วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

น้ำเต้าตะกรุดเรียกทรัพย์
น้ำเต้าเงิน น้ำเต้าทองเรียกทรัพย์
น้ำเต้าทองเรียกทรัพย์ร้อยแร่เหล็กน้ำพี้
น้ำเต้าทองเรียกทรัพย์
น้ำเต้าเงินเรียกทรัพย์

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด