เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระปางรำพึง คนเกิดวันศุกร์

พระปางรำพึง คนเกิดวันศุกร์
แร่เหล็กน้ำพี้
 
 
  
องค์พระ เนื้อว่าน108 อย่าง ผสมแร่เหล็กน้ำพี้
ขนาดองค์ เล็ก สีน้ำตาล นำไปใส่กรอบห้อยคอ
  
พระประจำวันเกิดวันศุกร์ ปางรำพึง มีเพียง 200 องค์ เปิดให้คนไทยทั้งในและต่างประเทศบูชาพร้อมกัน รุ่นนี้หมดแล้วหมดเลย
 
 
วันศุกร์ พระประจำวันเกิดคือ ปางรำพึง
ลักษณะพระพุทธรูป

     พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานยกขึ้นประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาททั้งสองประทับยืนชิดติดกัน

ประวัติและความสำคัญ
     เมื่อตปุสสะและภัลลิกะ ๒ พาณิชกราบทูลลาไปแล้ว พระพุทธองค์เสด็จกลับจากร่มไม้ราชายตนะ ไปประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ร่มไม้อชลปาลนิโครธอีกครั้งหนึ่ง และทรงรำพึงถึงธรรม ที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั้นว่า เป็นธรรมประณีตละเอียดสุขุมคัมภีรภาพ ยากที่บุคคลจะรู้ได้ ทำให้ท้อแท้พระทัยถึงกับทรงดำริจะไม่แสดงธรรมแก่มหาชน ครั้งนั้น ท้าวสหัมบดีพรหม ทราบวาระจิตของพระพุทธองค์ จึงร้องประกาศชวนเทพยดาทั้งหลาย พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ยังที่ประทับ ฯ ควงไม้อชปาลนิโครธ ถวายอภิวาทแล้วกราบ ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ ขอให้ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชน เพื่อบุคคลผู้มีธุลีในนัยน์ตาน้อย ทั้งมีอุปนิสสัยอันจะเป็นพุทธสาวก จะได้ตรัสรู้ธรรมบ้าง พระพุทธองค์ทรงรำพึงถึงธรรมเนียม ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนว่า ได้ตรัสรู้แล้วย่อมทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนทั้งหลาย ประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้แผ่ไพศาล เพื่อประโยชน์สุขแก่ปัจฉิมชนผู้เกิดมาภายหลัง แล้วจึงเสด็จปรินิพพาน จึงได้น้อมพระทัยไปในอันแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ในโลก แล้วพระพุทธองค์ ทรงพิจารณาอีกว่า จะมีผู้รู้ถึงธรรมนั้นบ้างหรือไม่ ก็ทรงทราบถึงอุปนิสัยของบุคคลทั้งหลาย ในโลกนี้ย่อมมีต่าง ๆ กัน คือ ทั้งประณีต ปานกลางและหยาบ ที่มีนิสัยดีมีกิเลสน้อยเบาบาง มีบารมีที่ดีสั่งสมอบรมมาแล้ว ซึ่งพอจะตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ได้ก็มีอยู่ ผู้มีอินทรีย์ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิปัญญากล้าก็มี ผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มี เป็นผู้จะพึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มี เป็นผู้จะพึงสอนให้รู้ได้โดยยากก็มี เป็นผู้สามารถจะรู้ได้ก็มี เป็นผู้ไม่สามารถจะรู้ได้ก็มี บุคคลจึงเปรียบเหมือนดอกบัวที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำ น้ำเลี้ยงอุปถัมภ์ไว้ บางเหล่ายังจมอยู่ในน้ำ บางเหล่าอยู่เสมอน้ำ บางเหล่าขึ้นพ้นน้ำแล้วในดอกบัว ๓ เหล่านั้น ดอกบัวที่ขึ้นพ้นน้ำแล้วนั้นคอยสัมผัสรัศมีพระอาทิตย์อยู่จักบาน ณ เช้าวันนี้ ดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้ำ จักบาน ณ วันพรุ่งนี้ ดอกบัวที่ยังไม่ขึ้นจากน้ำ ยังอยู่ภายในน้ำ จักบานในวันต่อ ๆ ไป ดอกบัวที่จะบานมีต่างชนิดฉันใด เวนัยสัตว์ที่จะตรัสรู้ธรรมก็มีต่างกัน ฉันนั้นเหมือนกัน คือ ผู้มีกิเลสน้อยเบาบาง มีอินทรีย์แก่กล้า เป็นผู้ที่พึงสอนให้รู้ได้โดยง่าย และอาจจะรู้ธรรมพิเศษนั้นได้โดยฉับพลัน ผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นเป็นประมาณปานกลาง เมื่อได้รับอบรมในปฏิปทาอันเป็นบุพพาค จนมีอุปนิสสัยแก่กล้าดังกล่าว แต่ยังอ่อน ก็ยังควรได้รับการแนะนำในธรรมเบื้องต่ำต่อไปก่อนเพื่อบำรุงอุปนิสัย เมื่อเป็นเช่นนี้ พระธรรมเทศนาของพระองค์คงไม่ไร้ผล จักยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่คน ทุกหมู่เหล่า เว้นแต่จำพวกปทปรมะ ซึ่งมิใช่เวไนย คือ ไม่รับการแนะนำ ซึ่งเปรียบด้วยดอกบัวอ่อน อันจะเป็นภักษาหารของปลาและเต่าต่อไป ครั้นพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยพระปรีชาญาณ หยั่งทราบเวไนยสัตว์ผู้จะรับประโยชน์จากพระธรรมเทศนาแล้ว ก็ทรงอธิษฐานพระหฤทัยในอันจะแสดงธรรมสั่งสอนไวไนยสัตว์ และตั้งพุทธปณิธานจะใคร่ดำรงพระชนม์อยู่จนกว่าจะได้ประกาศพระพุทธศาสนา ให้แพร่หลายประดิษฐานให้มั่นคงสำเร็จประโยชน์แก่ชนนิกรทุกหมู่เหล่าต่อไป พระพุทธจริยาที่ทรงรำพึงถึงธรรมที่จะแสดงโปรดชนนิกรผู้เป็นเวไนยบุคคลนั้นแล เป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า ปางรำพึง

