วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

พระพิฆเนศ 5 เศียร นั่งประทานพร
พระพิฆเนศ นั่งประทานพร 4 กร หน้าตัก2นิ้ว
พระพิฆเนศ พิมพ์ไหลศักดิ์สิทธิ์
พระพิฆเนศ แกะสลักพลอย
พระพิฆเนศปางเสวยสุข หน้าตัก 5 นิ้ว

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด