เครื่องราง ของขลัง แนะนำ
1. 
ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
2. 
ของให้โชค  คลิกที่นี่
3. 
วัตถุมงคลใหม่ คลิกที่นี่
4. 
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

หน้าแรก วัตถุมงคล

ร้านวรันณ์ธรจำหน่ายพระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี ไหลดำ ไหลเขียว ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ
ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม เพชรหน้าทั่ง ไม้งิ้วดำ ไม้พญางิ้วดำ ไม้กลายเป็นหิน ข้าวตอกพระร่วง พระเหล็กน้ำพี้ พระแร่เหล็กน้ำพี้ และเครื่องรางของขลังอีกมากมาย
รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายช่วงเช้า-เย็นโทร โทร
084-8038208 , 087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061
ไอดีไลน์ @line55 คลิกปุ่ม เพิ่มเพื่อน

แจกฟรี พระเครื่อง พระสมเด็จนางพญา รุ่น9มวลสาร ดูรายละเอียด

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก5นิ้ว

 
พระพุทธเจ้า 3 ปาง
ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ และมวลสารหายาก9อย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 พระพุทธเจ้า 3 ปาง ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
 
ปัจจุบันประเทศไทย เรียกว่า วันวิสาขบูชา
 
     วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม ส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท
 
     วันวิสาขบูชานั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มสาลพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน
 
     วิสาขบูชา มีการนับถือปฏิบัติกันในหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาททุกนิกายมาช้านานแล้ว ในบางประเทศเรียกพิธีนี้ว่า "พุทธชยันตี" (Buddha Jayanti) เช่นใน อินเดีย และศรีลังกา ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น (ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมากที่สุด) ในฝ่ายของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ได้รับคติการปฏิบัติบูชาในวันวิสาขบูชามาจากลังกา (ประเทศศรีลังกา) ในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดพิธีวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย
วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก[4] (ซึ่งไม่เหมือนวันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมนับถือกันเฉพาะในประเทศไทย, ลาว, และกัมพูชา) และด้วยเหตุนี้ ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติจึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญสากล" (International Day) ตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 54/112 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542
 
     ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ "ประสูติ" ของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ "ตรัสรู้" เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไปด้วย "พระบริสุทธิคุณ", "พระปัญญาคุณ" ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือ ความจริงของโลก แก่ชนทั้งปวงโดย "พระมหากรุณาธิคุณ" จวบจนทรง "เสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในวาระสุดท้าย ทั้งสามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องในวันเพ็ญเดือน 6 นี้ทำให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและสืบต่อมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
 
 
บูชาปลพระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก5นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
บูชาปลพระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก5นิ้ว
 
 
องค์สีน้ำตาล (สีแร่เหล็กน้ำพี้ธรรมชาติ) ราคาบูชาองค์ละ  899  บาท 
 
 
(ยังไม่มีภาพ สามารถสั่งได้)
องค์ทำสีทองคำทั้งองค์  หรือสีนาคทั้งองค์ ราคาบูชาองค์ละ  1,099  บาท 
 
 
องค์แบบแต่งองค์ทรงเครื่อง แต่งสี (งานฝีมือ) ราคาบูชาองค์ละ  1,199  บาท 
 
              การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก5นิ้ว

 

ต้องการบูชาพระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก5นิ้ว

สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 21
พระพุทธเจ้า * ปราง รับทำองค์ใหญ่ไหมประมาณ ฐาน ** &****;นิ้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ *****@****.**.** วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 10:54:39 น. [ IP : 110.78.164.227 ]

ความคิดเห็นที่ 20
มวลสารศักดิ์สิทธิ์สรรพคุณดีมากคับต้องติดต่อทางไหนครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ตรีชัย วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 18:58:06 น. [ IP : 182.53.244.77 ]

ความคิดเห็นที่ 19
สวยและงานละเอียดมากครับ บูชาแล้วดี เพื่อเสริมมงคลต่อชีวิต
แจ้งลบ
โดยคุณ ้เอ วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 11:24:53 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 18
งานละเอียดมากครับ มีคาถาบูชาอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับ สนใจมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ ดำ วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 16:23:22 น. [ IP : 182.53.241.233 ]

ความคิดเห็นที่ 17
จัดส่งมาก็ดีมากเลยผมได้รับของอย่างสภาพสมบูรณ์ สวยและงานละเอียดมากครับ บูชาแล้วดี
แจ้งลบ
โดยคุณ ดำ วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 11:55:31 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 16
พระพุทธเจ้า ปาง ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน แร่เหล็กน้ำพี้ และมวลสารหายากรูปทรงสวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ตรีชัย วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 11:27:47 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 15
พระพุทธเจ้า * ปาง ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ &****;เนื้อสวยมากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ *ารถ วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 15:51:07 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระพุทธเจ้า * ปาง ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ และมวลสารหายาก*อย่าง &****;รูปทรงสวยมากครับ ผมชอบมากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ สถาปัตย์ วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 18:29:59 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 13
พระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก*นิ้วหล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หนุึ่งในมวลสารแร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
แจ้งลบ
โดยคุณ หัวใจ วันที่ 4 ก.ค. 2559 เวลา 22:43:43 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 12
พระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน หน้าตัก*นิ้วหล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ และมวลสารหายาก*อย่าง &****;สุดยอดจริงๆ<**>
<**>
<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ ภพ วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 13:03:18 น. [ IP : 182.53.247.7 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระพุทธเจ้า * ปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานสวยและงานละเอียดมากครับ บูชาแล้วดี
แจ้งลบ
โดยคุณ มานพ วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 10:46:32 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระพุทธเจ้าประสูติ องค์สวยมากครับ อยากได่มากครับผม ผมชอบมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ แม็ค วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 15:16:55 น. [ IP : 115.87.104.147 ]

ความคิดเห็นที่ 9
ผมชอบมากเลยครับ องค์สวยงามมาก ผมอยากได้
แจ้งลบ
โดยคุณ นีล วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 11:44:11 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระพุทธเจ้าปางประสูติ ตรัสรู้ รูปทรงสวยมากครับ ผมชอบมากครับผม อยากได้มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ใหม่ วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 7:45:23 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระพุทธเจ้าปางประสูติ สวยมากครับ ผมอยากได้มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เหลือง วันที่ 12 พ.ค. 2559 เวลา 14:34:31 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
สวยมากคับ งานละเอียดคับ สนใจมากคับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ ยิป วันที่ 1 พ.ค. 2559 เวลา 15:45:38 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 5
พระพุทธเจ้า*ปาง. สวยมากคับ ผมชอบมากคับเนื้อสวยมากคับ. ผมอยากได้มาบูชา
แจ้งลบ
โดยคุณ ตี๋ วันที่ 30 เม.ย. 2559 เวลา 19:40:26 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระพุทธเจ้า * ปางประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานสวยและงานละเอียดมากครับ มีคาถาบูชาอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับ สนใจมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ นักรบ วันที่ 28 มี.ค. 2559 เวลา 14:59:44 น. [ IP : 182.53.217.106 ]

ความคิดเห็นที่ 3
สนใจบูชาต้องทำยังไงบ้างครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ชาเย็น วันที่ 9 มี.ค. 2559 เวลา 22:40:33 น. [ IP : 180.180.63.161 ]

ความคิดเห็นที่ 2
รายละเอียดสวยมากคับ มองแล้วชอมมากเลยคับ สนใจอยากบูชาคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ สัน วันที่ 24 ก.พ. 2559 เวลา 17:16:09 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
งานดีมากเลยครับ สวยมากเลยเก็บรายละเอียดดีมากทั้ง3ปางเลยครับ จัดส่งมาก็ดีมากเลยผมได้รับของอย่างสภาพสมบูรณ์แล้วครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดำ วันที่ 7 ต.ค. 2558 เวลา 17:17:01 น. [ IP : 180.183.56.159 ]


ดูดวงฟรี ดูเนื้อคู่ ดูดวงความรัก ดูดวงรายวัน ดูดวงไพ่ยิปซี คลิกที่นี่