วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

ผ้ายันต์นารายณ์ทรงครุฑประทับราหู
พระนารายณ์ทรงครุฑแบบแผ่น
พระนารายณ์ทรงครุฑ สูง 5 นิ้ว
พระนารายณ์ทรงครุฑ สูง 13 นิ้ว
จี้พระนารายณ์ทรงครุฑ

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด