วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

พระสังกัจจายน์  เล็ก 3 แบบ
พระสังกัจจายน์ไทยขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว
พระสังกัจจายน์ทรงสูง หน้าตัก5นิ้ว
พระสังกัจจายน์แร่เหล็กน้ำพี้ขนาดหน้าตัก 5 นิ้วหน้าตัก 3 นิ้ว
พระสังกัจจายน์ หน้าตัก 5 นิ้วทรงใหญ่

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด