วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

เจ้าแม่กวนอิม นั่งถือดอกบัว
เจ้าแม่กวนอิมนั่งฐานดอกบัว หน้าตัก 5 นิ้ว
เจ้าแม่กวนอิม แบบบที่ 2
เจ้าแม่กวนอิม สูง10นิ้วครึ่ง

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด