เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว แร่เหล็กน้ำพี้

 พระพุทธชินราช
 
หน้าตัก 9 นิ้ว หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
 
พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ องค์สีทองคำนี่คือการทำสีทองคำเกรด A
 
 
 
 องค์สีน้ำตาล ตามภาพด้านล่างนี้ คือสีน้ำตาล สีแร่เหล็กน้ำพี้ธรรมชาติ
 
 
  
 
พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว สร้างจากแร่เหล็กน้ำพี้น้ำหนักประมาณ 22 กิโลกรัม
 
ประวัติพระพุทธชินราช

     
พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงาม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุด องค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ ศอก ๑ คืบ ๕ นิ้ว (๒.๘๗๕ เมตร) สูงเจ็ดศอก (๓.๕ เมตร) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาเกลี้ยง เป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่เมืองพิษณุโลกมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล  สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเอกาทศรถได้ทรงปิดทองเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๖ และเมื่อ ๒๔๗๘ ได้มีการลงรักปิดทองเต็มองค์อีกครั้งหนึ่ง ให้พุทธศาสนิกชนได้ สักการะ บูชาอยู่จนถึงปัจจุบัน  ปัจจุบันพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่ ณ พระวิหารทางทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร องค์พระนั่งขัดสมาธิอยู่บนฐานชุกชีบัวคว่ำบัวหงายพระพักตร์หันไปทางทิศตะวันตก (ด้านริมแม่น้ำน่าน) มีซุ้มเรือนแก้วและสลักด้วยไม้สักลงรักปิดทอง ประดับเนื้อพระปฤษฎางค์ ประณีตอ่อนช้อยงดงาม มีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่ง และช่วยเน้นให้พระวรกายของพระพุทธชินราชงามเด่น ชัดเจนยิ่งขึ้น
     พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากสุโขทัยประยุกต์ เพราะเกศมีรัศมียาวเป็นเปลวเพลิง วงพระพักตร์ค่อนข้างกลมไม่ยาวรีเหมือนมะตูม เช่น พระพุทธรูปสมัยสุโขทัยมีพระอุณาโลมผลิ อยู่ระหว่างพระโขนง พระวรกายอวบอ้วนมี สังฆา ยาวปลายหยักเป็นเขี้ยวตะขาบ ฝังด้วยแก้วนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน ฝ่าพระบาท แบนราบค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับยุคสุโขทัย ส้นพระบาทยาวมีรูป อาฬวก ยักษ์และรูปท้าวเวสสุวัณหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์เฝ้าอยู่ที่พระเพลาเบื้องขวาและซ้ายขององค์ตามลำดับ
     วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่เรียกขานกันว่า  "วัดใหญ่"  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านในบริเวณตัวเมืองเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่างามที่สุดองค์หนึ่งของไทย พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนนับถือมาตั้งแต่โบราณ สันนิฐานว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท  โปรดให้สร้างขึ้นในคราวเดียวกับพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาครั้งสถาปนาเมืองพิษณุโลกเป็นเมืองลูกหลวงในพุทธศักราช ๑๙๐๐ พระพุทธชินราชคือประจักษ์พยานถึงความสูงส่ง ทางฝีมือและความฉลาดลึกซึ้งของช่างในยุคนั้นนอกจากองค์พระจะงดงามโดยพุทธลักษณะคือเป็นการนำเอาลักษณะที่งามตามแบบอย่างพระพุทธรูปสุโขทัยกับเชียงใหม่มาผสมผสานกันอย่างลงตัวแล้วการประดิษฐานองค์พระในจุดที่พอดีทั้งเรื่องแสงเงาและมุมมองยังมีส่วนสำคัญให้เราได้รับความงามนั้นอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือที่สร้างโดยมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จมานมัสการพระพุทธชินราชครั้งแรกในปี ๒๔๓๕ ทรงบันทึกไว้ว่า "เวลานั้นยังมิได้ปฏิสังขรณ์แก้ไขพระวิหารให้สว่างอย่างทุกวันนี้ พอไปถึงประตูวิหารแลเข้าไปข้างใน ดูที่อื่นมืดหมดเห็นแต่องค์พระชินราชตระหง่านงามเหมือนลอยอยู่ในอากาศ เห็นเข้าก็จับใจเกิดเลื่อมใสในทันที เพราะเขาทำช่องแสงสว่างเข้าทางประตูใหญ่ด้านหน้าแต่ทางเดียว พระชินราชตั้งอยู่ข้างในตรงประตูและเป็นของปิดทอง จึงแลเห็นก่อนสิ่งอื่นในวิหาร" ต่อมาได้มีการเจาะหลังคาวิหารให้แสงสว่างเข้าได้มากขึ้น ซึ่งกลับทำให้องค์พระไม่เด่นเช่นที่เป็นมาแต่โบราณ อีกประการหนึ่งได้แก่การกำหนดตั้งองค์พระให้หน้าตักอยู่ในระดับสายตาในวิหารซึ่งมีรูปทรงยาวเปรียบประดุจกล้องส่องกำกับระยะการมองให้ได้คมชัดที่สุดช่วยให้เราเห็นความงามได้เต็มที่ ข้อนี้ท่านผู้รู้กล่าวไว้ว่าหากพระพุทธชินราชไปประดิษฐานอยู่ในวิหารสั้น ๆ และองค์พระตั้งอยู่สูงจนต้องแหงนหน้าดูจะไม่งามได้เท่าที่เป็นอยู่นี้ พระพุทธชินราชนั้นมิได้ "เป็นหลักเป็นศรี" เฉพาะแก่จังหวัดพิษณุโลกเท่านั้นดังที่พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าฯ ทรงสรรเสริญว่า "ถ้าพระพุทธชินราชยังคงอยู่ที่เมืองพิษณุโลก ตราบใดเมืองพิษณุโลกจะเป็นเมืองที่ควรไปเที่ยวอยู่ตราบนั้นถึงในเมืองพิษณุโลกจะไม่มีชิ้นอะไรเหลืออยู่อีกเลย ขอให้มีแต่พระพุทธชินราชเหลืออยู่แล้ว ยังคงจะอวดได้อยู่เสมอว่า มีของควรดูควรชมอย่างยิ่งอย่างหนึ่งในเมืองเหนือ หรือจะว่าในเมืองไทยทั้งหมดก็ได้ "
 
บูชาพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
  
ราคาบูชาพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว
พระพุทธชินราชสีแร่เหล็กน้ำพี้แบบธรรมชาติ (สีน้ำตาล) องค์ละ  2,900  บาท
พระพุทธชินราช ทำสีทอง สีทองคำเกรด A องค์ละ 3,200 บาท
 
       การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว
 
ต้องการบูชาพระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว
สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 20
อยากทราบว่าพระพุทธชินราช*นิ้วเหล็กนัำพี้สีทองคำเกรตเอราคา****ยังมีอีกไม่ครับผมอย ากได้สักองค์และรวมส่งราคาเท่าไร,,ติดต่อกลับ,,ผม..วุธ **********
แจ้งลบ
โดยคุณ S******@*****.* วันที่ 6 พ.ค. 2560 เวลา 21:38:36 น. [ IP : 171.5.105.122 ]

ความคิดเห็นที่ 19
สวยมากจริงๆๆคับ ผมได้มาครอบครองแล้วเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมากๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ เกม วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 16:34:14 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 18
ผมได้มาครอบครองแล้วคับพี่น้อง อยากให้ทุกคนใช้ของดีต้องมาบอกต่อคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ฟรีแลน วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 18:17:23 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 17
พบปาฎิหารแบบอัศจรรย์ใจ เพราะเกิดขึ้นและเห็นมากับตาตนเอง
แจ้งลบ
โดยคุณ ถุงทอง วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 14:23:43 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 16
พระพุทธชินราช แร่เหล็กน้ำพี้ สวยมากครับ อยากได้มากครับผม รูปหล่อท่านสวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วานิช วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 18:19:23 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 15
พระพุทธชินราช ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
แจ้งลบ
โดยคุณ ยอด วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 17:25:55 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 14
รูปหล่อท่านดูสวยมากครับ ใครมีไว้บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดำ วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 22:13:40 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 13
เห็นแล้วชอบมากคับ สวยมากจริงๆๆคับ ผมได้มาครอบครองแล้วคับพี่น้อง อยากให้ทุกคนใช้ของดีต้องมาบอกต่อคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ สถาปัตย์ วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 19:29:58 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 12
บูชาแล้วดีมากๆ &****;ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ พงศ์ วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 16:30:09 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระพุทธชินราชสวยงามมากเลยครับ เนื้อเนียนงานดี ผมสนใจครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เวน วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 21:14:57 น. [ IP : 171.96.176.163 ]

ความคิดเห็นที่ 10
สวยมากครับ ผมสนใจ
แจ้งลบ
โดยคุณ สัก วันที่ 29 พ.ค. 2559 เวลา 17:32:34 น. [ IP : 171.96.177.224 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระพุทธชินราช *นิ้ว สวยมากครับผม อยากได้มากครับผม รูปหล่อดีมากครับสีทองสวยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ไก่ วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 13:53:46 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระพุทธชินราช สวยมากครับ อยากได้มากครับ สวยมากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ คร วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา 16:57:29 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระพุทธชินราช หน้าตัก*นิ้ว สวยมากครับ ผมชอบมากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ สิง วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 11:05:30 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พระพุทธชินราชสวยมากคับ อยากได้มาบูชามากนะคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ บาย วันที่ 2 พ.ค. 2559 เวลา 17:00:50 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 5
พระพุทธชินราชสวยมากค่ะ ค่าส่งไปต่างประเทศคิดเท่าไหร่คะ เสียตามน้ำหนักใช่มั้ยเอ่ย? รบกวนตอบหน่อยค่ะ สนใจมากๆเลย
แจ้งลบ
โดยคุณ ดวงฤทัย วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 20:27:29 น. [ IP : 182.53.211.182 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระพุทธชินราช หน้าตัก * นิ้ว สร้างจากแร่เหล็กน้ำพี้ &****;งานสวยสง่าดีครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ บอล วันที่ 15 มี.ค. 2559 เวลา 11:18:29 น. [ IP : 118.175.220.89 ]

ความคิดเห็นที่ 3
พระพุทธชินราช หน้าตัก * นิ้ว แร่เหล็กน้ำพี้ ของมาถึงบ้านละครับ สวยงามมากๆครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ พิเชษ วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 12:25:33 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 2
พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามมากๆครับ &****;น่าเลื่อมใสอย่างยิ่ง
แจ้งลบ
โดยคุณ ไนท์ วันที่ 12 มี.ค. 2559 เวลา 15:50:38 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 1
พระพุทธชินราช หน้าตัก 9 นิ้ว สร้างจากแร่เหล็กน้ำพี้ ตอนแรกดูเหมือนจะส่งยากนะครับ เพราะผมจัดส่งทางไปรษณีย์ แต่พอมาถึงมือแล้ว ภูมิใจมากเลยครับถึงมือแล้วเหมือสว่างจ้าเลยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วง วันที่ 5 พ.ย. 2558 เวลา 21:24:35 น. [ IP : 180.183.58.13 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่