วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

พระนารายณ์ทรงครุฑ สูง 13 นิ้ว กว้าง 9 นิ้วครึ่ง
พระนารายณ์ทรงครุฑ
พระนารายณ์ทรงครุฑ จับพญานาค แร่เหล็กน้ำพี้

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด