก่จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นดังที่พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าฯ ทรงสรรเสริญว่า "ถ้าพระพุทธชินราชยังคงอยู่ที่เมืองพิษณุโลก ตราบใดเมืองพิษณุโลกจะเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวอยู่ตราบนั้นถึงในเมืองพิษณุโลกจะไม่มีชิ้นอะไรเหลืออยู่อีกเลย ขอให้มีแต่พระพุทธชินราชเหลืออยู่แล้ว ยังคงจะอวดได้อยู่เสมอว่า มีของควรดูควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือ หรือจะว่าในเมืองไทยทั้งหมดก็ได้ "
 
บูชาพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
  
ราคาบูชาพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว
พระพุทธชินราชสีแร่เหล็กน้ำพี้แบบธรรมชาติ (สีน้ำตาล) องค์ละ  2,900  บาท
พระพุทธชินราช ทำสีทอง สีทองคำเกรด A องค์ละ 3,200 บาท
 
       การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว
 
ต้องการบูชาพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว
สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 20
อยากทราบว่าพระพุทธชินราช*นิ้วเหล็กนัำพี้สีทองคำเกรตเอราคา****ยังมีอีกไม่ครับผมอย ากได้สักองค์และรวมส่งราคาเท่าไร,,ติดต่อกลับ,,ผม..วุธ **********
แจ้งลบ
โดยคุณ S******@*****.* วันที่ 6 พ.ค. 2560 เวลา 21:38:36 น. [ IP : 171.5.105.122 ]

ความคิดเห็นที่ 19
สวยมากจริงๆๆคับ ผมได้มาครอบครองแล้วเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมากๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ เกม วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 16:34:14 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 18
ผมได้มาครอบครองแล้วคับพี่น้อง อยากให้ทุกคนใช้ของดีต้องมาบอกต่อคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ฟรีแลน วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 18:17:23 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 17
พบปาฎิหารแบบอัศจรรย์ใจ เพราะเกิดขึ้นและเห็นมากับตาตนเอง
แจ้งลบ
โดยคุณ ถุงทอง วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 14:23:43 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 16
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ สวยมากครับ อยากได้มากครับผม รูปหล่อท่านสวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วานิช วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 18:19:23 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 15
พระพุทธชินราช ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
แจ้งลบ
โดยคุณ ยอด วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 17:25:55 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 14
รูปหล่อท่านดูสวยมากครับ ใครมีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดำ วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 22:13:40 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 13
เห็นแล้วชอบมากคับ สวยมากจริงๆๆคับ ผมได้มาครอบครองแล้วคับพี่น้อง อยากให้ทุกคนใช้ของดีต้องมาบอกต่อคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ สถาปัตย์ วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 19:29:58 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 12
บูชาแล้วดีมากๆ &****;ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ พงศ์ วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 16:30:09 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระพุทธชินราชสวยงามมากเลยครับ เนื้อเนียนงานดี ผมสนใจครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เวน วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 21:14:57 น. [ IP : 171.96.176.163 ]

ความคิดเห็นที่ 10
สวยมากครับ ผมสนใจ
แจ้งลบ
โดยคุณ สัก วันที่ 29 พ.ค. 2559 เวลา 17:32:34 น. [ IP : 171.96.177.224 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระพุทธชินราช *นิ้ว สวยมากครับผม อยากได้มากครับผม รูปหล่อดีมากครับสีทองสวยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ไก่ วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 13:53:46 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระพุทธชินราช สวยมากครับ อยากได้มากครับ สวยมากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ คร วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา 16:57:29 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระพุทธชินราช หน้าตัก*นิ้ว สวยมากครับ ผมชอบมากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ สิง วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 11:05:30 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พระพุทธชินราชสวยมากคับ อยากได้มาบูชามากนะคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ บาย วันที่ 2 พ.ค. 2559 เวลา 17:00:50 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 5
พระพุทธชินราชสวยมากค่ะ ค่าส่งไปต่างประเทศคิดเท่าไหร่คะ เสียตามน้ำหนักใช่มั้ยเอ่ย? รบกวนตอบหน่อยค่ะ สนใจมากๆเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ ดวงฤทัย วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 20:27:29 น. [ IP : 182.53.211.182 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระพุทธชินราช หน้าตัก * นิ้ว สร้างจากแร่เหล็กน้ำพี้ &****;งานสวยสง่าดีครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ บอล วันที่ 15 มี.ค. 2559 เวลา 11:18:29 น. [ IP : 118.175.220.89 ]

ความคิดเห็นที่ 3
พระพุทธชินราช หน้าตัก * นิ้ว แร่เหล็กน้ำพี้ ของมาถึงบ้านละครับ สวยงามมากๆครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ พิเชษ วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 12:25:33 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 2
พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามมากๆครับ &****;น่าเลื่อมใสอย่างยิ่ง
แจ้งลบ
โดยคุณ ไนท์ วันที่ 12 มี.ค. 2559 เวลา 15:50:38 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 1
พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว สร้างจากแร่เหล็กน้ำพี้ ตอนแรกดูเหมือนจะส่งยากนะครับ เพราะผมจัดส่งทางไปรษณีย์ แต่พอมาถึงมือแล้ว ภูมิใจมากเลยครับถึงมือแล้วเหมือสว่างจ้าเลยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วง วันที่ 5 พ.ย. 2558 เวลา 21:24:35 น. [ IP : 180.183.58.13 ]


ดูดวงฟรี ดูเนื้อคู่ ดูดวงความรัก ดูดวงรายวัน ดูดวงไพ่ยิปซี คลิกที่นี่