วัตถุมงคล 5 รายการล่าสุด

พระยาพิชัยดาบหัก ขนาดจิ๋ว แบบห้อย
เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก เฉลิมฉลอง 100 ปี รุ่นรวมพลังสามัคคี
พระยาพิชัยไหลศักดิ์สิทธิ์
เหรียญไหลพระยาพิชัยดาบหักรุ่นแรกของโลก
พระยาพิชัยดาบหัก องค์เล็กตั้งบูชา หรือหน้ารถ

ดูวัตถุมงคลทั้งหมด