เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระแก้วมรกต หน้าตัก 5 นิ้ว

 
    พระแก้วมรกตหน้าตัก 5 นิ้วมี 3 ฤดู
       หน้าตัก 5 นิ้วฐานกว้าง 7 นิ้ว
       วัดจากฐานรวมองค์สูง 11 นิ้ว
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่น้ำพี้จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
  
พระแก้วมรกตองค์ใหญ่ ฐานกว้าง 7 นิ้ว  สูง 11 นิ้วครึ่ง
ตู้กระจกไม่ขาย ส่งไม่ได้ แตกแน่นอน  ถ้ามาเอาหน้าร้าน ซื้อตู้กระจกได้
ตู้กระจกท่านสามารถสั่ง ร้านทำกรอบรูปในจังหวัดของท่านทำได้
 
 
พระแก้วมรกต หน้าตัก 5 นิ้วหล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่น้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ แม่เหล็กดูดติดทั้งองค์

          พระแก้วมรกต  เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสของผู้คนในภูมิภาคแหลมทองมาเป็นเวลานาน เริ่มตั้งแต่ดินแดนถิ่นนี้ยังเป็นอาณาจักรต่างๆ มิได้รวมกันเป็นประเทศอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอรวบรวมได้ว่าองค์พระแก้วมรกตสร้างขึ้นในประมาณ ปี พ.ศ. 500 โดยพระนาคเสนเถระ เมืองปาฏลีบุตร อินเดีย เข้ามาสู่ดินแดนของไทยครั้งแรกในอาณาจักรอโยธยา จากนั้นอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วเมืองชากังราวหรือกำแพงเพชร จากกำแพงเพชรได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วเชียงรายเป็นเวลา 45 ปี จากนั้นก็อัญเชิญลงมาประดิษฐานที่ลำปางอีก 32 ปี จากลำปางอัญเชิญขึ้นเหนือไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง จ. เชียงใหม่ เป็นเวลา 85 ปี  จากเชียงใหม่ไปประดิษฐานที่เมืองเวียงจันทร์ 225 ปี แต่เก่าก่อนตอนปลายสมัยอยุธยา เมืองเวียงจันทน์ตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา ครั้งเมื่อกรุงศรีอยุธยามีศึกหนักกับพม่าจนตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ทางเวียงจันทน์ถือโอกาศแข็งเมืองแยกตัวเป็นอิสระ จนกระทั่งพระเจ้าตากกอบกู้เอกราชได้และตั้งราชธานีใหม่จึงได้ส่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปตีเมืองเวียงจันทน์ให้กลับมาเป็นเมืองขึ้นเหมือนเดิม ศึกครั้งนั้นทัพของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้รับชัยชนะโดยเด็ดขาดจึงได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับคืนสู่แผ่นดินไทย

          ครั้งแรกเมื่ออัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมายังประเทศไทยในสมัยกรุงธนบุรีได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ที่วิหารน้อยวัดอรุณราชวราราม  ประดิษฐานอยู่ที่วัดอรุณฯ เป็นเวลา 5 ปี
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อชนะศึกเมืองเวียงจันทน์และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกลับมาก็เกิดความยินดี ดั่งว่าพระแก้วมรกตเป็นพระคู่บารมีคู่บ้านคู่เมือง    ครั้นเมื่อสิ้นกรุงธนบุรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นมหากษัตริย์ได้สำเร็จ และได้ตั้งเมืองขึ้นใหม่มีชื่อว่า กรุงรัตนโกสินทร์ นัยว่าเป็นชื่อที่มีที่มาจากพระแก้วมรกต   กรุง แปลว่า เมือง   รัตน  แปลว่าแก้ว  โกสินทร์  แปลว่าพระอินทร์ ซึ่งพระอินทร์จะมีองค์สีเขียว รวมระยะเวลาที่องค์พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2321 จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 227 ปี

          พระแก้วมรกต ท่านได้ไปประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด ที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรือง  เมื่อมีสิ่งศักดิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของเราแล้วก็ขอเชิญท่านทั้งหลายไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง
รอยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระแก้วมรกต
 
          หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระแก้วมรกต มีทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานทางโบราณคดี  ในส่วนที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นได้ปรากฎอยู่ในเอกสารโบราณมากมาย อาทิเช่น เรื่องรัตน์พิมพ์วงค์ ตำนานพระแก้วมรกต เรื่องพระรัตนปฏิมา ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์   พงศาวดารเหนือ ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา  ตำนานพระแก้วมรกตฉบับหลวงพระบาง และพงศาวดารโยนก เป็นต้น
จากเอกสารดังกล่าว  สามารถประมวลได้ว่า  พระแก้วมรกต สร้างขึ้นจากความดำริของพระนาคเสนเถระ  แห่งเมืองปาตลีบุตร  ในชมพูทวีป ( ประเทศอินเดียวในปัจจุบัน ) เมื่อประมาณ พ.ศ.500  จากนั้นก็ได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานตามเมืองสำคัญต่างๆ  ตามลำดับ  ดังนี้
 
เกาะลัง   เมื่อประมาณปี  พ.ศ. ๘๐๐
เมืองนครธม   ในอาณาจักรขอมโบราณ เมื่อประมาณปี พ.ศ.๑๐๐๐
เมืองอโยชปุระ หรือเมืองอโยธยาโบราณ  ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช
เมืองกำแพงเพชร ในสมัยพระยะาวิเชียรปราการ
เมืองเชียงราย ในสมัยเจ้ามหาพรหม
นครเขลางค์ หรือเมืองลำปาง  ระหว่างปี ๑๘๗๙ - พ.ศ. ๒๐๑๑
เมืองเชียงใหม่   ระหว่างปี พ.ศ. ๒๐๑๑ - พ.ศ. ๒๐๙๖  ในสมัยพระเจ้าติโลกราช
เมืองหลวงพระบาง  ในปี พ.ศ. ๒๐๙๖
เมืองเวียงจันทร์  จนถึง พ.ศ. ๒๓๒๑
กรุงธนบุรี ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๑ - พ.ศ. ๒๓๒๗
กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๓๒๗  จนถึงปัจจุบัน
ด้านหลักฐานทางโบราณคดี  ปัจจุบันในภาคเหนือของประเทศไทยยังคงปรากฏร่องรอยในโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพระแก้วมรกตอยู่อย่างชัดเจนในหลายพื้นที่ ได้แก่
โบราณสถานวัดพระแก้ว ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เจดีย์โบราณ  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  จังหวัดลำปาง
เจดีย์หลวง  ในวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
เจดีย์โบราณ  ในวัดพระแก้ว  จังหวัดเชียงราย
 
          เรื่องตำนานพระแก้วมีหลายฉบับอาจจะผิดพลาดในเรื่องของเวลาและการกำหนดปีพุทธศักราชอยู่บ้าง แต่สิ่งเป็นจริงที่แน่แท้ไม่ผิดเพี้ยนคือปัจจุบันนี้พระแก้วมรกต ประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยของเรา ที่วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาติไทยมาช้านาน
สถานที่ต่างๆ ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตล้วนมีความสำคัญในแง่ของความศรัทธาและความเชื่อของผู้คนท้องถิ่น  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีศิลปะที่งดงามในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น หากมีเวลาจึงขอเชิญชวนทุกท่านเดินท่องเที่ยวเยือนเมืองเหนือกราบรอยพระแก้วมรกตเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ที่มีความสวยงามทั้งศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติ

 
 
 
 
ทำสีแต่งเครื่องทรงราคาบูชาองค์ละ 999 บาท
ชุดละ 3 องค์ราคาชุดละ 2,900 บาท
 (งานฝีมือใช้เวลา)
 
บูชาพระแก้วมรกต หน้าตัก 5 นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
              การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือก พระแก้วมรกต หน้าตัก 5 นิ้ว
 
ต้องการบูชาพระแก้วมรกต หน้าตัก 5 นิ้ว คลิกที่นี่
 
 
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 19
เบิกเนตรยังค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ เกียว วันที่ 17 ก.ค. 2559 เวลา 21:13:09 น. [ IP : 1.47.202.150 ]

ความคิดเห็นที่ 18
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้จังหวัดอุตรดิตถ์รายละเอียดดีมากเล ยคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เบส วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 18:40:26 น. [ IP : 182.53.244.77 ]

ความคิดเห็นที่ 17
ผมสนใจพระแก้วมรกตมากคับต้องติดต่อพี่ทางไหนได้คับ
แจ้งลบ
โดยคุณ รงค์ วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 9:11:55 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 16
พระแก้วมรกตอยู่ที่ใดที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ตรีชัย วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 15:08:52 น. [ IP : 182.53.241.233 ]

ความคิดเห็นที่ 15
สวยมากครับ ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
แจ้งลบ
โดยคุณ บอย วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 11:37:17 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระแก้วมรกต อยากได้ไว้เคารพบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ทอง วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 10:31:19 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 13
พระแก้วมรกตหล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้จังหวัดอุตรดิตถ์รายละเอียดดีมากเล ยคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ รัน วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 14:56:08 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 12
สวยมากจริงๆ ต้องเป็นของฝากที่ถูกใจผู้รับมากแน่ๆ ต้องติดต่อทางไหนได้บ้าง
แจ้งลบ
โดยคุณ ถ่าน วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 17:44:14 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 11
สวยมากเลย รายละเอียดดีมากเลย เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อา วันที่ 4 ก.ค. 2559 เวลา 22:24:23 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระแก้วมรกตครับ พระสวยและละเอียดมากครับ จะแวะไปบูชาที่ร้านเพิ่มนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ แมน วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 11:33:54 น. [ IP : 182.53.247.7 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระแก้วมรกตอยู่ที่ใดที่นั้นก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรือง เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ชา วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 9:35:36 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระแก้วมรกต หน้าตัก *นิ้ว ดีมากครับ อยากได้มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ หม่ำ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 16:39:39 น. [ IP : 115.87.104.147 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระแก้วมรกต ผมชอบมากเลยครับ อยากได้ไว้เคารพบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ คังวอน วันที่ 27 พ.ค. 2559 เวลา 11:12:05 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พระแก้ว มรกต สวยมากครับ ผมอยากได้มากครับ มีกรอบแก้วด้วยใช่มั้ยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เอิต วันที่ 12 พ.ค. 2559 เวลา 13:45:59 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 5
พระแก้วมรกต เนื้อสวยมากคับ อยากได้มาบูชามากคับฐานใหญ่มากคับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ รุจ วันที่ 30 เม.ย. 2559 เวลา 11:36:30 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 4
สนใจพระแก้วมรกตครับ พระสวยและละเอียดมากครับ เดี๋ยวมีเวลาว่างจะแวะไปบูชาที่ร้านนะครับ อยากได้ตู้กระจกด้วย
แจ้งลบ
โดยคุณ สุทธิพงษ์ วันที่ 28 มี.ค. 2559 เวลา 14:01:11 น. [ IP : 182.53.217.106 ]

ความคิดเห็นที่ 3
สนใจมากครับ ต้องทำเช่นไร ถึงจะเช่าพระแก้วมรกต หน้าตัก * นิ้วหล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้
แจ้งลบ
โดยคุณ ชาย วันที่ 9 มี.ค. 2559 เวลา 22:10:18 น. [ IP : 180.180.63.161 ]

ความคิดเห็นที่ 2
พี่คับผมอยากเช้าบูชาพระแก้วมรกตคับ สวยมากเลยคับรายละเอียดดีมากเลยคับ ต้ดต่อพี่ทางไหนบ้างได้บางคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วิทยา วันที่ 24 ก.พ. 2559 เวลา 16:04:51 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
โยม อัตมา อยากได้ฤดูหนาว อีกองค์หนึ่ง ไม่ทราบว่าคุณโยม มีอยู่อีกไหม เพราะมีมา 2 องค์แล้ว เห็นลูกศิษย์บอกว่าเป็น ร้อน กับฝน เลยอยากได่เพิ่ม
แจ้งลบ
โดยคุณ วิรุณ วันที่ 4 ต.ค. 2558 เวลา 20:00:11 น. [ IP : 180.183.62.158 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่