เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระสีวลี องค์ใหญ่ สูง 22นิ้ว  กว้าง 5นิ้ว

 
พระสีวลี องค์ใหญ่
สูง 22นิ้ว  กว้าง 5นิ้ว
 
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
 
ในภาพด้านบนนี้ คือแบบแต่งสีทรงเครื่องครบองค์ บูชาองค์ละ องค์ละ 3,700 บาท
 

พระสีวลีเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก

      พระสีวลี เป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา ราชธิดาแห่งโกลิยนคร ตั้งแต่ท่านจุติลงถือ ปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดา ได้ทำให้ลาภสักการะเกิดขึ้นแก่พระมารดาเป็นอันมาก ท่าน อาศัยอยู่ในครรภ์ของพระมารดา นานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ครั้นเมื่อใกล้เวลาจะประสูติ พระมารดาได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้า พระนางจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพร จากพระบรมศาสดาและพระพุทธองค์ตรัสประทานพรแก่พระนางว่า:-
“ขอพระนางสุปปวาสา พระราชธิดาแห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะ จงเป็นหญิงมีความสุข ปราศจากโรคาพยาธิ ประสูติพระราชโอรสผู้หาโรคมิได้เถิด” 

     ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธานุภาพ ทุกขเวทนาของพระนางก็อันตรธานไปพระนาง ประสูติพระราชโอรสอย่างง่ายดาย ดุจน้ำไหลออกจากหม้อ พระประยูรญาติทั้งหลายได้ขนาน พระนามพระราชโอรสของพระนางสุปปวาสาว่า “สีวลีกุมาร”
 
     (ขอเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่พระสิวลีกับมารดา( พระนางสุปปวาสา )ต้องทรมานอยู่ถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน คือเหตุมีอยู่ว่าในอดีตชาติ ของพระสีวลีกับมารดานั้น พระสีวลีเคยเป็น ราชา ของเมืองหนึ่ง แล้วกำลังยกทัพไปตี อีกเมืองแต่ปรากฏว่าเมืองนั้นใช้วิธีปิดเมือง ไม่ออกมาสู้ด้วย พระราชาจึงไปขอคำปรึกษากับมารดา และได้วิธีคือ ให้ใช้วิธีปิดทางเข้าออกของเสบียงทุกอย่าง ไม่ให้เข้าไปในเมืองได้ จนกระทั่ง คนในเมืองนั้นได้รับความเดือดร้อน ทรมานกันจนต้อง ยอมเปิดเมือง ซึ่งผลกรรมนั้นเอง ทำให้พระราชา และมารดา ต้องเกิดมารับกรรมนั้นตามมาทุก ๆ ชาติ จนถึง ชาติสุดท้าย นั้นก้อคือ พระสีวลีที่ต้องอยู่ในครรถ์นานถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน กับมารดาที่ต้องอุ้มท้อง นานเท่ากัน )
 
     เมื่อพระนางมีพระวรกายแข็งแรงดีแล้ว มีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็น เวลา ๗ วัน จึงจึงความประสงค์แก่พระสวามีให้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วย ภิกษุสงฆ์ มารับมหาทานอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวสน์ ตลอด ๗ วัน ในวันถวายมหาทานนั้น สีวลีกุมาร มีพระวรกายเข้มแข็งดุจกุมารผู้มีพระชนม์ ๗ พรรษา ได้ช่วยพระบิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่าง ๆ มีการนำธมกรก (ธะมะกะหรก = กระบอกกรองน้ำ) มากรองน้ำดื่มและอังคาสพระบรมศาสดาและหมู่พระภิกษุสงฆ์ ในขณะที่ สีวลีกุมาร ช่วยพระบิดาและพระมารดาอยู่นั้น ท่านพระสารีบุตรเถระได้สังเกตดูอยู่ตลอดเวลา และเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชกุมารน้อยเป็นอย่างมาก ครั้นถึงวันที่ ๗ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย พระเถระได้สนทนากับสีวลีกุมารแล้วชักชวนให้มาบวช สีวลีกุมาร ผู้มีจิตน้อมไปในการบวชอยู่ แล้ว เมื่อพระเถระชักชวน จึงกราบทูลขออนุญาตจากพระบิดาและพระมารดา เมื่อได้รับอนุญาต แล้วจึงติดตามพระเถระไปยังพระอาราม
 
     พระสารีบุตรเถระ ผู้รับภาระเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้น คือ ตจปัญจกกรรมฐานทั้ง ๕ ได้แก่ เกสา(ผม) โลมา(ขน) นขา(เล็บ) ทันตา(ฟัน) ตโจ (หนัง) ให้ พิจารณาของทั้ง ๕ เหล่านี้ว่าเป็นของไม่งานเป็นของสกปรก ไม่ควรเข้าไปยึดติดหลงใหลในสิ่ง เหล่านี้ สีวลีกุมาร ได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วนำไปพิจารณาในขณะที่กำลังจรดมีดโกนเพื่อ โกนผม ครั้งแรกนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน จรดมีดโกนลงครั้งที่ ๒ ท่านได้บรรลุเป็น พระสกทาคามี จรดมีดโกนลงครั้งที่ ๓ ท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามี และเมื่อโกนผมเสร็จ ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
 
     เมื่อท่านอุปสมบทแล้วปรากฏว่าท่านเป็นพุทธสาวกที่มีลาภสักการะมากมาย ด้วยอำนาจ บุญบารมีของท่านที่สั่งสมมา ลาภสักการะเหล่านี้ได้เผื่อแผ่ไปยังพระสงฆ์สาวกท่านอื่น ๆ ด้วย แม้พระบรมศาสดาเมื่อทรงพาหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จทางไกลกันดาร ถ้ามี พระสีวลี ร่วมเดินทางไป ด้วย ความขาดแคลนอาหารและที่พักอาศัยในระหว่างทางก็จะไม่เกิดขึ้นแก่หมู่ภิกษุสงฆ์เลย เช่น....  พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุอาศัยบุญพระสีวลี
 
     สมัยหนึ่ง พระบรมศาสดาเสด็จพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕๐๐ รูปไปเยี่ยมพระเรวตะ ผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเถระ ซึ่งจำพรรษาอยู่ ณ ป่าไม้ตะเคียน เมื่อเสด็จมาถึงทาง ๒ แพร่ง พระอานนท์เถระได้กราบทูลสภาพหนทางว่า.....
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเสด็จไปทางอ้อม ระยะทางไกล ๖๐ โยชน์ มีประชาชนอยู่ อาศัยมาก พระภิกษุไม่ลบากด้วยภิกขาจาร แต่ถ้าเสด็จไปทางลัดระยะทางประมาณ ๓๐ โยชน์ ไม่มีประชาชนอยู่อาศัย มีสภาพเป็นป่าใหญ่ มีแต่อมนุษย์อยู่อาศัย พระภิกษุสงฆ์จะลำบากด้วย ภิกขาจาร”
พระพุทธองค์ ตรัสถามว่า:-
“ดูก่อนอานนท์ พระสีวลีมากับเราด้วยหรือไม่?”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเสวลีมากับเราด้วย พระเจ้าข้า”
พระพุทธองค์ ตรัสว่า:-
“ดูก่อนอานนท์ ถ้าอย่างนั้นก็จงไปทางลัด ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลด้วยอาหาร
บิณฑบาต เพราะเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในป่าระหว่างทาง จะจัดสถานที่พักและอาหาร บิณฑบาตไว้ถวายพระสีวลีผู้เป็นที่เคารพนับถือของพวกตน เราทั้งหลายก็จะได้อาศัยบุญของ พระสีวลี นั้นด้วย”
 
     ได้รับยกย่องในทางผู้มีลาภมาก ด้วยอำนาจบุญที่ท่านพระสีวลี ได้บำเพ็ญสั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติ เป็นปัจจัยส่งผล ให้ท่านเจริญด้วยลาภสักการะ โดยมีเทพยาดา นาค ครุฑ และมนุษย์ทั้งหลาย นำมาถวายโดยมิ ขาดตกบกพร่อง ไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใด ๆ ในป่า ในบ้าน ในน้ำ หรือบนบก เป็นต้น
 
     ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์ จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตรัสยกย่องท่านใน ตำแหน่ง เอคทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง ผู้มีลาภมาก นับว่าท่านพระสีวลีเถระเป็นพระมหาสาวกอีกรูปหนึ่งที่ได้ช่วยกิจการ พระศาสนา แบ่ง เบาภาระของพระบรมศาสดาเป็นอย่างมาก ท่านดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่กาลเวลาแล้วก็ ดับขันธปรินิพพาน
 
คาถาบูชา พระสีวลี
 
สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

คาถาพระสีวลี คาถาบูชาพระสีวลี หัวใจพระสีวลี

....นะชาลีติ...

คาถาพระสีวลี เวลาติดต่องาน ธุรกิจ พูดคุยเจรจา สัมภาษณ์

"นะชาลีติ ประสิทธิลาภา"

ราคาบูชาพระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้ องค์ใหญ่ สูง 22นิ้วกว้าง 5นิ้ว
 
สีแร่เหล็กน้ำพี้สีน้ำตาลบูชาองค์ละ 3,100 บาท
 
สีทองคำหรือสีเงินหรือสีดำบูชาองค์
ละ 3,400 บาท
 
แต่งสีทรงเครื่องครบองค์บูชาองค์ละ 3,700 บาท
 
              การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระสีวลี องค์ใหญ่

ต้องการบูชาพระสีวลีองค์ใหญ่ สูง 22นิ้วกว้าง 5นิ้ว

แบบใด สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 14
เนื้อสวยมากครับ สวยมากครับบูชาเรียบร้อยเพื่อความเป็นศิริมงคล
แจ้งลบ
โดยคุณ พงศ์ วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 19:38:25 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 13
พระสีวลีองค์ใหญ่ สวยมากครับอยากได้มากครับผม องค์ท่านใหญ่มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อดุล วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 19:44:32 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 12
แร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ ติดต่อค้าขายโชคดีมากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อภิรัก วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 16:12:32 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระสีวลีจกบาตร แร่เหล็กน้ำพี้ องค์ท่านสวยงามมากเลยค่ะ สนใจจะสั่งค่ะ ทำไงคะ?
แจ้งลบ
โดยคุณ ของขวัญ วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 20:36:51 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระสีวลีสวยมากคับ ให้โชคให้ลาภดีมากคับ สุดยอดมากคับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ รงค์ วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 22:32:45 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 9
ผมบูชาพระสีวลีแร่เหล็กน้ำพี้ ไปไหนก็มีแต่คนรักใคร่เมตตา ไม่อด ไม่อยาก
แจ้งลบ
โดยคุณ ถุงทอง วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 23:12:04 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระสีวลี องค์ใหญ่ สวยมากเลยครับแพ็คมาดีมากครับ ทางร้านบริการดีมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อภิรัก วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 22:45:52 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระสีวลีองค์ใหญ่สวยมากค่ะ อยากได้ไว้บูชามากค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ก้อย วันที่ 8 มิ.ย. 2559 เวลา 0:06:05 น. [ IP : 171.96.176.109 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พระสีวลี องค์ใหญ่ สวยมากเลยครับ ผมชอบมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ หนุ่ย วันที่ 30 พ.ค. 2559 เวลา 20:34:29 น. [ IP : 171.96.178.17 ]

ความคิดเห็นที่ 5
พระสีวลีองค์ใหญ่ สวยมากครับอยากได้มากครับผม องค์ท่านใหญ่มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เหม วันที่ 20 พ.ค. 2559 เวลา 20:32:21 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระสีวลี องค์ใหญ่ ** นิ้ว กว้างมากครับ อยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ แบะ วันที่ 19 พ.ค. 2559 เวลา 18:04:01 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 3
สวยมากคับ องค์ใหญ่มากคับผม ชอบมากคับสนใจอยากจะเช่าบูชาพระสีวลีคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ กัน วันที่ 5 พ.ค. 2559 เวลา 20:08:48 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 2
พระสีวลี องค์ใหญ่ สูง **นิ้ว &****;กว้าง *นิ้ว แพ็คมาดีมากครับ ทางร้านบริการดีมากครัล
แจ้งลบ
โดยคุณ อิส วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 16:26:20 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 1
สวยมากคับพระสีวลีองค์ใหญ่ผมชอบคับ อยากได้มาบูชาซักองค์คับ
แจ้งลบ
โดยคุณ แก้ว วันที่ 3 มี.ค. 2559 เวลา 13:51:08 น. [ IP : 223.24.92.208 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่