เครื่องราง ของขลัง แนะนำ
1. 
ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
2. 
ของให้โชค  คลิกที่นี่
3. 
วัตถุมงคลใหม่ คลิกที่นี่
4. 
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

หน้าแรก วัตถุมงคล

ร้านวรันณ์ธรจำหน่ายพระเครื่อง เหล็กน้ำพี้ ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี ไหลดำ ไหลเขียว ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ
ของเสน่ห์เขมร แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม เพชรหน้าทั่ง ไม้งิ้วดำ ไม้พญางิ้วดำ ไม้กลายเป็นหิน ข้าวตอกพระร่วง พระเหล็กน้ำพี้ พระแร่เหล็กน้ำพี้ และเครื่องรางของขลังอีกมากมาย
รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายช่วงเช้า-เย็นโทร โทร
084-8038208 , 087-7399336 , 089-8608818 , 087-8452061
ไอดีไลน์ @line55 คลิกปุ่ม เพิ่มเพื่อน

แจกฟรี พระเครื่อง พระสมเด็จนางพญา รุ่น9มวลสาร ดูรายละเอียด

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว แร่เหล็กน้ำพี้

 
พระไพรีพินาศ
หน้าตัก 5 นิ้ว
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ (แม่เหล็กดูดติดทั้งองค์)
 
 
 
 
 
คนนิยมมีบูชาไว้ที่บ้าน ไว้ป้องกันผู้คิดร้าย ป้องกันศัตรู  ป้องกันผู้ไม่หวังดีกับผู้คนในบ้านนั้นๆ ในร้านนั้น ในองค์กรนั้น บูชาไว้ป้องกันสิ่งที่มองเห็น หรือสิ่งที่มองไม่เห็น ที่คิดร้าย จึงแนะนำว่าทุกบ้าน ทุกองค์กร ควรมีพระไพรีพินาศไว้บูชา เพื่อให้คนคิดร้ายต่อคนในบ้านในครอบครัว ในองค์กรของเราพ่ายแพ้พินาศไป
 
 
พระไพรีพินาศ เป็นพระนามของพระพุทธรูป ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ เก๋งบนชั้นสองด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

ประวัติพระไพรีพินาศ เมื่อราว พ.ศ. 2391 มีผู้นำมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งขณะนั้นยังผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และอยู่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระไพรีพินาศองค์นี้ทรงแสดงอภินิหารให้ปรากฏอริราช ศัตรูที่คิดปองร้าย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างมีอันเป็นไป และพ่ายแพ้ภัยตนเอง พระองค์จึงโปรดให้ถวาย พระนามของพระพุทธ รูปองค์สำคัญนี้ว่า "พระไพรีพินาศ" โดยมีหลักฐานเป็นกระดาษซึ่งพบในพระไพรีพินาศเจดีย์ มีอักษรเขียนว่า "พระสถูปเจดียสิลาบัลลังองค์ จงมีนามว่า พระไพรีพินาศเจดียเทิญ" และอีกด้านเขียนว่า "เพราะตั้งแต่ทำแล้วมา คนไพรีก็วุ่นวายยับเยินไปโดยลำดับ" หลักฐานดังกล่าวได้ค้นพบเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ระหว่างการซ่อมแซมพระเจดีย์ 96 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

ลักษณะทางกายภาพพระไพรีพินาศเป็นพระพุทธรูปศิลาขนาดย่อม หน้าตักกว้าง 33 ซม. และมีความสูงถึงปลายรัศมี 53 ซม. สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้มีพระวินิจฉัยในสาสน์สมเด็จว่า"พระไพรีพินาศเป็นพระพุทธรูปแบบมหายานปางประทับ นั่งประทานอภัย กล่าวคือ มีพระพุทธลักษณะเหมือนพระปางมารวิชัยหัตถ์ขวาที่วางอยู่บนพระชานุขี้น"

 คำบูชาพระไพรีพินาศ
(เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนิพนธ์คำบูชานี้)

     อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  สุจิรัง ปะรินิพพุโต
คุเณหิ ธะระมาโนทานิ         ปาระมีหิ จะ ทิสสะติ
ยาวะชีวัง อะหัง พุทธัง         ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คะโต
ปูเชมิ ระตะนัตตะยัง            ธัมมัง จะรามิ โสตถินา ฯ
คำแปล
(พระมหานายก (ฉลอง ชลิตกิจโจ) แปลความหมายเป็นภาษาไทย)

สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานมาช้านานแล้ว
แต่ก็ยังทรงปรากฏดำรงอยู่ในบัดนี้ โดยพระคุณและพระบารมีทั้งหลาย
ข้าพพุทธเจ้า ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
บูชาอยู่ซึ่งพระรัตนตรัย ขอประพฤติธรรม โดยสวัสดี เทอญ

วิธีบูชาพระไพรีพินาศให้เกิดผล
พระไพรีพินาศนั้นได้ชื่อว่ามีดีทางกำหราบศัตรูทั้งปวงที่คิดร้ายแต่คนที่ใช้อานุภาพต้องบริสุทธิ์คือ
1.อยู่ในศีลธรรมอันดีไม่คิดร้ายคนอื่นไม่มัวเมาด้วยโมหะคิดจะเอาชนะคนอื่นเป็นที่ตั้งไม่คิดร้ายต่อผู้คิด ร้ายหรือใส่ร้ายตน
2. ไม่ตอบโต้ด้วย กาย วาจา และใจคงมั่นนความสุจริตเป็นที่ตั้งแม้จะถูกรบกวนหรือให้ร้ายก็ยึดมั่นในอุเบกขา และสันติธรรม
เมื่อมีเหตุผลเช่นนี้แล้วจึงจะอาศัยเป็นผลขอรองรับบารมีจากพระพุทธไพรีพินาศได้อย่างเต็มที่ การรับบารมีทำได้ดังนี้
-เขียนชื่อศัตรูที่มุ่งร้ายตนและนามสกุลตั้งจิตอธิษฐานต่อพระพุทธไพรีพินาศที่มีอยู่กับตัวว่าขอบารมีกำหร าบศัตรูให้แพ้ภัยตัวเองไป
-พับกระดาษที่มีชื่อของศัตรูให้เป็นแผ่นแล้วเอาพระพุทธไพรีพินาศวางทับลงไป
-เมื่อสวดมนต์ไหว้พระแล้วให้แผ่เมตตาไปยังคนผู้นั้นอย่าให้ขาดขอให้เขามีสติระลึกถึงกรรมและเลิกรังควาญรั งแก
-เมื่อผู้คิดร้ายสำนึกได้หรือมีอันเป็นไปแล้วเอาชื่อออกและแผ่เมตตาให้ถือว่าเขาได้รับกรรมแล้วเป็นอันสิ้ นสุดกรรม
ข้อพึงระวัง
-ถ้าตนเองคิดร้ายต่อต้านโต้ตอบเขาวันใดผลร้ายนั้นจะย้อนเข้าตัวเองพินาศสิ้นไปด้วยอกุศลกรรม
-ดังนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ตามนำเอานามของพระพุทธไพรีพินาศไปตั้งเป็นสิ่งที่คิดทำร้ายผู้อื่นหรือใช้พระพุทธไพ รีพินาศในทางที่ผิดคือสาปแช่งผู้ที่เขาไม่มีความผิดไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วจะพึงได้รับผลสะท้อนกลับ แบบมูมเมอแรงถึงกับพินาศไปเองด้วยประการต่าง ๆ
-จึงขอให้ทุกท่านที่จะใช้พระพุทธไพรีพินาศโปรดสังวรไว้ด้วยอย่าทำร้ายตัวเองด้วยพระไพรีพินาศเป็นอันขาด
 
บูชาพระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
ราคาบูชาพระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว
พระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว แร่เหล็กน้ำพี้ สีธรรมชาติ (สีน้ำตาล) บูชาองค์ละ 799  บาท
 
   
พระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว แร่เหล็กน้ำพี้สีทองคำ ,สีดำด้าน, สีนาค
บูชาองค์ละ 999  บาท
 
          การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว
 
ต้องการบูชาพระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว 
สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 20
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ ได้มากครับผม ทำมาจากแร่เหล็กน้ำพี้ ดีมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ มี วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 16:40:30 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 19
ได้รับของละครับ บยูชาที่สำนักงานได้เหมาะมากครับ เป็นสิริมงคลมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เดย์ วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 18:18:33 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 18
อุ่นใจมากๆหลังจากที่ได้บูชา พระไพรีพินาศ แบบแร่เหล็กน้ำพี้ ของดีต้องมีแม่เหล็กติดด้วยนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ละไม วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 14:29:29 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 17
องค์ท่านได้ปกป้องคุ้มครองคนในบ้าน ช่วยคุ้มครองจากสิ่งที่มองเห็นและก็ไม่เห็น
แจ้งลบ
โดยคุณ สมพร วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 18:21:50 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 16
พระไพรีพินาศ &****;แบบแร่เหล็กน้ำพี้ ของดีต้องมีแม่เหล็กติดด้วยนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดำ วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 17:28:16 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 15
ของดีต้องมีแม่เหล็กติดด้วยนะครับ พระไพรีพินาศ หน้าตัก * นิ้ว อุ่นใจมากๆหลังจากที่ได้บูชา
แจ้งลบ
โดยคุณ สง่า วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 22:11:00 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระไพรีพินาศ แบบแร่เหล็กน้ำพี้ ของดีต้องมีแม่เหล็กติดด้วยนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ * วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 19:34:38 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 13
บูชาแล้วดี บูชาไว้ที่บ้าน ไว้ป้องกันผู้คิดร้าย ป้องกันศัตรู &****;ป้องกันผู้ไม่หวังดีกับผู้คนในบ้านนั้นๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ บอล วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 16:37:03 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 12
สวยงามมากเลยครับ ผมอยากได้ครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วี วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 21:19:34 น. [ IP : 171.96.176.163 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระไพรีพินาศงดงามมากค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ทาม วันที่ 29 พ.ค. 2559 เวลา 17:37:28 น. [ IP : 171.96.177.224 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระไพรีพินาศ สวยมากครับ อยากได้มากครับผม หน้าตักกว้างมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นก วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 14:10:37 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระไพรีพินาศ สวยมากครับ อยากได้มากครับ แบบแร่เหล็กน้ำพี้ ของดีต้องมีแม่เหล็กติดด้วยนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เร วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา 17:33:57 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระไพรี นินาศ หน้าตัก*นิ้ว สวยมากครับ อยากได้มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ กอ วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 11:16:06 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระไพรีพินาศสวยมากคับ สนใจอยากจะเช่าบูชาคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ หลุยส์ วันที่ 2 พ.ค. 2559 เวลา 17:27:58 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พระไพรีพินาศศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะ องค์ท่านได้ปกป้องคุ้มครองคนในบ้าน ช่วยคุ้มครองจากสิ่งที่มองเห็นและก็ไม่เห็น อุ่นใจมากๆหลังจากที่ได้บูชาท่านไห
แจ้งลบ
โดยคุณ วรรณนรินทร์ วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 21:31:36 น. [ IP : 182.53.211.182 ]

ความคิดเห็นที่ 5
บูชาไว้ที่บ้าน ไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาทำร้าย ศักดิ์สิทธิ์มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดลเดช วันที่ 15 มี.ค. 2559 เวลา 11:30:32 น. [ IP : 118.175.220.89 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระไพรีพินาศ &****;แร่เหล็กน้ำพี้บูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน
แจ้งลบ
โดยคุณ โน วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 12:34:39 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 3
พระไพรีพินาศ หน้าตัก*นิ้ว แร่เหล็กน้ำพี้มีบูชาไว้ที่บ้าน ไว้ป้องกันผู้คิดร้าย ป้องกันศัตรู
แจ้งลบ
โดยคุณ โอ วันที่ 12 มี.ค. 2559 เวลา 16:00:02 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ผมชอบรูปหล่อและสีทุกสีมากคับ ผมได้อขงแล้วนะคับพี่สวยมากเลยคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เค วันที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา 22:34:51 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
สังของที่ร้านนี้มาครับ ทีแรกก็ไม่รู้หรอกมีเพื่อนแนะนำอีกทีครับ แต่พอได้ของมาแล้วก็ไม่เสียใจครับ งานสวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วง วันที่ 9 พ.ย. 2558 เวลา 14:50:45 น. [ IP : 180.183.58.149 ]


ดูดวงฟรี ดูเนื้อคู่ ดูดวงความรัก ดูดวงรายวัน ดูดวงไพ่ยิปซี คลิกที่นี่