เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก 5 นิ้วรุ่นนี้หมดชั่วคราว

 พระพุทธชินราช
 
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ หน้าตัก 5 นิ้ว รุ่นนี้หมดชั่วคราว
(มีรุ่นใหม่ 5 นิ้วพร้อมส่ง)
 
 
         พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท จัดเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยองค์หนึ่ง ถึงขั้นที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำริให้ชลอมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แต่ทรงรับฟังคำทูลขอร้องของชาวพิษณุโลก ที่ว่าพระพุทธชินราชองค์นี้ เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง จึงทรงตัดสินพระทัยหล่อ พระพุทธชินราชจำลอง ขึ้นมาแทน
 
          ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในปีใด แต่มีการสันนิษฐานโดยอ้างอิงตามพงศาวดารเหนือ คาดว่าน่าจะสร้างพร้อมกับพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา ในรัชสมัย พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) จากนั้นจึงมีการลงรักปิดทององค์พระเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้มีการบูรณะ ลงรักปิดทองอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีการบูรณะครั้งล่าสุดในรัชกาลที่ 9 พระพุทธชินราชนี้เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย หมวดพระพุทธชินราช ลักษณะขององค์พระเส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระขโนงโก่ง พระเนตรประดุจตากวาง พระนาสิกโด่ง ชายผ้าสังฆาฏิแยกเป็นเขี้ยวตะขาบ นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 4 ยาวเสมอกัน อยู่ในลักษณะปางมารวิชัย ด้านซ้ายและขวาขององค์พระมียักษ์ 2 ตน คอยปกปักรักษาองค์พระอยู่ อีกทั้งยังมีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกอยู่ด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีซุ้มเรือนแก้วที่คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยาลักษณะเป็นรูปตัวเหรา ถือเป็นศิลปะที่สวยงามมากอย่าหนึ่ง พระพุทธชินราชประดิษฐานในวิหารลักษณะเก้าห้อง ซึ่งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ทำให้องค์พระสวยงามบริบูรณ์อย่างในปัจจุบัน และในประวัติศาสตร์ยังพบว่ากษัตริย์ในทุกๆสมัยของไทยให้ความเคารพและศรัทธาต่อองค์พระพุทธชินราชมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ พระองค์
 
          พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ จึงมีตำนาน พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งทรงพระราชนิพธ์ใน พ.ศ. 2409 โดยอาศัยหลักฐานจากพงศาวดารเหนือ แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดียุติได้ดังนี้คือ
พระพุทธชินราชสร้างโดยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) กษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งในตำนานพระพุทธชินราชฯ เรียกพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก โดยสร้างพระพุทธรูปพร้อมกัน 3 องค์ เพื่อประดิษฐานในพระวิหารทิศ ของวันพระศรีรัตนมหาธาตุเมื่อพิษณุโลกเมื่อ พ.ศ. 1900 ในตำนานพระพุทะชินราชฯ มีชื่อช่างหล่อพระพุทธชินราชเป็นช่างพราหมณ์ฝีมือดี 5 นาย คือ บาอินท์ 1 บาพรหม 1 บาพิษณุ 1 บาราชสังข์ 1 บาราชกุศล 1
ตำนานกล่าวไว้ว่า พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏก หรือ พระมหาธรรมราชา
พญาลิไท กษัตริย์ องค์ที่ 4 ในพระราชวงศ์พระร่วง สมัยกรุงสุโขทัย เป็นผู้
สร้างพระพุทธชินราช เมื่อราว พ.ศ. 1900 ทรงโปรดให้ช่างสวรรคโลก
ช่างเชียงแสน และช่างหริภุญไชย สมทบกับช่างกรุงศรีสัชนาลัย ช่วยกันหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 3 องค์ ได้แก่ พระศรีศาสดา พระพุทธชินราช
และพระพุทธชินสีห์
 
จวบจนถึงวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะจุลศักราช 717
ราว พ.ศ. 1898 ได้มงคลฤกษ์ กระทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์
เมื่อเททองหล่อเสร็จแล้ว และทำการแกะพิมพ์ออกปรากฏว่า พระพุทธชินสีห์
และพระศรีศาสดา องค์พระสมบูรณ์สวยงามดี ส่วนพระพุทธชินราชนั้นได้หล่อ ถึง 3 ครั้งก็ไม่เสร็จเป็นองค์พระได้ กล่าวคือทองแล่นไม่ติดเต็มองค์ พระเจ้าศรี ธรรมไตรปิฏกจึงทรงตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงเอาบุญบารมีของพระองค์เป็นที่ตั้งครั้น นั้นจึงร้อนถึงอาสน์พระอินทร์เจ้าจึงนฤมิตเป้นตาปะขาวลงมาช่วยทำรูปพระ คุม พิมพ์ปั้นเบ้าด้วยอนุภาพพระอินทราธิราชเจ้า ทองก็แล่นรอบคอบบริบูรณ์ทุก
ประการหาที่ติมิได้ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏฟทรงปิติโสมนัสเป้นอย่างยิ่ง จึงตรัส
ให้หา "ตาปะขาว" ผู้นั้น แต่ตาปะขาวได้หายตัวไปแล้ว
หมู่บ้านและวัดที่ตาปะขาวหายไปนั้นได้ชื่อว่า บ้านตาปะขาวหาย
และวัดตาปะขาวหาย ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ และจากวัดตาปะขาวหายขึ้นไปทาง
ทิศเหนือประมาณ 800 เมตร ได้ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการหายตัวไปของตา
ปะขาว เล่ากันว่ามีผู้พบเห็นว่าท้องฟ้าเปิดเป็นช่องขึ้นไป ชาวบ้านเห็นเป็นที่
อัศจรรย์จึงได้สร้างศาลาขึ้นไว้ ณ พื้นดินเบื่องล่างไว้เป็นที่ระลึก เรียกว่า
"ศาลาช่อฟ้า" ตราบจนทุกวันนี้
 
คาถาบูชา พระพุทธชินราช อิเมหิ นา นา สักกาเลหิ อภิปูชิเตหิ ทีกายุโกโหมิ อะโลโคสุคิโต สิทธิกัจจัง สิทธิกรรมมังปิยัง มะมะ ประสิทธิลาโภชะโยโหตุ สัพพัทธา พุทธะชินะราชา อภิปะเลตุมัง นะโมพุทธายะ
 
 
เหล็กน้ำพี้  จากตำราพิชัยสงคราม กล่าวไว้ดังนี้
 
1. เหล็กน้ำพี้เป็นของขลัง  มีของดีในตัวเองทุกอนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
2. เหล็กน้ำพี้เป็นของอาถรรพณ์ เร้นลับ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกๆ อณู
3. เหล็กน้ำพี้เป็นเหล็กอาถรรพณ์ ใช้ล้างอาถรรพณ์ได้นับนานาประการ แม้ผู้มีวิชาคงกระพันชาตรีเพียงไร เหล็กน้ำพี้สามารถฟาดฟันได้ทั้งหมด
4. เหล็กน้ำพี้ป้องกันภูติผีปีศาจได้ วิญญาณ ภูติผี ปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้
5. เหล็กน้ำพี้กันมนต์ดำ วิชาเดรัจฉานวิชา ป้องกันได้
 
     มีองค์พระทำจากแร่เหล็กน้ำพี้ไว้ในบ้านจะช่วยป้องกันภัยต่างๆหรืออาถรรพ์ในบ้านหรือบริเวณบ้านให้พ้นปลอดภัย คนในบ้านอยู่มีความสุขร่มเย็น
 
 
บูชาพระพุทธชินราช
 
หน้าตัก 5 นิ้ว  สีแร่เหล็กน้ำพี้ธรรมชาติ คือ สีน้ำตาลองค์ละ  899  บาท
 
หน้าตัก 5 นิ้วสีทองคำองค์ละ  999  บาท
 
ต้องการบูชาพระพุทธชินราช แบบใดโปรดระบุ คลิกที่นี่
 
 
ติดต่อบูชา พระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง WWW.UTDID.COM
 
+รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายเช้า-เย็นโทร 087-7399336,089-8608818,087-8452061
 
+รับสาย เย็น-ค่ำ 17.30น.-20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร084-8038208 คุณภัส

เบอร์ร้าน , Fax
 055411012 ที่อยู่ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์  สถานที่ใกล้เคียง  ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ดูแผนที่ร้าน
 
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 20
องค์พระพุทธชินราชสั่งมาแล้วสวยครับสวย ห่อดีมากการดูแลดี
แจ้งลบ
โดยคุณ มานี วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 16:37:20 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 19
รูปหล่อท่านดูสวยมากครับ ใครมีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เกม วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 18:17:43 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 18
ทางร้านสร้างพระออกมาได้สวยและสง่ามากเลย สีทองเหลืองอร่ามมากเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ ยรรยง วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 14:28:02 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 17
มีของดีในตัวเองทุกอนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่น่าเสียดายหมดแล้วหรอครับ ยังมีของไหมครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ สมพร วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 18:20:24 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 16
สวยมากครับ ผมอยากได้มากครับ &****;สวยมากครับผม แต่น่าเสียดายหมดแล้วหรอครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ รงค์ วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 17:22:43 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 15
พระพุทธชินราช หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ หน้าตัก * นิ้ว แต่น่าเสียดายมากครับที่หมดแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ งา วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 22:14:32 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 14
ได้รับของละครับ บยูชาที่สำนักงานได้เหมาะมากครับ เป็นสิริมงคลมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เด วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 19:31:30 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 13
คุณสมบัติขลังมากๆ เหล็กน้ำพี้เป็นเหล็กอาถรรพณ์ ใช้ล้างอาถรรพณ์ได้นับนานาประการ แม้ผู้มีวิชาคงกระพันชาตรีเพียงไร เหล็กน้ำพี้*ารถฟาดฟันได้ทั้งหมด
แจ้งลบ
โดยคุณ แจ็ค วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 16:31:05 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 12
ผมอยากได้ครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ มูส วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 21:15:58 น. [ IP : 171.96.176.163 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ผมสนใจครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ซอง วันที่ 29 พ.ค. 2559 เวลา 17:33:34 น. [ IP : 171.96.177.224 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระพุทะชินราชแร่เหล้กน้ำพี้ สวยมากครับผม อยากได้มากครับ รูปทรงสวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ปอร์ วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 13:54:49 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 9
สวยมากครับ พระพุทธชินราชแร่เหล็กน้ำพี้ อยากได้มากครับ แต่น่าเสียดายมากครับที่หมดแล้ว
แจ้งลบ
โดยคุณ ประสาท วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา 17:19:57 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระพุทธชินราช รุ่นนี้หมดแล้วหรอครับ เสียดายมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ งอก วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 11:06:37 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระพุทธชินราช สวยมากคับ หน้าตึกกว้าง*นิ้ว ผมอยากได้มากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ แจ๊บ วันที่ 2 พ.ค. 2559 เวลา 17:04:04 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พระพุทธชินราชรุ่นของมาแล้วใช่มั้ยคะ? อยากติดต่อทางหน้าร้านค่ะ อยากเห็นองค์ท่านด้วยตาตัวเอง
แจ้งลบ
โดยคุณ แก้ว วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 20:28:27 น. [ IP : 182.53.211.182 ]

ความคิดเห็นที่ 5
สวยงามมาก ของจะมาตอนไหนครับสนใจครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ คม วันที่ 15 มี.ค. 2559 เวลา 11:20:39 น. [ IP : 118.175.220.89 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระพุทธชินราช ทำจากแร่เหล็กน้ำพี้ไว้ในบ้านจะช่วยป้องกันภัยต่างๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ ชาญ วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 12:26:58 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 3
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ หน้าตัก * นิ้ว ยังม่ีของไหมค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ไก่ วันที่ 12 มี.ค. 2559 เวลา 15:51:40 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 2
พี่คับ จะมีมาให้บูชาอีกมั้ยคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ แกง วันที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา 22:27:26 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
ไปไหว้พระพุทธชินราชที่พิษณุโลกมาครับ สวยงามมากแล้วก็ได้ขึ้นไปอุตรดิตถ์ต่อแล้วก็ได้ไปที่ร้านวรันณ์ธนี่แหละครับบูชามาอง ค์นึงอิ่มใจมากเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ ไก่ วันที่ 5 พ.ย. 2558 เวลา 19:14:44 น. [ IP : 180.183.58.13 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่