เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้องค์ใหญ่  และ พระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้องค์เล็ก

 
พระสีวลีองค์ใหญ่  และ พระสีวลีองค์เล็ก
 พระสีวลีองค์ใหญ่ สูง 10 นิ้ว พระสีวลีองค์เล็ก สูง 4นิ้ว
 
  
พระสีวลี แบบแต่งทรงครบองค์
 
 
ภาพด้านบน การเทียบองค์พระสีวลีใหญ่ และพระสีวลีองค์เล็ก
 
 
ภาพด้านบน พระสีวลีองค์ใหญ่ สูง 10 นิ้ว
 
 
ภาพด้านบน พระสีวลีองค์เล็ก สูง 4 นิ้ว
 

พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

      พระสีวลี เป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา ราชธิดาแห่งโกลิยนคร ตั้งแต่ท่านจุติลงถือ ปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดา ได้ทำให้ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระมารดาเป็นอันมาก ท่าน อาศัยอยู่ในครรภ์ของพระมารดา นานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ครั้นเมื่อใกล้เวลาจะประสูติ พระมารดาได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า พระนางจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพร จากพระบรมศาสดาและพระพุทธองค์ตรัสประทานพรแก่พระนางว่า:-
“ขอพระนางสุปปวาสา พระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะ จงเป็นหญิงมีความสุข ปราศจากโรคาพยาธิ ประสูติพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิด” 

     ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธานุภาพ ทุกขเวทนาของพระนางก็อันตรธานไปพระนาง ประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดาย ดุจน้ำไหลออกจากหม้อ พระประยูรญาติทั้งหลายได้ขนาน พระนามพระราชโอรสของพระนางสุปปวาสาว่า “สีวลีกุมาร”
 
     (ขอเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่พระสิวลีกับมารดา( พระนางสุปปวาสา )ต้องทรมานอยู่ถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน คือเหตุมีอยู่ว่าในอดีตชาติ ของพระสีวลีกับมารดานั้น พระสีวลีเคยเป็น ราชา ของเมืองหนึ่ง แล้วกำลังยกทัพไปตี อีกเมืองแต่ปรากฏว่าเมืองนั้นใช้วิธีปิดเมือง ไม่ออกมาสู้ด้วย พระราชาจึงไปขอคำปรึกษากับมารดา และได้วิธีคือ ให้ใช้วิธีปิดทางเข้าออกของเสบียงทุกอย่าง ไม่ให้เข้าไปในเมืองได้ จนกระทั่ง คนในเมืองนั้นได้รับความเดือดร้อน ทรมานกันจนต้อง ยอมเปิดเมือง ซึ่งผลกรรมนั้นเอง ทำให้พระราชา และมารดา ต้องเกิดมารับกรรมนั้นตามมาทุก ๆ ชาติ จนถึง ชาติสุดท้าย นั้นก้อคือ พระสีวลีที่ต้องอยู่ในครรถ์นานถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน กับมารดาที่ต้องอุ้มท้อง นานเท่ากัน )
 
     เมื่อพระนางมีพระวรกายแข็งแรงดีแล้ว มีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็น เวลา ๗ วัน จึงจึงความประสงค์แก่พระสวามีให้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วย ภิกษุสงฆ์ มารับมหาทานอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวสน์ ตลอด ๗ วัน ในวันถวายมหาทานนั้น สีวลีกุมาร มีพระวรกายเข้มแข็งดุจกุมารผู้มีพระชนม์ ๗ พรรษา ได้ช่วยพระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่าง ๆ มีการนำธมกรก (ธะมะกะหรก = กระบอกกรองน้ำ) มากรองน้ำดื่มและอังคาสพระบรมศาสดาและหมู่พระภิกษุสงฆ์ ในขณะที่ สีวลีกุมาร ช่วยพระบิดาและพระมารดาอยู่นั้น ท่านพระสารีบุตรเถระได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลา และเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชกุมารน้อยเป็นอย่างมาก ครั้นถึงวันที่ ๗ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย พระเถระได้สนทนากับสีวลีกุมารแล้วชักชวนให้มาบวช สีวลีกุมาร ผู้มีจิตน้อมไปในการบวชอยู่ แล้ว เมื่อพระเถระชักชวน จึงกราบทูลขออนุญาตจากพระบิดาและพระมารดา เมื่อได้รับอนุญาต แล้วจึงติดตามพระเถระไปยังพระอาราม
 
     พระสารีบุตรเถระ ผู้รับภาระเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้น คือ ตจปัญจกกรรมฐานทั้ง ๕ ได้แก่ เกสา(ผม) โลมา(ขน) นขา(เล็บ) ทันตา(ฟัน) ตโจ (หนัง) ให้ พิจารณาของทั้ง ๕ เหล่านี้ว่าเป็นของไม่งานเป็นของสกปรก ไม่ควรเข้าไปยึดติดหลงใหลในสิ่ง เหล่านี้ สีวลีกุมาร ได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วนำไปพิจารณาในขณะที่กำลังจรดมีดโกนเพื่อ โกนผม ครั้งแรกนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน จรดมีดโกนลงครั้งที่ ๒ ท่านได้บรรลุเป็น พระสกทาคามี จรดมีดโกนลงครั้งที่ ๓ ท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามี และเมื่อโกนผมเสร็จ ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
 
     เมื่อท่านอุปสมบทแล้วปรากฏว่าท่านเป็นพุทธสาวกที่มีลาภสักการะมากมาย ด้วยอำนาจ บุญบารมีของท่านที่สั่งสมมา ลาภสักการะเหล่านี้ได้เผื่อแผ่ไปยังพระสงฆ์สาวกท่านอื่น ๆ ด้วย แม้พระบรมศาสดาเมื่อทรงพาหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จทางไกลกันดาร ถ้ามี พระสีวลี ร่วมเดินทางไป ด้วย ความขาดแคลนอาหารและที่พักอาศัยในระหว่างทางก็จะไม่เกิดขึ้นแก่หมู่ภิกษุสงฆ์เลย เช่น....  พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุอาศัยบุญพระสีวลี
 
     สมัยหนึ่ง พระบรมศาสดาเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕๐๐ รูปไปเยี่ยมพระเรวตะ ผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระ ซึ่งจำพรรษาอยู่ ณ ป่าไม้ตะเคียน เมื่อเสด็จมาถึงทาง ๒ แพร่ง พระอานนท์เถระได้กราบทูลสภาพหนทางว่า.....
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเสด็จไปทางอ้อม ระยะทางไกล ๖๐ โยชน์ มีประชาชนอยู่ อาศัยมาก พระภิกษุไม่ลบากด้วยภิกขาจาร แต่ถ้าเสด็จไปทางลัดระยะทางประมาณ ๓๐ โยชน์ ไม่มีประชาชนอยู่อาศัย มีสภาพเป็นป่าใหญ่ มีแต่อมนุษย์อยู่อาศัย พระภิกษุสงฆ์จะลำบากด้วย ภิกขาจาร”
พระพุทธองค์ ตรัสถามว่า:-
“ดูก่อนอานนท์ พระสีวลีมากับเราด้วยหรือไม่?”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเสวลีมากับเราด้วย พระเจ้าข้า”
พระพุทธองค์ ตรัสว่า:-
“ดูก่อนอานนท์ ถ้าอย่างนั้นก็จงไปทางลัด ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลด้วยอาหาร
บิณฑบาต เพราะเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในป่าระหว่างทาง จะจัดสถานที่พักและอาหาร บิณฑบาตไว้ถวายพระสีวลีผู้เป็นที่เคารพนับถือของพวกตน เราทั้งหลายก็จะได้อาศัยบุญของ พระสีวลี นั้นด้วย”
 
     ได้รับยกย่องในทางผู้มีลาภมาก ด้วยอำนาจบุญที่ท่านพระสีวลี ได้บำเพ็ญสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติ เป็นปัจจัยส่งผล ให้ท่านเจริญด้วยลาภสักการะ โดยมีเทพยาดา นาค ครุฑ และมนุษย์ทั้งหลาย นำมาถวายโดยมิ ขาดตกบกพร่อง ไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใด ๆ ในป่า ในบ้าน ในน้ำ หรือบนบก เป็นต้น
 
     ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์ จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องท่านใน ตำแหน่ง เอคทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง ผู้มีลาภมาก นับว่าท่านพระสีวลีเถระเป็นพระมหาสาวกอีกรูปหนึ่งที่ได้ช่วยกิจการ พระศาสนา แบ่ง เบาภาระของพระบรมศาสดาเป็นอย่างมาก ท่านดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ ดับขันธปรินิพพาน
 
คาถาบูชา พระสีวลี
สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

คาถาพระสีวลี คาถาบูชาพระสีวลี หัวใจพระสีวลี

....นะชาลีติ...

คาถาพระสีวลี เวลาติดต่องาน ธุรกิจ พูดคุยเจรจา สัมภาษณ์

"นะชาลีติ ประสิทธิลาภา"

บูชาพระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้มี 3 ขนาด ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
ราคาบูชาพระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้มี 3 ขนาด
 
สีแร่เหล็กน้ำพี้สีน้ำตาล หรือสีดำ
 
องค์ยืนสูง10 นิ้วสีแร่หรือสีดำองค์ละ 459 บาท
สีทองราคาองค์ละ 599 บาท
แบบแต่งองค์ราคา 699 บาท
องค์สูง 4 นิ้วสีแร่องค์ละ 259บาท
สีดำราคา 279 บาท
สีทองราคา 359 บาท
องค์สูง 3 นิ้วสีแร่ราคา 139 บาท
สีดำราคา 159 บาท
สีทองราคา 199 บาท
 
แต่งสีทองคำ และสีเงิน ครบชุด สีเกรด A ที่ใช้กับทาเจดีย์วัด
ต้องการบูชาพระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้ โปรดระบุขนาดองค์พระสีวลีที่ต้องการ
 
              การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
             
สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้มี 3 ขนาด
 
ต้องการบูชาพระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้มี 3 ขนาด
สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 15
ท่านสวยงามมากเลย ติดต่อค้าขาย เจรจาผ่านไปได้ง่ายๆมากๆครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เกม วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 19:49:50 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระสีวลีสวยมากคับ ให้โชคให้ลาภดีมากคับ สุดยอดมากคับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ อานพ วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 19:44:54 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 13
สวยมากคับ องค์ใหญ่มากคับผม ชอบมากคับสนใจอยากจะเช่าบูชาพระสีวลีคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อภิรัก วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 16:11:36 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 12
พระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้ศักดิ์สิทธิ์จริงไม่ทราบว่าทางร้านยังมีของอยู่ไหมคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ มณี วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 20:35:11 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 11
องค์ท่านสวยงามมากเลยบูชาแล้วจะทำกิจการใดก็จะมีแต่รุ่งเรือง
แจ้งลบ
โดยคุณ พายัพ วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 22:41:47 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้องค์เล็ก สนใจจะสั่งซื้อด้วย ไม่ทราบว่าทางร้านยังมีของอยู่ไหมคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ *ารถ วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 23:11:24 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 9
บูชาพระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้องค์เล็กไปไหนก็มีแต่คนรักใคร่เมตตา
แจ้งลบ
โดยคุณ ทักษิณ วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 22:47:04 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้ศักดิ์สิทธิ์จริงครับ ผมบูชาอยู่ อยากได้คาถาบูชาด้วยครับมีไหมครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อ๊อค วันที่ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 0:21:06 น. [ IP : 171.96.176.109 ]

ความคิดเห็นที่ 7
ส่วนตัวชอบมากค่ะ สนใจจะสั่งซื้อด้วย ไม่ทราบว่าทางร้านยังมีของอยู่ไหมคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ มุกดา วันที่ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 0:07:47 น. [ IP : 171.96.176.109 ]

ความคิดเห็นที่ 6
สวยมากเลยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ชอง วันที่ 30 พ.ค. 2559 เวลา 20:38:18 น. [ IP : 171.96.178.17 ]

ความคิดเห็นที่ 5
พระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้ องค์ใหญ่ สวยมากครับ อยากได้มากครับ องคืสวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ กบ วันที่ 20 พ.ค. 2559 เวลา 20:34:27 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระสิวลี สวยมากครับ อยากได้มากครับผม รุปหล่อดีมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เยน วันที่ 19 พ.ค. 2559 เวลา 18:10:37 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 3
รูปหล่อสวยมากคับ อยากได้มากคับ ผมชอบมากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดัง วันที่ 5 พ.ค. 2559 เวลา 20:22:56 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ผมบูชาพระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้องค์เล็กไปไหนก็มีแต่คนรักใคร่เมตตา ไม่อด ไม่อยาก
แจ้งลบ
โดยคุณ บ่าว วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 16:28:44 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 1
องค์ใหญ่มากเลยคับ สำหรับรูปหล่อนี้สง่ามากคับ สนใจอยากบูชามากคับพี่
แจ้งลบ
โดยคุณ สุข วันที่ 3 มี.ค. 2559 เวลา 13:56:12 น. [ IP : 223.24.92.208 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่