วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

พระสีวลีจกบาตร หน้าตัก 5 นิ้ว
พระสิวลีไหลศักดิ์สิทธิ์
พระสิวลีจกบาตรจิ๋วองค์ลอยห้อยคอ แบบที่2
พระสิวลีจกบาตรจิ๋วองค์ลอยห้อยคอ แบบที่1
พระสีวลี องค์ใหญ่ สูง 22นิ้ว  กว้าง 5นิ้ว

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด