วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

แก้วขนเหล็ก ชุดวันที่ 18 พ.ย. 2556
แก้วขนเหล็ก ชุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556
แก้วขนเหล็ก และ แก้วหายาก ชุด 19 ส.ค. 56
สร้อยข้อมือ แก้วหายาก 3 กษัตริย์
แก้วขนเหล็กตัวเมีย แก้วน้ำตัน (แบบบูชา)

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด