เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 3  นิ้ว ยกเลิกสร้างแล้ว

พระเศรษฐีนวโกฎิ

หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ หน้าตัก 3  นิ้ว แบบที่ 1(ยกเลิกการสร้างแล้ว)
 
 ตำนาน พระเศรษฐีนวโกฎิ    

      พระเศรษฐีนวโกฏิเป็นรูปเคารพแทนมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านในสมัยพุทธกาล ท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนา มีความมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิ และยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า ท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำทาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง เศรษฐีทั้ง 9 นี้ได้แก่ 1.ธนันชัยเศรษฐี 2. ท่านยัสสะเศรษฐี 3. ท่านสุมานะเศรษฐี 4. ท่านชะฏิกัสสะเศรษฐี 5. ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี 6. ท่านเมนฑะกัสสะเศรษฐี 7. ท่านโชติกะเศรษฐี 8. ท่านสุมังคะกัสสะเศรษฐี 9.ท่านวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้รู้ได้ถือเอาคตินี้มาสร้างเป็นพระนวโกฏิให้มีพระพักตร์ทั้งหมด 9 พระพักตร์ แทนใบหน้าของนวเศรษฐีทั้งเก้าในสมัยพุทธกาล เชื่อว่ามีคุณทางโชคลาภ อำนวยลาภสักการะ และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้เลื่อมใสบูชา

มหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านนี้ ล้วนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล ทั้งที่ดำรงเพศฆราวาสอยู่ ตามตำนานของชาวล้านนา สมัยหนึ่งเกิดทุกข์เข็ญ ทุพภิกขภัยข้าวยากหมากแพง ประชาชนเดือดร้อน บังเกิดความอดอยากขึ้น จึงมีพระภิกษุผู้เป็นอริยะรูปหนึ่ง ได้แนะนำให้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏิขึ้น เพื่อทำการสักการบูชาแก้เคล็ดในความทุกข์ยากทั้งหลาย และเมื่อสร้างและทำการฉลองสำเร็จ ก็ปรากฏมีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นเป็นอัศจรรย์คือ ความทุกข์ยากอดอยากทั้งหลาย ได้บรรเทาลงและสงบระงับในที่สุด จึงเป็นคติที่เชื่อถือของชาวล้านนาว่า ถ้าผู้ใดได้บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแล้ว จะมีสิริมงคล ทำมาค้าขึ้น ประสบแต่โชคลาภ อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยอานิสงส์แห่งบารมีธรรมของเศรษฐีทั้ง 9 ท่าน

 อานิสงส์การบูชา

เชื่อว่าจะอำนวยลาภผลโภคทรัพย์ตามสมควร ปกปักรักษาให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง และป้องกันภยันตรายสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆ ปัจจุบันมีอยู่น้อยมากที่จะสร้างได้อย่างถูกต้องตามตำราดั้งเดิม

พระสมเด็จอภิมหาเศรษฐีนวโกฏิ ตามตำนานเล่าขานกันว่าเปี่ยมไปด้วยอิทธิคุณแรงกล้า ทางด้านมหาโชค มหาลาภ และโภคทรัพย์สมบัติ ผู้ใดได้สักการบูชาแล้ว ผู้นั้นจะประสบความสำเร็จร่ำรวย รุ่งเรืองเป็นมหา เศรษฐี เพิ่มพูนบารมี ทรัพย์สินเนืองนอง ดุจเดียวกับมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล

คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฎิ

พระคาถาบูชาพระ ว่าดังนี้   ตั้งนะโม   3   จบ

มาขะโย  มาวะโย  มัยหัง  มาจะโกจิ  อุปัททะโว

ธัญญะ  ธารานิ  ปะวัสสันตุ  ธนัญชัย  ยัสสะ  ยะถาคะเร

สุวัณณานิ  หิรัญญาจะ  สัพพะโภคา  จะ  รัตตะนา

ปะวัสสันตุ  เม  เอวังคะเร  สุมะนะ  ชะฎิสัสสะ  จะ

อะนาถะบิณฑิกะ  เมทะ  กัสสะ  โชติกะ  สุมังคะ สัสสะ  จะ

มัณฑาตุ  เวสสันตะ  รัสสะ  ปะวัสสันติ  ยะถาคะเร

เอเตนะ  สัจจะ  วัชเชนะ  สัพพะ สิทธิ  ภะวัน  ตุ เม

พระคาถานี้ เดิมที เป็นของเจ้าประคุณ  พระอุบาลี คุณูปรมาจารย์ (จันทร์  สิริจันโท)  อดีตเจ้าอาวาส   วัดบรมนิวาส   เป็นพระคาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฎิในอันที่จะบรรดาลให้เกิดโชคลาภ สิริ มงคล    ท่านให้ภาวนาพระคาถานี้ บูชาเถิด  ปรารถนา อธิฐานเอาสิ่งใด  จะได้สมดังความตั้งใจ 

หากทำการค้าขาย  ก่อนเปิดร้าน  ให้อาราธนาพระนวโกฎิ ด้วยพระคาถานี้  ครบ 3  จบ  ด้วยใจมั่นแล จะค้าขายดี  มีเงินทองมากมาย  ไม่นานจะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีแล 

อนึ่งถ้ามีทุกข์ ภัย ให้อาราธนาพระเศรษฐีนวโกฎินี้ ลงสรงน้ำ  อาราถนาให้น้ำกลายเป็นน้ำพระพุทธมนต์  สวดพระคาถานี้ 9 จบ  เอาน้ำรด อาบ กิน   ทุกข์จะโยก โศกจะหมด  เคราะห์กรรม จะคลาย มลายสิ้นไป   จะบันดาลความสุขสวัสดิ์ และโชคลาภมาให้

เมื่อถึงวันเถลิงศก  คือ วันที่ 15 เมษายน ของทุก ๆ  ปี   จึงให้จัดหาดอกไม้ขาว 9 กระทง  เช่น ดอกมะลิ ข้าวตอก 9 กระทง อาหารคาว หวาน 9 อย่าง  ธูป 9 ดอก เทียน 9 เล่ม   จุดบูชา พระนวโกฎินี้ แล้วสวดคาถานี้ ให้ได้ 9  จบ   นิมนต์พระสรงน้ำ ขออาราธนาทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์  เอามาอาบกิน ประพรมบ้านเรือน  เรือกสวน ไร่นา บริวาร ทั้งหลาย  จะอยู่เย็น เป็นสุข ตลอดทั้งปี แล

พระนวโกฎินี้ ใครหมั่นอาราธนา พร้อมสวดพระคาถาบูชาอยู่เป็นเนืองนิตย์  จะไม่รู้ยากจนเลย   และหากยังมั่นคงใน ศีล 5 หนักแน่นเท่าใด  จะยิ่งบริบูรณ์ เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน แล  

หากท่านยังไม่มีพระเศรษฐีนวโกฎิ ไว้บูชา ก็ให้ว่าพระคาถา ข้างต้นนี้ สวดให้บ่อย ๆ  ก็ใช้ได้    เคล็ดลับในการบูชาพระที่มีคุณวิเศษด้านโชคลาภ  ร่ำรวยนั้น ท่านต้องเป็นคนทำบุญ ทำทานสักหน่อย  เรียกว่า มีอารมณ์ในการอยากบริจาค จาคทาน อยู่เป็นเนืองนิจ  มาก ก็ได้ น้อย ก็ได้  ไม่ว่ากัน แต่ยิ่งทำมากเท่าไร ยิ่งได้คืนมากเท่านั้น   ... 

แร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ จากตำราพิชัยสงคราม กล่าวไว้ดังนี้
 
1. เหล็กน้ำพี้เป็นของขลัง มีของดีในตัวเองทุกอนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
2. เหล็กน้ำพี้เป็นของอาถรรพณ์ เร้นลับ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกๆ อณู
3. เหล็กน้ำพี้เป็นเหล็กอาถรรพณ์ ใช้ล้างอาถรรพณ์ได้นับนานาประการ แม้ผู้มีวิชาอาคมแกร่งกล้าฟันแทงไม่เข้า ก็ถูกเหล็กน้ำพี้ล้างอาถรรพณ์มานักต่อนักแล้ว
4. เหล็กน้ำพี้สามารถป้องกันภูติผีปีศาจได้ วิญญาณ ภูติผี ปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้
5. เหล็กน้ำพี้กันมนต์ดำ วิชาเดรัจฉานวิชา ป้องกันได้
 
พระมหาเศรษฐีนวโกฎิหน้าตัก 3 นิ้ว บูชาองค์ละ  279  บาท
 
ต้องการบูชาพระเศรษฐีนวโกฎิ หน้าตัก 3 นิ้ว แบบที่ 1 คลิกที่นี่
 
 
ติดต่อบูชา พระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง WWW.UTDID.COM
 
+รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายเช้า-เย็นโทร 087-7399336,089-8608818,087-8452061
 
+รับสาย เย็น-ค่ำ 17.30น.-20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร084-8038208 คุณภัส

เบอร์ร้าน , Fax
 055411012 ที่อยู่ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์  สถานที่ใกล้เคียง  ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ดูแผนที่ร้าน
 
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 15
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ งานดีละเอียดดีมากครับ บูชาแล้วมีแต่สิ่งดีเข้ามาครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ สมพร วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 17:43:09 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 14
รูปทรงสวยมากครับบูชาจะช่วยส่งเสริมมงคลต่อชีวิตธุรกิจดีขึ้นมากเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ อานพ วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 19:28:16 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 13
สวยมากคับชอบองค์สีดำมากคับ อยากได้มากคับ สนใจจะบูชามากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ยินดี วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 15:56:03 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 12
อยากได้มากครับรูปทรงสวยมากครับบูชาจะช่วยส่งเสริมมงคลต่อชีวิต
แจ้งลบ
โดยคุณ ปอ วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 19:13:10 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ บูชาแล้วชีวิตดีๆมากครับน่าเสียดายมากครับ เลิกการสร้างแล้วหรอครับ &****;
แจ้งลบ
โดยคุณ ตา วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 17:57:15 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระมหาเศรษฐีนวโกฐิ เพิ่มลาภผมแนะนำให้บูชาคับ ผมเองได้นำมาบูชาแล้ว ธุรกิจดีขึ้นมากเลยคับพี่
แจ้งลบ
โดยคุณ บอส วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 22:52:37 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระมหาเศรษฐีนวโกฐิ สวยมากครับ อยากได้มากครับ แ่เหล็กน้ำพี้ดีมากครับ น่าเสียดายมากครับ เลิกการสร้างแล้วหรอครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วีระ วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 22:12:43 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ยกเลิกการสร้างแล้วหรอครับ น่าเสียดายมากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ * วันที่ 26 มิ.ย. 2559 เวลา 21:21:23 น. [ IP : 115.87.104.199 ]

ความคิดเห็นที่ 7
สนใจจะมีไว้บูชามากครับ เนื้องานสวยงามมาก สนใจติดต่อได้ทางไหนครับ ผมอยากได้ด่วน
แจ้งลบ
โดยคุณ ฟาส วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เวลา 23:48:31 น. [ IP : 171.96.176.109 ]

ความคิดเห็นที่ 6
ผมอยากได้มากเลยครับ สวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ตังค์ วันที่ 30 พ.ค. 2559 เวลา 20:19:08 น. [ IP : 171.96.178.17 ]

ความคิดเห็นที่ 5
พระมหาเศรษฐีนวโกฐิ สวยมากครับ อยากได้มากครับ แต่น่าเสียดายยกเลิกการสร้างแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ ขาว วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 21:49:28 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระมหาเศรษฐี สวยมากครับ อยากได้มากครับผม แต่น่่าเสียดายยกเลิการสร้างแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ เอิต วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา 22:34:36 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 3
สวยมากคับ ขนาดโอเคเลยคับผม ผมชอบมากคับ อยากได้มากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ แหม วันที่ 3 พ.ค. 2559 เวลา 16:04:01 น. [ IP : 223.24.88.166 ]

ความคิดเห็นที่ 2
พระมหาเศรษฐีนวโกฎิ แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก * &****;นิ้ว ยังมีของไหมครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อา วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 14:08:08 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 1
สนใจมากเลยคะพี่ อยาก/ด้มาบูชาหน้าร้านให้คุณแม่มากเลยค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ส้มทับ วันที่ 28 ก.พ. 2559 เวลา 14:23:46 น. [ IP : 49.229.188.49 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่