เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 1นิ้วครึ่ง,2 นิ้ว, 3นิ้ว

พระพุทธชินราช
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ อุตรดิตถ์ 
     หน้าตัก 1 นิ้วครึ่งฐานกว้าง 2  นิ้วสูง 3 นิ้ว
         หน้าตัก 2 นิ้วฐานกว้าง 3 นิ้วสูง 5 นิ้ว
         หน้าตัก 3 นิ้วฐานกว้าง 4.5 นิ้ว สูง 7 นิ้ว
 
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้
 
ประวัติพระพุทธชินราช
     พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงาม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุด องค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว (๒.๘๗๕ เมตร) สูงเจ็ดศอก (๓.๕ เมตร) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่เมืองพิษณุโลกมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล  สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเอกาทศรถได้ทรงปิดทองเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๖ และเมื่อ ๒๔๗๘ ได้มีการลงรักปิดทองเต็มองค์อีกครั้งหนึ่ง ให้พุทธศาสนิกชนได้ สักการะ บูชาอยู่จนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารทางทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร องค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงายพระพักตร์หันไปทางทิศตะวันตก (ด้านริมแม่น้ำน่าน) มีซุ้มเรือนแก้วและสลักด้วยไม้สักลงรักปิดทอง ประดับเนื้อพระปฤษฎางค์ ประณีตอ่อนช้อยงดงาม มีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่ง และช่วยเน้นให้พระวรกายของพระพุทธชินราชงามเด่น ชัดเจนยิ่งขึ้น
     พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากสุโขทัยประยุกต์ เพราะเกศมีรัศมียาวเป็นเปลวเพลิง วงพระพักตร์ค่อนข้างกลมไม่ยาวรีเหมือนมะตูม เช่น พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยมีพระอุณาโลมผลิ อยู่ระหว่างพระโขนง พระวรกายอวบอ้วนมี สังฆา ยาวปลายหยักเป็นเขี้ยวตะขาบ ฝังด้วยแก้วนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน ฝ่าพระบาท แบนราบค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับยุคสุโขทัย ส้นพระบาทยาวมีรูป อาฬวก ยักษ์และรูปท้าวเวสสุวัณหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์เฝ้าอยู่ที่พระเพลาเบื้องขวาและซ้ายขององค์ตามลำดับ
     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่เรียกขานกันว่า  "วัดใหญ่"  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านในบริเวณตัวเมืองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่างามที่สุดองค์หนึ่งของไทย พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนนับถือมาตั้งแต่โบราณ สันนิฐานว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท  โปรดให้สร้างขึ้นในคราวเดียวกับพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาครั้งสถาปนาเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวงในพุทธศักราช ๑๙๐๐ พระพุทธชินราชคือประจักษ์พยานถึงความสูงส่ง ทางฝีมือและความฉลาดลึกซึ้งของช่างในยุคนั้นนอกจากองค์พระจะงดงามโดยพุทธลักษณะคือเป็นการนำเอาลักษณะที่งามตามแบบอย่างพระพุทธรูปสุโขทัยกับเชียงใหม่มาผสมผสานกันอย่างลงตัวแล้วการประดิษฐานองค์พระในจุดที่พอดีทั้งเรื่องแสงเงาและมุมมองยังมีส่วนสำคัญให้เราได้รับความงามนั้นอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือที่สร้างโดยมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จมานมัสการพระพุทธชินราชครั้งแรกในปี ๒๔๓๕ ทรงบันทึกไว้ว่า "เวลานั้นยังมิได้ปฏิสังขรณ์แก้ไขพระวิหารให้สว่างอย่างทุกวันนี้ พอไปถึงประตูวิหารแลเข้าไปข้างใน ดูที่อื่นมืดหมดเห็นแต่องค์พระชินราชตระหง่านงามเหมือนลอยอยู่ในอากาศ เห็นเข้าก็จับใจเกิดเลื่อมใสในทันที เพราะเขาทำช่องแสงสว่างเข้าทางประตูใหญ่ด้านหน้าแต่ทางเดียว พระชินราชตั้งอยู่ข้างในตรงประตูและเป็นของปิดทอง จึงแลเห็นก่อนสิ่งอื่นในวิหาร" ต่อมาได้มีการเจาะหลังคาวิหารให้แสงสว่างเข้าได้มากขึ้น ซึ่งกลับทำให้องค์พระไม่เด่นเช่นที่เป็นมาแต่โบราณ อีกประการหนึ่งได้แก่การกำหนดตั้งองค์พระให้หน้าตักอยู่ในระดับสายตาในวิหารซึ่งมีรูปทรงยาวเปรียบประดุจกล้องส่องกำกับระยะการมองให้ได้คมชัดที่สุดช่วยให้เราเห็นความงามได้เต็มที่ ข้อนี้ท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่าหากพระพุทธชินราชไปประดิษฐานอยู่ในวิหารสั้น ๆ และองค์พระตั้งอยู่สูงจนต้องแหงนหน้าดูจะไม่งามได้เท่าที่เป็นอยู่นี้ พระพุทธชินราชนั้นมิได้ "เป็นหลักเป็นศรี" เฉพาะแก่จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นดังที่พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าฯ ทรงสรรเสริญว่า "ถ้าพระพุทธชินราชยังคงอยู่ที่เมืองพิษณุโลก ตราบใดเมืองพิษณุโลกจะเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวอยู่ตราบนั้นถึงในเมืองพิษณุโลกจะไม่มีชิ้นอะไรเหลืออยู่อีกเลย ขอให้มีแต่พระพุทธชินราชเหลืออยู่แล้ว ยังคงจะอวดได้อยู่เสมอว่า มีของควรดูควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือ หรือจะว่าในเมืองไทยทั้งหมดก็ได้ "
 
