เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระพรหมสี่หน้า แร่เหล็กน้ำพี้

 
พระพรหมสี่หน้า
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
องค์หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
 
กว้าง 7นิ้ว สูงจากฐาน 9นิ้วครึ่ง
 
 
 
พระพรหม หรือ พระพรหมธาดา (อักษรโรมัน: Brahmā; อักษรเทวนาครี: ब्रह्मा; สันสกฤต: ब्रह्मा) เป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดู ถือว่าเป็นผู้สร้างจักรวาล และเป็นหนึ่งในตรีมูรติ อันประกอบด้วยพระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ ต่างจาก พรหมัน อันเป็นเป้าสูงสุดของปรัชญาฮินดู แต่มีรากศัพท์เดียวกัน โดยที่พรหมันนั้นเป็นนาม นปุงสกลิงก์ คือไม่มีเพศ ขณะที่พระพรหม เป็นปุลลิงก์ หรือบุรุษเพศ ตามคัมภีร์พระเวท ถือว่าพระพรหมมีชายา คือพระสุรัสวดี มีหงส์เป็นพาหนะ มี 4 พระพักตร์ เป็นเทพแห่งการสร้างและการให้พร ที่เรียกว่า "พรหมพร" ถือเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ความเมตตา และยังเชื่ออีกว่า พระพรหมเป็นผู้ที่กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาใหม่ โดยเขียนไว้ที่หน้าผาก เมื่อเกิดมาใหม่ได้ 6 วัน ซึ่งเรียกกันว่า "พรหมลิขิต" หรือ "พรหมเรขา"
นอกจากนี้แล้ว ยังเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างบุคคลในวรรณะต่าง ๆ จากอวัยวะแต่ละส่วน ได้แก่ วรรณะพราหมณ์ เกิดจากเศียร, วรรณะกษัตริย์ เกิดจากบ่า, วรรณะแพศย์ เกิดจากส่วนท้อง และวรรณะศูทร เกิดจากเท้า
 
 นิยามของ พรหม ใน ภควัทคีตา (บทเพลงแห่งองค์ภควันต์)
 

สิ่งที่บุคคลควรรู้สูงสุดคือ พรหม

พรหมคือสภาวะอันสูงสุด ไม่มีเบื้องต้น ไม่เป็นทั้งสิ่งมีอยู่และสิ่งไม่มีอยู่
พรหมหยั่งรู้ถึง อารมณ์ โลภ โกรธ หลง แต่พรหมปราศจากอารมณ์เหล่านั้น
พรหมไม่มีความยึดมั่นในสรรพสิ่ง
พรหมคือสภาวะอยู่เหนือความดีและความชั่ว
พรหมมิอาจหยั่งรู้ได้ด้วยการคิดและใช้เหตุผล
พรหมคือแสงสว่างเหนือแสงสว่างทั้งปวง
 
 พระพรหม ในคติพระพุทธศาสนา

ในคติพุทธศาสนา พระพรหม เป็นชาวสวรรค์ชั้นสูงขั้นหนึ่งที่สูงกว่าเทวดาทั่วไป เรียกว่า "พรหม" พระพรหมยังอยู่ในกามาวจรภพ มีการวนเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในสวรรค์ที่เรียกว่าชั้นพรหม (พรหมภูมิ)

พระพรหมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ พรหมที่มีรูป เรียกว่า "รูปพรหม" มีทั้งหมด 16 ชั้น และพรหมที่ไม่มีรูป เรียกว่า "อรูปพรหม" มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยอรูปพรหมจะสูงกว่ารูปพรหม