คาถาสวดบูชา
อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเนหิ จัณเฑหิ สะทา กิพพิ
สะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนัง มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสหิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ
  
บูชาพระปางรำพึง คนเกิดวันศุกร์ ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ 
 
 
บูชาพระปางรำพึง คนเกิดวันศุกร์1 องค์ ราคา 59 บาท
 
              การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระปางรำพึง คนเกิดวันศุกร์
 
 
บูชาพระปางรำพึง คนเกิดวันศุกร์ คลิกที่นี่

 
 
 
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 19
งานดีสวยมากครับ บูชาแล้วเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวมากๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ วีระ วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 19:02:11 น. [ IP : 182.53.244.77 ]

ความคิดเห็นที่ 18
ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
แจ้งลบ
โดยคุณ อภิรักษ์ วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 11:30:42 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 17
สง่ามากเลย แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ ผมอยากได้มาบูชามากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ตรีชัย วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 16:28:48 น. [ IP : 182.53.241.233 ]

ความคิดเห็นที่ 16
ส่งมาทางไปรษณีย์ก็เกรงว่าจะไม่ดีกลัวแตกแต่ไม่เป็นไรเลย ห่อดีมากเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ เด วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 12:01:25 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 15
สวยมากครับถ้าจะนำมาใส่กรอบจะดีมากคับ จะได้ใส่ห้อยคอด้วย ต้องการเช่าบูชาติดต่อที่ไหนครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ คนดี วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 11:33:33 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 14
นำมาใส่กรอบจะดีมากคับแม่พิมพ์สวยมากครับ จะได้ใส่ห้อยคอด้วย
แจ้งลบ
โดยคุณ ยินดี วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 15:56:42 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 13
พระปางรำพึง คนเกิดวันศุกร์ แร่เหล็กน้ำพี้ &****;อยากได้มากครับ แม่พิมพ์สวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ยอด วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 18:37:12 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 12
ต้องติดต่อทางไหนครับ อยากบูชาพระปางรำพึงครับ ทางร้านทำจากของขลังหายากด้วย
แจ้งลบ
โดยคุณ ขาม วันที่ 4 ก.ค. 2559 เวลา 22:57:46 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ติดต่อทางไหนได้บ้างคะ หากจะให้ร้านล้อมกรอบให้จะทำได้มั้ยคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ พาลัย วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 13:35:36 น. [ IP : 182.53.247.7 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระปางรำพึง คนเกิดวันศุกร์ลวดลายละเอียดมาก ชอบ ใส่กรอบจะสวยมาก<**>
<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ ** วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 11:02:17 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระปางรำพึง คนเกิดวันศุกร์ต้องนำมาบูชา ถึงจะดีมากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ บีม วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 15:42:00 น. [ IP : 115.87.104.147 ]

ความคิดเห็นที่ 8
ผมสนใจจะสั่งครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ * วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 11:52:35 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระปางรำพึง คนเกิดวันศุกรื สวยมากครับ อยากได้มากครับ แม่พิมพ์สวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นาย วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 8:08:17 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พระปางรำพึง คนเกิดวันศุกร์ สวยมากครับ อยากจะสั่งมากครับ *ารถสั่งได้เลยใช่มั้ยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ โจม วันที่ 12 พ.ค. 2559 เวลา 14:59:32 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 5
ลวดลายละเอียดมากคับ ผมชอบคับ ถ้านำไปใส่กรอบจะสวยมากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ มีชัย วันที่ 1 พ.ค. 2559 เวลา 16:57:50 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 4
อยากบูชาพระปางรำพึงครับ ทางร้านทำจากของขลังหายากด้วย ศักดิ์สิทธิ์มากแน่ๆครับ ต้องติดต่อทางไหนครับ?
แจ้งลบ
โดยคุณ พายุ วันที่ 28 มี.ค. 2559 เวลา 15:17:57 น. [ IP : 182.53.217.106 ]

ความคิดเห็นที่ 3
สวยมากครับได้รับของแล้วครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ พัน วันที่ 9 มี.ค. 2559 เวลา 22:49:50 น. [ IP : 180.180.63.161 ]

ความคิดเห็นที่ 2
สั่งไปแล้วนะคับ รอของอยุ่คับ ได้แล้วจะมาบอกนะคับ พี่ใจดีมากเลยคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ แท่ง วันที่ 24 ก.พ. 2559 เวลา 17:39:25 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
สนใจเลยลองโทรไปถามให้รายละเอียดดีมากเลยครับ เลยสั่งบูชามา 100 องค์ เอามาเป็นของชำร่วยหนะครับ คนในงานชอบกันมากเลยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ รน วันที่ 7 ต.ค. 2558 เวลา 17:19:06 น. [ IP : 180.183.56.159 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่