บูชาพระพุทธชินราช หน้าตัก 1นิ้วครึ่ง,2 นิ้ว, 3นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
ราคาบูชาองค์พระพุทธชินราช หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
 
หน้าตัก 1  นิ้วครึ่งสีแร่ราคาบูชา  89    บาท
แบบสีทองราคา  139  บาท
หน้าตัก 2 นิ้วสีแร่ราคา  229 บาท
แบบสีทองราคา  299 บาท
หน้าตัก 3 นิ้วสีแร่ ราคาบูชา  299  บาท
แบบสีทองราคา  399  บาท
 
              การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระพุทธชินราช

ต้องการบูชาพระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 1นิ้วครึ่ง,2 นิ้ว, 3นิ้ว สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่
 
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 20
อยากได้มากครับผม หน้าตักกว้างมากครับผม ติดต่อทางหน้าร้านได้มั้ยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วานิช วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 16:35:25 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 19
ได้รับของละครับ บุชาที่สำนักงานได้เหมาะมากครับ เป็นสิริมงคลมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ รงค์ วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 18:16:14 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 18
สวยมากครับอยากได้มากครับผม หน้าตักกว้างมากครับผม ติดต่อทางหน้าร้านได้มั้ยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วี วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 14:27:16 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 17
ได้มาครอบครองแล้วคับพี่น้อง อยากให้ทุกคนใช้ของดีต้องมาบอกต่อคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ฟาเรน วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 18:18:37 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 16
พระพุทธชินราช องค์เหล็กหน้าตักกว้างมากครับ อยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ ดลเดช วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 17:24:43 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 15
พระพุทธชินราช หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ อุตรดิตถ์ &****;องค์พระพุทธชินราชสั่งมาแล้วสวยครับสวย ห่อดีมากการดูแลดี
แจ้งลบ
โดยคุณ ลีลา วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 22:15:30 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ อยากได้ค่ะ อยากติดต่อทางหน้าร้านค่ะ อยากเห็นองค์ท่านด้วยตาตัวเอง ไปตามมที่อยุ่เลยใช่ไหมคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ของขวัญ วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 19:32:24 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 13
วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้าง บูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์*อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ ร้านนี้ดีจริงๆ &****;
แจ้งลบ
โดยคุณ ประโยชน์ วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 16:32:10 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 12
สวยงามมากเลยครับ ผมอยากได้ไว้บูชาครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ว่าน วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 21:16:39 น. [ IP : 171.96.176.163 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ อยากได้ครับ อยากมีไว้บูชา
แจ้งลบ
โดยคุณ ควีน วันที่ 29 พ.ค. 2559 เวลา 17:34:16 น. [ IP : 171.96.177.224 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ สวยมากครับ อยากได้มากครับผม รูปหล่อท่านสวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ฟาน วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 13:55:55 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระพุทธเจ้าชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ สวยมากครับ อยากได้มากครับผม รูปหล่อดีมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เซ วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา 17:22:14 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ ดีมากครับ ผมอยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ ดอล วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 11:07:42 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระพุทธชินราช สวยมากคับ ถ้าอยากได้มาบูชา ต้องทำยังไงคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ พงศ์ศักดิ์ วันที่ 2 พ.ค. 2559 เวลา 17:09:59 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
ได้บูชาพระพุทธชินราชเเล้ว รู้สึกว่าชีวิตราบรื่นขึ้นมากเลยค่ะ อะไรที่แย่ๆก็กลายเป็นดีหมดเลย ไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนมากวนใจเลยค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ฟ้า วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 20:40:18 น. [ IP : 182.53.211.182 ]

ความคิดเห็นที่ 5
งานสวยมากครับ มีติดรถไว้ รู้สึกปลอดภัยมากๆครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดล วันที่ 15 มี.ค. 2559 เวลา 11:22:37 น. [ IP : 118.175.220.89 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ เหมาะกับการนำมาบูชาที่รถ
แจ้งลบ
โดยคุณ ส้ม วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 12:28:12 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 3
บูชาพระพุทธชินราช ตองของร้านวรันณ์ธร สร้างจากมวลสาร * อย่าง สวยงามและน่าเลื่อมใสมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ เงิน วันที่ 12 มี.ค. 2559 เวลา 15:53:25 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 2
เหมาะกับการนำมาบูชาที่รถคับ ผมจะติดต่อพี่ตามเบอโทเลยนะคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เงิน วันที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา 22:29:13 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
ของร้านเฮียดีจริงๆ ชอบมากนะองค์พระพุทธชินราชสั่งมาแล้วสวยครับสวย ห่อดีมากการดูแลดีเยื่ยมเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ ฮิง วันที่ 5 พ.ย. 2558 เวลา 15:48:32 น. [ IP : 180.183.58.13 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่