"พระพรหม" ในทางพระพุทธศาสนา เป็น "พระพรหมผู้วิเศษ" ล้วนแต่บุรุษเพศทั้งสิ้น ไม่ต้องกินไม่ต้องบริโภคอาหาร เหมือนสัตว์ในภูมิอื่น ด้วยว่าแช่มชื่นอิ่มเอิบโดยมีฌานสมาบัติเป็นอาหาร จึงไม่ต้องมีการถ่ายคูตรมูถ คืออุจจาระ ปัสสาวะอันลามกเหม็นร้าย สรีระร่างกายหน้าตาแห่งบรรดาพระพรหมนั้น มีสัณฐานกลมเกลี้ยงสวยงามนัก มีรัศมีออกจากกายตัวเลื่อม ประภัสสรรุ่งเรืองกว่ารัศมีพระอาทิตย์ และพระจันทร์ หลายพันเท่า เพียงแต่หัตถ์หนึ่งเล่าอันพระพรหมทั้งหลายเหยียดยื่นออกไปหวังจะให้ส่อง รัศมีไปทั่วห้วงจักรวาลก็ย่อมจักทำได้ อวัยวะร่างกายที่ต่อกัน คือ หัวเข่าก็ดี แขนก็ดี มีสัณฐานกลมเกลี้ยงเรียบงามนัก จักได้เห็นที่ต่อกันนั้นหามิได้ เกศเกล้าแห่งพระพรหมทั้งหลายนั้นงามนัก ปรากฏโดยมากมีศีรษะประดับด้วยชฎา สถิตย์เสวยสุขพรหมสมบัติอยู่ ณ พรหมภูมิที่ตนอุบัติตราบจน กว่าจะสิ้นอายุ ซึ่งเป็นเวลานานแสนนาน

(เป็นผู้วิเศษ ที่มีแต่เพศชาย ไม่ต้องกินดื่มอาหารใดๆ เหมือนสัตว์ในภูมิอื่นๆ จึงไม่ต้องมีการขับถ่ายของเสีย พระพรหมมีใบหน้ากลมเกลี้ยง มีแสงจากกายที่ส่องสว่างกว่าแสงพระอาทิตย์ และแสงพระจัทร์เป็นหลายพันเท่า โดยพิจารณาเพียงฝ่ามือข้างเดียวของพระพรหมที่แบออกนั้น ก็สามารถส่องแสงสว่างไปทั่วจักรวาลได้ อวัยวะใดๆที่ต้องมีรอยต่อกัน (เช่น บริเวณแขน ที่มีศอก และรอยพับ เชื่อมระหว่างแขนบน และแขนล่าง) ก็เกลี้ยง เรียบเนียน เส้นผมก็สวยงามมาก ซึ่งโดยมากจะมีชฏาประดับบนศีรษะ และอยู่เสวยสุขในชั้นพรหมของตนเอง จนกว่าจะสิ้นอายุขัย ซึ่งก็เป็นเวลาแสนนาน)

พรหมอุบัติ (ในทางพระพุทธศาสนา) พระพรหม เกิดจากท่านผู้มีความเพียรกล้า ทรงไว้ซึ่งปัญญาเกินสามัญชน ปรารถนาจะพ้นจากกิเลสานุสัย เพราะเห็นว่ามีโทษพาให้ ยุ่งนัก ใคร่จักห้ามจิตมิให้ตกอยู่ในอำนาจกิเลส จึงสู้อุตสาหะพยายามบำเพ็ญสมถภาวนา ตามที่ท่านบุรพาจารย์สั่งสอนกันสืบๆ มา บางพวกเป็นชีป่าดาบส บางพวก ทรงพรตเป็นโยคี ฤๅษีในสมัยที่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ในโลก บางพวกก็เป็นพระภิกษุสามเณร ต่างบำเพ็ญสมถภาวนา จนได้สำเร็จฌาน ครั้นถึงกาลกิริยาตายจากมนุษย์โลก จึงตรงไปอุบัติเกิดในพรหมวิมาน ณ พรหมโลก อันเป็นแดนซึ่งมีแต่สุขไม่มีเรื่องกามเข้าไปเกี่ยวข้อง ตามอำนาจฌานที่ได้บรรลุเป็นพระพรหมผู้วิเศษ

พระพรหมมีชื่อเรียกอื่นในภาษาไทยเช่น จตุรพักตร์ (4 หน้า), ธาดาบดี (ผู้สร้าง), หงสรถ (มีหงส์เป็นพาหนะ), ปรเมษฐ์ (ผู้สูงสุด) เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิงจากวิกิพีเดียออนไลน์
  
บูชาปลพระพรหมสี่หน้า ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
ราคาบูชาพระพรหมสี่หน้า แร่เหล็กน้ำพี้
 
แบบไม่ทำสี สีแร่ธรรมชาติ (สีน้ำตาล) องค์ละ 899 บาท
 
แบบทำสีทั้งองค์ ทองคำ สีเงิน สีนาค องค์ละ 999 บาท
 
แบบทำสีแต่งองค์ทรงเครื่องครบชุด (งานฝีมือ) องค์ละ 1,250 บาท
 
 
         การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระพรหมสี่หน้า
 
ต้องการบูชาพระพรหมสี่หน้า 
แบบใด สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 19
แร่เหล็กน้ำพี้ ดูดีมากเลยครับพี่มีที่นี่ที่เดียวที่ร้านวรันณ์ธร ดูดีมากๆครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วานิช วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 19:33:47 น. [ IP : 182.53.244.77 ]

ความคิดเห็นที่ 18
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้รูปทรงสวยสง่ามากคับ ใครชอบ ต้องมีไว้บูชานะคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อานพ วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 12:42:23 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 17
แบบพิมพ์ก็ดีมากครับ เป็นแร่เหล็กน้ำพี้ครับสรรพคุณความศักดิ์สิทธิ์ ดีมากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ งล วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 17:02:57 น. [ IP : 182.53.241.233 ]

ความคิดเห็นที่ 16
ห่อกันกระแทกมาอย่างดี ขอบคุณมากครับที่ใส่ใจในการจัดส่งของให้ลูกค้า
แจ้งลบ
โดยคุณ ถุงทอง วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 13:57:40 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 15
ผมชอบมากคับ ถ้าบูชาแล้วจะเจอแต่สิ่งดีๆๆเข้ามาจริงนะคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อานพ วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 16:34:51 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระพรหม*หน้า หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ บบพิมพ์ก็ดีมากครับ อยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ ปอ วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 16:46:42 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 13
พระพรหม*หน้า หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ แบบพิมพ์ก็ดีมาก แร่เหล็กน้ำพี้ ดีจริงๆครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ยาว วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 19:07:22 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 12
พระพรหม*หน้าสวยมากครับ ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
แจ้งลบ
โดยคุณ ลม วันที่ 4 ก.ค. 2559 เวลา 23:45:58 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ทางร้านศักดิ์สิทธิ์มาก สวยมากครับ แบบพิมพ์ก็ดีมากครับ อยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ ปริเยส วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 14:04:32 น. [ IP : 182.53.247.7 ]

ความคิดเห็นที่ 10
รูปหล่อสวยมากครับ แบบพิมพ์ก็ดีมากครับ บูชาแล้วดีจริงๆด้วย
แจ้งลบ
โดยคุณ ยง วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 14:03:44 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 9
ขององค์ท่านสวยจังครับ <**>
ผมอยากได้ไว้บูชาจังครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ กาก้า วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 21:11:06 น. [ IP : 171.96.176.163 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระพรหม*หน้า แร่เหล็กน้ำพี้ องค์สวยงามมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดอกรัก วันที่ 29 พ.ค. 2559 เวลา 17:29:21 น. [ IP : 171.96.177.224 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระพรหม*หน้า สวยมากครับ รูปหล่อสวยมากครับ แบบพิมพ์ก็ดีมากครับ อยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ ยินดี วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 9:51:36 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พระพรหม*หน้าสวยมากครับ รูปหล่อสวยมากครับ ผม ผมอยากได้มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ลีจิ วันที่ 12 พ.ค. 2559 เวลา 17:20:32 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 5
พระพรหม*หน้ารูปร่างสวยงามมากคับ ผมชอบคับ รูปหล่อดีงามคับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ สนุ วันที่ 1 พ.ค. 2559 เวลา 21:08:30 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระพรหม*หน้าของทางร้านศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ บูชาแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาไม่ขาดสาย อีกทั้งวัตถุบูชาของทางร้านชิ้นนี้ยังสวยงามและสง่ามากอีกด้วย
แจ้งลบ
โดยคุณ ชญาดา วันที่ 28 มี.ค. 2559 เวลา 23:42:08 น. [ IP : 182.53.217.106 ]

ความคิดเห็นที่ 3
องค์หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ ดีจริงๆค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ก้อย วันที่ 9 มี.ค. 2559 เวลา 23:26:36 น. [ IP : 180.180.63.161 ]

ความคิดเห็นที่ 2
องค์ใหญ่มากเลยคับ ค่าบูชาสมราคา ผม*ารถติดต่อพี่ทางมือถือได้มั้ยคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ถัง วันที่ 24 ก.พ. 2559 เวลา 19:03:48 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
อยากบูชาพระพรหมสี่หน้า แร่เหล็กน้ำพี้ จะจัดส่งได้ไหมครับเนี่ย อยากบูชาจังครับ ท่านเป็นเทพที่ผมเครรพมากเลยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ถบท วันที่ 8 ต.ค. 2558 เวลา 22:47:00 น. [ IP : 180.183.56.159 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่