วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

จิ้งจก 2 หาง เงิน ทอง ห้อยหน้าร้าน หน้าบ้าน
จิ้งจก2หาง แร่ดูดทรัพย์ แร่เหล็กน้ำพี้ ไหลดำ+เขียว
จิ้งจกหนึ่งหาง สามตัว
จิ้งจกสองหาง สองตัว
จิ้งจกสองหาง

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด