เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระแก้วมรกต องค์ใหญ่หน้าตัก  9  นิ้ว

 
พระแก้วมรกตองค์ใหญ่หน้าตัก 9 นิ้ว
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่น้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
องค์ใหญ่ ฐานกว้าง 13 นิ้ว  สูง 19 นิ้วครึ่ง
 
 
พระแก้วมรกตหนักประมาณ 20 กิโลกรัม 
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่น้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ แม่เหล็กดูดติดทั้งองค์

          พระแก้วมรกต  เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสของผู้คนในภูมิภาคแหลมทองมาเป็นเวลานาน เริ่มตั้งแต่ดินแดนถิ่นนี้ยังเป็นอาณาจักรต่างๆ มิได้รวมกันเป็นประเทศอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอรวบรวมได้ว่าองค์พระแก้วมรกตสร้างขึ้นในประมาณ ปี พ.ศ. 500 โดยพระนาคเสนเถระ เมืองปาฏลีบุตร อินเดีย เข้ามาสู่ดินแดนของไทยครั้งแรกในอาณาจักรอโยธยา จากนั้นอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วเมืองชากังราวหรือกำแพงเพชร จากกำแพงเพชรได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วเชียงรายเป็นเวลา 45 ปี จากนั้นก็อัญเชิญลงมาประดิษฐานที่ลำปางอีก 32 ปี จากลำปางอัญเชิญขึ้นเหนือไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง จ. เชียงใหม่ เป็นเวลา 85 ปี  จากเชียงใหม่ไปประดิษฐานที่เมืองเวียงจันทร์ 225 ปี แต่เก่าก่อนตอนปลายสมัยอยุธยา เมืองเวียงจันทน์ตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา ครั้งเมื่อกรุงศรีอยุธยามีศึกหนักกับพม่าจนตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ทางเวียงจันทน์ถือโอกาศแข็งเมืองแยกตัวเป็นอิสระ จนกระทั่งพระเจ้าตากกอบกู้เอกราชได้และตั้งราชธานีใหม่จึงได้ส่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปตีเมืองเวียงจันทน์ให้กลับมาเป็นเมืองขึ้นเหมือนเดิม ศึกครั้งนั้นทัพของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้รับชัยชนะโดยเด็ดขาดจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับคืนสู่แผ่นดินไทย

          ครั้งแรกเมื่ออัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมายังประเทศไทยในสมัยกรุงธนบุรีได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วิหารน้อยวัดอรุณราชวราราม  ประดิษฐานอยู่ที่วัดอรุณฯ เป็นเวลา 5 ปี
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อชนะศึกเมืองเวียงจันทน์และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาก็เกิดความยินดี ดั่งว่าพระแก้วมรกตเป็นพระคู่บารมีคู่บ้านคู่เมือง    ครั้นเมื่อสิ้นกรุงธนบุรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นมหากษัตริย์ได้สำเร็จ และได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่มีชื่อว่า กรุงรัตนโกสินทร์ นัยว่าเป็นชื่อที่มีที่มาจากพระแก้วมรกต   กรุง แปลว่า เมือง   รัตน  แปลว่าแก้ว  โกสินทร์  แปลว่าพระอินทร์ ซึ่งพระอินทร์จะมีองค์สีเขียว รวมระยะเวลาที่องค์พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2321 จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 227 ปี

          พระแก้วมรกต ท่านได้ไปประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด ที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรือง  เมื่อมีสิ่งศักดิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราแล้วก็ขอเชิญท่านทั้งหลายไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง
รอยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระแก้วมรกต
 
          หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระแก้วมรกต มีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานทางโบราณคดี  ในส่วนที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นได้ปรากฎอยู่ในเอกสารโบราณมากมาย อาทิเช่น เรื่องรัตน์พิมพ์วงค์ ตำนานพระแก้วมรกต เรื่องพระรัตนปฏิมา ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์   พงศาวดารเหนือ ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา  ตำนานพระแก้วมรกตฉบับหลวงพระบาง และพงศาวดารโยนก เป็นต้น
จากเอกสารดังกล่าว  สามารถประมวลได้ว่า  พระแก้วมรกต สร้างขึ้นจากความดำริของพระนาคเสนเถระ  แห่งเมืองปาตลีบุตร  ในชมพูทวีป ( ประเทศอินเดียวในปัจจุบัน ) เมื่อประมาณ พ.ศ.500  จากนั้นก็ได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามเมืองสำคัญต่างๆ  ตามลำดับ  ดังนี้
 
เกาะลัง   เมื่อประมาณปี  พ.ศ. ๘๐๐
เมืองนครธม   ในอาณาจักรขอมโบราณ เมื่อประมาณปี พ.ศ.๑๐๐๐
เมืองอโยชปุระ หรือเมืองอโยธยาโบราณ  ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช
เมืองกำแพงเพชร ในสมัยพระยะาวิเชียรปราการ
เมืองเชียงราย ในสมัยเจ้ามหาพรหม
นครเขลางค์ หรือเมืองลำปาง  ระหว่างปี ๑๘๗๙ - พ.ศ. ๒๐๑๑
เมืองเชียงใหม่   ระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๑๑ - พ.ศ. ๒๐๙๖  ในสมัยพระเจ้าติโลกราช
เมืองหลวงพระบาง  ในปี พ.ศ. ๒๐๙๖
เมืองเวียงจันทร์  จนถึง พ.ศ. ๒๓๒๑
กรุงธนบุรี ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๑ - พ.ศ. ๒๓๒๗
กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๓๒๗  จนถึงปัจจุบัน
ด้านหลักฐานทางโบราณคดี  ปัจจุบันในภาคเหนือของประเทศไทยยังคงปรากฏร่องรอยในโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพระแก้วมรกตอยู่อย่างชัดเจนในหลายพื้นที่ ได้แก่
โบราณสถานวัดพระแก้ว ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เจดีย์โบราณ  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  จังหวัดลำปาง
เจดีย์หลวง  ในวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
เจดีย์โบราณ  ในวัดพระแก้ว  จังหวัดเชียงราย
 
          เรื่องตำนานพระแก้วมีหลายฉบับอาจจะผิดพลาดในเรื่องของเวลาและการกำหนดปีพุทธศักราชอยู่บ้าง แต่สิ่งเป็นจริงที่แน่แท้ไม่ผิดเพี้ยนคือปัจจุบันนี้พระแก้วมรกต ประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยของเรา ที่วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาติไทยมาช้านาน
สถานที่ต่างๆ ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตล้วนมีความสำคัญในแง่ของความศรัทธาและความเชื่อของผู้คนท้องถิ่น  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีศิลปะที่งดงามในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น หากมีเวลาจึงขอเชิญชวนทุกท่านเดินท่องเที่ยวเยือนเมืองเหนือกราบรอยพระแก้วมรกตเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ที่มีความสวยงามทั้งศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ

 
บูชาพระแก้วมรกต องค์ใหญ่หน้าตัก  9  นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
สีแร่เหล็กน้ำพี้ (สีน้ำตาล) ราคาบูชาองค์ละ  2,900 บาท
 
 
สีเขียวมรกตทั้งองค์ หรือ สีเงิน สีทอง สีนาค ราคาบูชาองค์ละ  3,200 บาท
 
 
ทำสีแบบทรงเครื่องครบชุดราคาบูชาองค์ละ 4,200 บาท
 (งานฝีมือใช้เวลาแต่งนาน  3  วันต่อ 1 องค์)
 
              การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระแก้วมรกตองค์ใหญ่
 
ต้องการบูชาพระแก้วมรกต องค์ใหญ่หน้าตัก  9  นิ้ว
คลิกที่นี่
 
 
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 19
พระแก้วที่จักสร้างผ่านการปลุกเสกหรือยังค่ะสนใจค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ C*******@*****.* วันที่ 13 เม.ย. 2560 เวลา 21:45:02 น. [ IP : 14.207.177.159 ]

ความคิดเห็นที่ 18
สร้างจากมวลสารที่ขลังทั้งนั้นเลย สุดยอดครับ บูชาแล้วดีต่อตัวเปนสิริมงคลมาก
แจ้งลบ
โดยคุณ เด วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 18:37:14 น. [ IP : 182.53.244.77 ]

ความคิดเห็นที่ 17
มาแล้วเห็นครั้งแรกรู้สึกได้เลยครับ ของแท้และขลังจริงๆครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ภพ วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 9:10:07 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 16
เหมาะสำหรับติดบ้านเรือน ติดร้านค้า จะส่งผลให้เกิดมหามงคลแก่สถานที่นั้นๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ *ารถ วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 15:08:26 น. [ IP : 182.53.241.233 ]

ความคิดเห็นที่ 15
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้จังหวัดอุตรดิตถ์รายละเอียดดีมากเล ยคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อานพ วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 11:37:44 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระแก้วมรกตอยู่ที่ใดที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ สมพร วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 10:31:44 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 13
พระแก้วมรกตองค์ใหญ่หน้าตัก * นิ้ว หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ รูปหล่อเนื้อเนียนละเอียดมาดครับ สวยงามมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นิคม วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 14:56:52 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 12
มีโชคลาภตลอดเวลา เป็นวัตถุอาถรรพ์ตามธรรมชาติ บูชาแล้วดี สวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นาย วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 17:41:25 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ดีจริงๆ เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก ผมสนใจพระแก้วมรกตมากคับต้องติดต่อพี่ทางไหนได้คับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เค วันที่ 4 ก.ค. 2559 เวลา 22:23:37 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระแก้วมรกตองค์ใหญ่หน้าตัก * นิ้ว หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด<**>
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
แจ้งลบ
โดยคุณ ทักษิณ วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 11:35:05 น. [ IP : 182.53.247.7 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระแก้วมรกต บูชาแล้วมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า ในหน้าที่การงานเหลือเชื่อมากๆเลยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ มงคล วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 9:37:39 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระแก้วมรกตหน้าตัก*นิ้วดีมากครับ อยากได้มากครับผม ผมชอบมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ มัง วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 16:40:29 น. [ IP : 115.87.104.147 ]

ความคิดเห็นที่ 7
ผมชอบมากเลยครับ สนใจสั่งซื้อติดต่อได้ทางไหนครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เวนเนอร์ วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 11:12:45 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
สีเขียวสวยมากครับ ของพระแก้วมรกต ผมอยากได้มากครับ รูปหล่อเนื้อเนียนละเอียดมาดครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ บาท วันที่ 12 พ.ค. 2559 เวลา 13:49:03 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 5
ผมอยากได้มาบูชามากคับ ผมสนใจพระแก้วมรกตมากคับต้องติดต่อพี่ทางไหนได้คับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วัตร วันที่ 30 เม.ย. 2559 เวลา 11:39:21 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 4
มีคาถาอะไรในการบูชาพระแก้วมรกตบ้างครับ สนใจพระแก้วมรกตองค์ใหญ่ของทางร้านมากเลย สวยงามมากครับ ต้องติดต่อกับทางร้านยังไงบ้างครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นัท วันที่ 28 มี.ค. 2559 เวลา 14:03:05 น. [ IP : 182.53.217.106 ]

ความคิดเห็นที่ 3
ดีจริงๆ เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก
แจ้งลบ
โดยคุณ **** วันที่ 9 มี.ค. 2559 เวลา 22:11:07 น. [ IP : 180.180.63.161 ]

ความคิดเห็นที่ 2
พระแก้ว*นิ้ว หายากมากคับ เป๊ะอร้านพี่พอดี สนใจมากเลยคับ รบกวนพี่ด้วยนะคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นายเบ้น วันที่ 24 ก.พ. 2559 เวลา 16:06:20 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
ผมพึ่งได้รับของนะครับ โทรสั่ง พระแก้วมรกต แบบที่ 5 แบบหล่อใสขาวใส่ไหลเขียวไป ขอบคุณมาครับ ที่ห่อมาเป็นอย่างดี ไม่มีอะไรแตกหักเลยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วันที่ 4 ต.ค. 2558 เวลา 19:55:52 น. [ IP : 180.183.62.158 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่