เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระเศรษฐีนวโกฎิ แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 3  นิ้ว

พระเศรษฐีนวโกฎิ

หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์หน้าตัก 3  นิ้ว ฐานกว้าง 4 นิ้ววัดจากฐานรวมองค์สูง 5.5 นิ้ว
 

 ตำนาน พระเศรษฐีนวโกฎิ    

      พระเศรษฐีนวโกฏิเป็นรูปเคารพแทนมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านในสมัยพุทธกาล ท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนา มีความมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิ และยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า ท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำทาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง เศรษฐีทั้ง 9 นี้ได้แก่ 1.ธนันชัยเศรษฐี 2. ท่านยัสสะเศรษฐี 3. ท่านสุมานะเศรษฐี 4. ท่านชะฏิกัสสะเศรษฐี 5. ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี 6. ท่านเมนฑะกัสสะเศรษฐี 7. ท่านโชติกะเศรษฐี 8. ท่านสุมังคะกัสสะเศรษฐี 9.ท่านวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้รู้ได้ถือเอาคตินี้มาสร้างเป็นพระนวโกฏิให้มีพระพักตร์ทั้งหมด 9 พระพักตร์ แทนใบหน้าของนวเศรษฐีทั้งเก้าในสมัยพุทธกาล เชื่อว่ามีคุณทางโชคลาภ อำนวยลาภสักการะ และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้เลื่อมใสบูชา

มหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านนี้ ล้วนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล ทั้งที่ดำรงเพศฆราวาสอยู่ ตามตำนานของชาวล้านนา สมัยหนึ่งเกิดทุกข์เข็ญ ทุพภิกขภัยข้าวยากหมากแพง ประชาชนเดือดร้อน บังเกิดความอดอยากขึ้น จึงมีพระภิกษุผู้เป็นอริยะรูปหนึ่ง ได้แนะนำให้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏิขึ้น เพื่อทำการสักการบูชาแก้เคล็ดในความทุกข์ยากทั้งหลาย และเมื่อสร้างและทำการฉลองสำเร็จ ก็ปรากฏมีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นเป็นอัศจรรย์คือ ความทุกข์ยากอดอยากทั้งหลาย ได้บรรเทาลงและสงบระงับในที่สุด จึงเป็นคติที่เชื่อถือของชาวล้านนาว่า ถ้าผู้ใดได้บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแล้ว จะมีสิริมงคล ทำมาค้าขึ้น ประสบแต่โชคลาภ อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยอานิสงส์แห่งบารมีธรรมของเศรษฐีทั้ง 9 ท่าน

อานิสงส์การบูชา

     เชื่อว่าจะอำนวยลาภผลโภคทรัพย์ตามสมควร ปกปักรักษาให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง และป้องกันภยันตรายสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆ ปัจจุบันมีอยู่น้อยมากที่จะสร้างได้อย่างถูกต้องตามตำราดั้งเดิม

พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ ตามตำนานเล่าขานกันว่าเปี่ยมไปด้วยอิทธิคุณแรงกล้า ทางด้านมหาโชค มหาลาภ และโภคทรัพย์สมบัติ ผู้ใดได้สักการบูชาแล้ว ผู้นั้นจะประสบความสำเร็จร่ำรวย รุ่งเรืองเป็นมหา เศรษฐี เพิ่มพูนบารมี ทรัพย์สินเนืองนอง ดุจเดียวกับมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฎิ

พระคาถาบูชาพระ ว่าดังนี้   ตั้งนะโม   3   จบ

มาขะโย  มาวะโย  มัยหัง  มาจะโกจิ  อุปัททะโว

ธัญญะ  ธารานิ  ปะวัสสันตุ  ธนัญชัย  ยัสสะ  ยะถาคะเร

สุวัณณานิ  หิรัญญาจะ  สัพพะโภคา  จะ  รัตตะนา

ปะวัสสันตุ  เม  เอวังคะเร  สุมะนะ  ชะฎิสัสสะ  จะ

อะนาถะบิณฑิกะ  เมทะ  กัสสะ  โชติกะ  สุมังคะ สัสสะ  จะ

มัณฑาตุ  เวสสันตะ  รัสสะ  ปะวัสสันติ  ยะถาคะเร

เอเตนะ  สัจจะ  วัชเชนะ  สัพพะ สิทธิ  ภะวัน  ตุ เม

พระคาถานี้ เดิมที เป็นของเจ้าประคุณ  พระอุบาลี คุณูปรมาจารย์ (จันทร์  สิริจันโท)  อดีตเจ้าอาวาส   วัดบรมนิวาส   เป็นพระคาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฎิในอันที่จะบรรดาลให้เกิดโชคลาภ สิริ มงคล    ท่านให้ภาวนาพระคาถานี้ บูชาเถิด  ปรารถนา อธิฐานเอาสิ่งใด  จะได้สมดังความตั้งใจ 

หากทำการค้าขาย  ก่อนเปิดร้าน  ให้อาราธนาพระนวโกฎิ ด้วยพระคาถานี้  ครบ 3  จบ  ด้วยใจมั่นแล จะค้าขายดี  มีเงินทองมากมาย  ไม่นานจะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีแล 

อนึ่งถ้ามีทุกข์ ภัย ให้อาราธนาพระเศรษฐีนวโกฎินี้ ลงสรงน้ำ  อาราถนาให้น้ำกลายเป็นน้ำพระพุทธมนต์  สวดพระคาถานี้ 9 จบ  เอาน้ำรด อาบ กิน   ทุกข์จะโยก โศกจะหมด  เคราะห์กรรม จะคลาย มลายสิ้นไป   จะบันดาลความสุขสวัสดิ์ และโชคลาภมาให้

เมื่อถึงวันเถลิงศก  คือ วันที่ 15 เมษายน ของทุก ๆ  ปี   จึงให้จัดหาดอกไม้ขาว 9 กระทง  เช่น ดอกมะลิ ข้าวตอก 9 กระทง อาหารคาว หวาน 9 อย่าง  ธูป 9 ดอก เทียน 9 เล่ม   จุดบูชา พระนวโกฎินี้ แล้วสวดคาถานี้ ให้ได้ 9  จบ   นิมนต์พระสรงน้ำ ขออาราธนาทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์  เอามาอาบกิน ประพรมบ้านเรือน  เรือกสวน ไร่นา บริวาร ทั้งหลาย  จะอยู่เย็น เป็นสุข ตลอดทั้งปี แล

พระนวโกฎินี้ ใครหมั่นอาราธนา พร้อมสวดพระคาถาบูชาอยู่เป็นเนืองนิตย์  จะไม่รู้ยากจนเลย   และหากยังมั่นคงใน ศีล 5 หนักแน่นเท่าใด  จะยิ่งบริบูรณ์ เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน แล  

หากท่านยังไม่มีพระเศรษฐีนวโกฎิ ไว้บูชา ก็ให้ว่าพระคาถา ข้างต้นนี้ สวดให้บ่อย ๆ  ก็ใช้ได้    เคล็ดลับในการบูชาพระที่มีคุณวิเศษด้านโชคลาภ  ร่ำรวยนั้น ท่านต้องเป็นคนทำบุญ ทำทานสักหน่อย  เรียกว่า มีอารมณ์ในการอยากบริจาค จาคทาน อยู่เป็นเนืองนิจ  มาก ก็ได้ น้อย ก็ได้  ไม่ว่ากัน แต่ยิ่งทำมากเท่าไร ยิ่งได้คืนมากเท่านั้น   ...

บูชาพระเศรษฐีนวโกฎิ หน้าตัก 3  นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
บูชาพระเศรษฐีนวโกฎิ หน้าตัก 3 นิ้ว
 
สีน้ำตาลราคาองค์ละ  279  บาท
สีทองราคาองค์ละ  399 บาท
 
         การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
             
สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระเศรษฐีนวโกฎิ หน้าตัก 3 นิ้ว

 

ต้องการบูชาพระเศรษฐีนวโกฎิ หน้าตัก 3 นิ้ว
สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่
 

 


แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 15
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ บูชาแล้วชีวิตดีๆมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ขันทอง วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 18:14:30 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ องค์สีดำมากคับ อยากได้มากคับ สนใจจะบูชามากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วันนา วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 19:29:03 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 13
บูชาแล้วชีวิตดีๆมาก พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ แร่เหล้กน้ำพี้ ดีมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ คมกริต วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 15:56:39 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 12
บูชาแล้วชีวิตดีๆมากครับบ แร่เหล็กน้ำพี้ สวยมากคับ สวยสุดยอดมากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ กร วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 19:13:55 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ บูชาแล้วชีวิตดีๆมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ สง วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 17:56:48 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ บูชาแล้วชีวิตดีๆมากครับ เป้นความศรัทธาส่วนตัว
แจ้งลบ
โดยคุณ นาราย วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 22:51:37 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระเศรษฐีนวโกฎิ แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก * &****;นิ้วไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ<**>
<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ สมพร วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 22:13:14 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ แร่เหล้กน้ำพี้ ดีมากครับ ผมยยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ เมฆ วันที่ 26 มิ.ย. 2559 เวลา 21:22:20 น. [ IP : 115.87.104.199 ]

ความคิดเห็นที่ 7
สวยมากครับ ผมอยากได้ไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ คอนร์ วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 23:49:22 น. [ IP : 171.96.176.109 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พระเศรษฐีนวโกฎิผมชอบมากเลยครับ อยากได้ไว้บูชา
แจ้งลบ
โดยคุณ เดย์ วันที่ 30 พ.ค. 2559 เวลา 20:20:12 น. [ IP : 171.96.178.17 ]

ความคิดเห็นที่ 5
พระเศรษฐีนวโกฐิ สวยมากครับผม อยากได้มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เอ็กซ์ วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 21:50:27 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระเศรษฐีนวดกฐิ สวยมาากครับ อยากไดมากครับ รูปทรงสวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ธูป วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา 22:35:51 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 3
ผมชอบมากคับเศรษฐีนวโกฏิ แร่เหล็กน้ำพี้ สวยมากคับ สวยสุดยอดมากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดราฟ วันที่ 3 พ.ค. 2559 เวลา 16:18:05 น. [ IP : 223.24.88.166 ]

ความคิดเห็นที่ 2
พระเศรษฐีนวโกฎิเชื่อว่าจะอำนวยลาภผลโภคทรัพย์ตามสมควร ปกปักรักษาให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง
แจ้งลบ
โดยคุณ มีสุข วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 14:09:16 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 1
สนใจมากคับอยากได้มาบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลมากคับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ เอส วันที่ 28 ก.พ. 2559 เวลา 14:25:37 น. [ IP : 49.229.188.83 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่