เครื่องราง ของขลัง แนะนำ
1. 
ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
2. 
ของให้โชค  คลิกที่นี่
3. 
วัตถุมงคลใหม่ คลิกที่นี่
4. 
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

หน้าแรก วัตถุมงคล

ร้านวรันณ์ธรจำหน่ายพระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี ไหลดำ ไหลเขียว ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ
ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม เพชรหน้าทั่ง ไม้งิ้วดำ ไม้พญางิ้วดำ ไม้กลายเป็นหิน ข้าวตอกพระร่วง พระเหล็กน้ำพี้ พระแร่เหล็กน้ำพี้ และเครื่องรางของขลังอีกมากมาย
รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายช่วงเช้า-เย็นโทร โทร
084-8038208 , 087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061
ไอดีไลน์ @line55 คลิกปุ่ม เพิ่มเพื่อน

แจกฟรี พระเครื่อง พระสมเด็จนางพญา รุ่น9มวลสาร ดูรายละเอียด

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระแก้วมรกต องค์ใหญ่หน้าตัก  9  นิ้ว

 
พระแก้วมรกตองค์ใหญ่หน้าตัก 9 นิ้ว
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
องค์ใหญ่ ฐานกว้าง 13 นิ้ว  สูง 19 นิ้วครึ่ง
 
 
พระแก้วมรกตหนักประมาณ 20 กิโลกรัม หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ แม่เหล็กดูดติดทั้งองค์

          พระแก้วมรกต  เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสของผู้คนในภูมิภาคแหลมทองมาเป็นเวลานาน เริ่มตั้งแต่ดินแดนถิ่นนี้ยังเป็นอาณาจักรต่างๆ มิได้รวมกันเป็นประเทศอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอรวบรวมได้ว่าองค์พระแก้วมรกตสร้างขึ้นในประมาณ ปี พ.ศ. 500 โดยพระนาคเสนเถระ เมืองปาฏลีบุตร อินเดีย เข้ามาสู่ดินแดนของไทยครั้งแรกในอาณาจักรอโยธยา จากนั้นอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วเมืองชากังราวหรือกำแพงเพชร จากกำแพงเพชรได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วเชียงรายเป็นเวลา 45 ปี จากนั้นก็อัญเชิญลงมาประดิษฐานที่ลำปางอีก 32 ปี จากลำปางอัญเชิญขึ้นเหนือไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง จ. เชียงใหม่ เป็นเวลา 85 ปี  จากเชียงใหม่ไปประดิษฐานที่เมืองเวียงจันทร์ 225 ปี แต่เก่าก่อนตอนปลายสมัยอยุธยา เมืองเวียงจันทน์ตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา ครั้งเมื่อกรุงศรีอยุธยามีศึกหนักกับพม่าจนตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ทางเวียงจันทน์ถือโอกาศแข็งเมืองแยกตัวเป็นอิสระ จนกระทั่งพระเจ้าตากกอบกู้เอกราชได้และตั้งราชธานีใหม่จึงได้ส่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปตีเมืองเวียงจันทน์ให้กลับมาเป็นเมืองขึ้นเหมือนเดิม ศึกครั้งนั้นทัพของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้รับชัยชนะโดยเด็ดขาดจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับคืนสู่แผ่นดินไทย

          ครั้งแรกเมื่ออัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมายังประเทศไทยในสมัยกรุงธนบุรีได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วิหารน้อยวัดอรุณราชวราราม  ประดิษฐานอยู่ที่วัดอรุณฯ เป็นเวลา 5 ปี
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อชนะศึกเมืองเวียงจันทน์และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาก็เกิดความยินดี ดั่งว่าพระแก้วมรกตเป็นพระคู่บารมีคู่บ้านคู่เมือง    ครั้นเมื่อสิ้นกรุงธนบุรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นมหากษัตริย์ได้สำเร็จ และได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่มีชื่อว่า กรุงรัตนโกสินทร์ นัยว่าเป็นชื่อที่มีที่มาจากพระแก้วมรกต   กรุง แปลว่า เมือง   รัตน  แปลว่าแก้ว  โกสินทร์  แปลว่าพระอินทร์ ซึ่งพระอินทร์จะมีองค์สีเขียว รวมระยะเวลาที่องค์พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2321 จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 227 ปี

          พระแก้วมรกต ท่านได้ไปประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด ที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรือง  เมื่อมีสิ่งศักดิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราแล้วก็ขอเชิญท่านทั้งหลายไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง
รอยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระแก้วมรกต
 
          หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระแก้วมรกต มีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานทางโบราณคดี  ในส่วนที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นได้ปรากฎอยู่ในเอกสารโบราณมากมาย อาทิเช่น เรื่องรัตน์พิมพ์วงค์ ตำนานพระแก้วมรกต เรื่องพระรัตนปฏิมา ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์   พงศาวดารเหนือ ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา  ตำนานพระแก้วมรกตฉบับหลวงพระบาง และพงศาวดารโยนก เป็นต้น
จากเอกสารดังกล่าว  สามารถประมวลได้ว่า  พระแก้วมรกต สร้างขึ้นจากความดำริของพระนาคเสนเถระ  แห่งเมืองปาตลีบุตร  ในชมพูทวีป ( ประเทศอินเดียวในปัจจุบัน ) เมื่อประมาณ พ.ศ.500  จากนั้นก็ได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามเมืองสำคัญต่างๆ  ตามลำดับ  ดังนี้
 
เกาะลัง   เมื่อประมาณปี  พ.ศ. ๘๐๐
เมืองนครธม   ในอาณาจักรขอมโบราณ เมื่อประมาณปี พ.ศ.๑๐๐๐
เมืองอโยชปุระ หรือเมืองอโยธยาโบราณ  ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช
เมืองกำแพงเพชร ในสมัยพระยะาวิเชียรปราการ
เมืองเชียงราย ในสมัยเจ้ามหาพรหม
นครเขลางค์ หรือเมืองลำปาง  ระหว่างปี ๑๘๗๙ - พ.ศ. ๒๐๑๑
เมืองเชียงใหม่   ระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๑๑ - พ.ศ. ๒๐๙๖  ในสมัยพระเจ้าติโลกราช
เมืองหลวงพระบาง  ในปี พ.ศ. ๒๐๙๖
เมืองเวียงจันทร์  จนถึง พ.ศ. ๒๓๒๑
กรุงธนบุรี ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๑ - พ.ศ. ๒๓๒๗
กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๓๒๗  จนถึงปัจจุบัน
ด้านหลักฐานทางโบราณคดี  ปัจจุบันในภาคเหนือของประเทศไทยยังคงปรากฏร่องรอยในโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพระแก้วมรกตอยู่อย่างชัดเจนในหลายพื้นที่ ได้แก่
โบราณสถานวัดพระแก้ว ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เจดีย์โบราณ  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  จังหวัดลำปาง
เจดีย์หลวง  ในวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
เจดีย์โบราณ  ในวัดพระแก้ว  จังหวัดเชียงราย
 
          เรื่องตำนานพระแก้วมีหลายฉบับอาจจะผิดพลาดในเรื่องของเวลาและการกำหนดปีพุทธศักราชอยู่บ้าง แต่สิ่งเป็นจริงที่แน่แท้ไม่ผิดเพี้ยนคือปัจจุบันนี้พระแก้วมรกต ประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยของเรา ที่วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาติไทยมาช้านาน
สถานที่ต่างๆ ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตล้วนมีความสำคัญในแง่ของความศรัทธาและความเชื่อของผู้คนท้องถิ่น  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีศิลปะที่งดงามในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น หากมีเวลาจึงขอเชิญชวนทุกท่านเดินท่องเที่ยวเยือนเมืองเหนือกราบรอยพระแก้วมรกตเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ที่มีความสวยงามทั้งศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ

 
บูชาพระแก้วมรกต องค์ใหญ่หน้าตัก  9  นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
สีแร่เหล็กน้ำพี้ (สีน้ำตาล) ราคาบูชาองค์ละ  2,900 บาท
 
 
สีเขียวมรกตทั้งองค์ หรือ สีเงิน สีทอง สีนาค ราคาบูชาองค์ละ  3,200 บาท
 
 
ทำสีแบบทรงเครื่องครบชุดราคาบูชาองค์ละ 4,200 บาท
 (งานฝีมือใช้เวลาแต่งนาน  3  วันต่อ 1 องค์)
 
              การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระแก้วมรกตองค์ใหญ่
 
ต้องการบูชาพระแก้วมรกต องค์ใหญ่หน้าตัก  9  นิ้ว
คลิกที่นี่
 
 
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 19
พระแก้วที่จักสร้างผ่านการปลุกเสกหรือยังค่ะสนใจค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ C*******@*****.* วันที่ 13 เม.ย. 2560 เวลา 21:45:02 น. [ IP : 14.207.177.159 ]

ความคิดเห็นที่ 18
สร้างจากมวลสารที่ขลังทั้งนั้นเลย สุดยอดครับ บูชาแล้วดีต่อตัวเปนสิริมงคลมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ เด วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 18:37:14 น. [ IP : 182.53.244.77 ]

ความคิดเห็นที่ 17
มาแล้วเห็นครั้งแรกรู้สึกได้เลยครับ ของแท้และขลังจริงๆครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ภพ วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 9:10:07 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 16
เหมาะสำหรับติดบ้านเรือน ติดร้านค้า จะส่งผลให้เกิดมหามงคลแก่สถานที่นั้นๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ *ารถ วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 15:08:26 น. [ IP : 182.53.241.233 ]

ความคิดเห็นที่ 15
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้จังหวัดอุตรดิตถ์รายละเอียดดีมากเล ยคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อานพ วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 11:37:44 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระแก้วมรกตอยู่ที่ใดที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ สมพร วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 10:31:44 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 13
พระแก้วมรกตองค์ใหญ่หน้าตัก * นิ้ว หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ รูปหล่อเนื้อเนียนละเอียดมาดครับ สวยงามมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นิคม วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 14:56:52 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 12
มีโชคลาภตลอดเวลา เป็นวัตถุอาถรรพ์ตามธรรมชาติ บูชาแล้วดี สวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นาย วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 17:41:25 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ดีจริงๆ เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก ผมสนใจพระแก้วมรกตมากคับต้องติดต่อพี่ทางไหนได้คับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เค วันที่ 4 ก.ค. 2559 เวลา 22:23:37 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระแก้วมรกตองค์ใหญ่หน้าตัก * นิ้ว หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด<**>
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
แจ้งลบ
โดยคุณ ทักษิณ วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 11:35:05 น. [ IP : 182.53.247.7 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระแก้วมรกต บูชาแล้วมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเหลือเชื่อมากๆเลยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ มงคล วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 9:37:39 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระแก้วมรกตหน้าตัก*นิ้วดีมากครับ อยากได้มากครับผม ผมชอบมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ มัง วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 16:40:29 น. [ IP : 115.87.104.147 ]

ความคิดเห็นที่ 7
ผมชอบมากเลยครับ สนใจสั่งซื้อติดต่อได้ทางไหนครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เวนเนอร์ วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 11:12:45 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
สีเขียวสวยมากครับ ของพระแก้วมรกต ผมอยากได้มากครับ รูปหล่อเนื้อเนียนละเอียดมาดครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ บาท วันที่ 12 พ.ค. 2559 เวลา 13:49:03 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 5
ผมอยากได้มาบูชามากคับ ผมสนใจพระแก้วมรกตมากคับต้องติดต่อพี่ทางไหนได้คับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วัตร วันที่ 30 เม.ย. 2559 เวลา 11:39:21 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 4
มีคาถาอะไรในการบูชาพระแก้วมรกตบ้างครับ สนใจพระแก้วมรกตองค์ใหญ่ของทางร้านมากเลย สวยงามมากครับ ต้องติดต่อกับทางร้านยังไงบ้างครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นัท วันที่ 28 มี.ค. 2559 เวลา 14:03:05 น. [ IP : 182.53.217.106 ]

ความคิดเห็นที่ 3
ดีจริงๆ เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก
แจ้งลบ
โดยคุณ **** วันที่ 9 มี.ค. 2559 เวลา 22:11:07 น. [ IP : 180.180.63.161 ]

ความคิดเห็นที่ 2
พระแก้ว*นิ้ว หายากมากคับ เป๊ะอร้านพี่พอดี สนใจมากเลยคับ รบกวนพี่ด้วยนะคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นายเบ้น วันที่ 24 ก.พ. 2559 เวลา 16:06:20 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
ผมพึ่งได้รับของนะครับ โทรสั่ง พระแก้วมรกต แบบที่ 5 แบบหล่อใสขาวใส่ไหลเขียวไป ขอบคุณมาครับ ที่ห่อมาเป็นอย่างดี ไม่มีอะไรแตกหักเลยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วันที่ 4 ต.ค. 2558 เวลา 19:55:52 น. [ IP : 180.183.62.158 ]


ดูดวงฟรี ดูเนื้อคู่ ดูดวงความรัก ดูดวงรายวัน ดูดวงไพ่ยิปซี คลิกที่นี่