เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
 (แม่เหล็กดูดติดทั้งองค์) ฐานกว้าง 7 ซม.สูง 32 ซม.
 

 


องค์สีน้ำตาลราคาบูชา องค์ละ 799 บาท
 
องค์สีทองคำทั้งองค์ ราคาบูชาองค์ละ 999 บาท
 
แบบแต่งองค์ทรงเครื่อง ราคาบูชาองค์ละ 1,199 บาท
ประวัติ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 28 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมด ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 มีพระกนิษฐา และพระอนุชา ร่วมพระมารดา 2 พระองค์ คือ พระองค์เจ้าหญิงอรองค์อรรคยุพา (สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์) และพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์
 
ทรงเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เมื่อมีพระชนมายุได้ 13 พรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษพร้อมกับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้น ทรงดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ในปี พ.ศ. 2436 ทรงเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรืออังกฤษ ในปี พ.ศ. 2439 ต่อจากนั้นทรงศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยทหารเรือ โรงเรียนปืนใหญ่ และโรงเรียนตอร์ปิโด จนได้เลื่อนยศเป็นเรือเอก รวมเวลาที่ทรงศึกษาอยู่ในราชนาวีอังกฤษ 6 ปีเศษ
 
เสด็จกลับประเทศไทย ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2443 จึงได้รับพระราชทานยศเป็น นายเรือโท (ปัจจุบันเทียบเท่า นาวาตรี) ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมที่ "กรมหมื่นชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ และทรงดำรงตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ใน พ.ศ. 2449 พระองค์ได้ทรงแก้ไขปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนนายเรือ ทรงเป็นครูสอนนักเรียนนายเรือ ทรงจัดเพิ่มเติมวิชาสำคัญสำหรับชาวเรือ เพื่อให้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำลึกได้ คือวิชาดาราศาสตร์ ตรีโกณมิติ พีชคณิต อุทกศาสตร์ การเดินเรือเรขาคณิต
 
ทรงเป็นเรี่ยวแรงสำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญและโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชวังเดิม ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ทำให้กิจการทหารเรือมีรากฐานมั่นคง และกองทัพเรือจึงยึดถือวันดังกล่าวของทุกปีเป็น "วันกองทัพเรือ"
 
พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้พระองค์ออกจากราชการอยู่ชั่วระยะหนึ่ง ได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณ จากตำราไทย ทรงเขียนตำราสมุดข่อยด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง และรับรักษาโรคให้ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า ทรงเรียกพระองค์เองว่า หมอพร
 
พ.ศ. 2460 ประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และกองทัพเรือยังขาดผู้มีความรู้ความสามารถ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ เสด็จกลับเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้ากรมจเรทหารเรือ และดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารเรือในปี พ.ศ. 2461
 
พ.ศ. 2462 ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นข้าหลวงพิเศษออกไปจัดหาซื้อเรือในภาคพื้นยุโรป เรือที่จะจัดซื้อนี้ได้รับพระราชทานนามว่า "เรือหลวงพระร่วง" ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ นำเรือหลวงพระร่วงเดินเรือข้ามทวีปจากประเทศอังกฤษ เข้ามายังกรุงเทพมหานคร ด้วยพระองค์เอง
 
พ.ศ. 2463 มีพระบรมราชโองการให้เลื่อนพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ ขึ้นเป็นกรมหลวงมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สิงหนาม ทรงศักดินา ๑๕๐๐๐ ฯลฯ (คำ "เขตร์" ในพระนามเปลี่ยนเป็น "เขต" ด้วย)
 
พระอนุสาวรีย์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เล็งเห็นการไกล พระองค์ได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานที่ดินบริเวณอำเภอสัตหีบ สร้างเป็นฐานทัพเรือ เมื่อ พ.ศ. 2465 เนื่องจากทรงเห็นว่า อ่าวสัตหีบเป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ น้ำลึกเหมาะแก่การฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโด มีเกาะน้อยใหญ่รายล้อม สามารถบังคับคลื่นลมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้เมื่อเรือภายนอกแล่นผ่านบริเวณนี้จะไม่สามารถมองเห็นฐานทัพได้เลย
 
พ.ศ. 2466 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เสด็จในกรมฯ ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ต่อจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงดำรงตำแหน่งได้ไม่นานก็ได้กราบบังคมลาออกจากราชการ เพื่อพักผ่อนรักษาพระองค์ที่จังหวัดชุมพร ทรงถูกฝนประชวรเป็นพระโรคหวัดใหญ่ สิ้นพระชนม์ที่ ตำบลทรายรี ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 สิริพระชนมายุได้ 43 พรรษา
 
กองทัพเรือไทยถือเอาวันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น "วันอาภากร"
เหล็กน้ำพี้ จากตำราพิชัยสงคราม กล่าวไว้ดังนี้
1. เหล็กน้ำพี้เป็นของขลัง มีของดีในตัวเองทุกอนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
2. เหล็กน้ำพี้เป็นของอาถรรพณ์ เร้นลับ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกๆ อณู
3. เหล็กน้ำพี้เป็นเหล็กอาถรรพณ์ ใช้ล้างอาถรรพณ์ได้นับนานาประการ แม้ผู้มีวิชาคงกระพันชาตรีเพียงไร เหล็กน้ำพี้สามารถฟาดฟันได้ทั้งหมด
4. เหล็กน้ำพี้ป้องกันภูติผีปีศาจได้ วิญญาณ ภูติผี ปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้
5. เหล็กน้ำพี้กันมนต์ดำ วิชาเดรัจฉานวิชา ป้องกันได้
 
ราคาบูชาพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
ต้องการบูชา กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ระบุสีที่ต้องการด้วย คลิกที่นี่
 
+รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายเช้า-เย็นโทร 087-7399336,089-8608818,087-8452061
 
+รับสาย เย็น-ค่ำ 17.30น.-20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร084-8038208 คุณภัส

เบอร์ร้าน , Fax
055411012 ที่อยู่ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์ สถานที่ใกล้เคียง ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ดูแผนที่ร้าน
 
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 20
พระองค์เจ้าอาภากรดีมากครับผม ผมอยากได้มากครับ ชอบมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นที วันที่ 15 ก.ค. 2559 เวลา 13:02:04 น. [ IP : 171.96.177.30 ]

ความคิดเห็นที่ 19
เสด้จเตี่ยดีมากครับผม ผมได้มาบูชาชีวิตดีขึ้นจริงๆๆครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เครือ วันที่ 13 ก.ค. 2559 เวลา 21:38:27 น. [ IP : 110.168.5.78 ]

ความคิดเห็นที่ 18
พระองค์อาภากรเกียรติวงศ์ชอบมากครับ อยากได้มากครับผม ผมชอบมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เอก วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 19:48:12 น. [ IP : 110.168.5.78 ]

ความคิดเห็นที่ 17
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ดีมากครับ อยากได้มากครับผม ผมชอบมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เขม วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 11:16:23 น. [ IP : 110.168.5.60 ]

ความคิดเห็นที่ 16
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ดีมากครับ อยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ เปรม วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 16:36:18 น. [ IP : 110.168.5.60 ]

ความคิดเห็นที่ 15
พระองค์เจ้าอาภากรดีมากครับ อยากได้มากเลยครับ ผมชอบมากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ นุก วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 14:33:33 น. [ IP : 110.168.5.60 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระองค์อาภากร ดีมากครับผม ผมอยากได้มากครับ สนใจมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ แท่ง วันที่ 30 มิ.ย. 2559 เวลา 17:51:32 น. [ IP : 115.87.104.134 ]

ความคิดเห็นที่ 13
เสด็จเตี่ย รูปทรงสวยมากครับ อยากได้มากครับผม สนใจอยากจะสั่งมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อุ้ม วันที่ 23 มิ.ย. 2559 เวลา 17:08:01 น. [ IP : 115.87.104.199 ]

ความคิดเห็นที่ 12
พระองค์เจ้าอาภากร เสด็จเตี่ย ดีมากครับ อยากได้มากครับผม ผมชอบมากครับ นำมาบูชาแล้วจะเกิดความเจริญครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ คาร์ วันที่ 21 มิ.ย. 2559 เวลา 19:59:23 น. [ IP : 115.87.104.12 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระองค์เจ้าอาภากร เสด็จเตี่ย ศักดิ์สิธิ์มากครับ อยากได้มาบูชามากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เปรม วันที่ 16 มิ.ย. 2559 เวลา 12:59:48 น. [ IP : 110.168.5.36 ]

ความคิดเห็นที่ 10
เสด็จเตี่ย ดีมากครับ อยากได้มากครับผม ผมชอบมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ บ๊อบ วันที่ 15 มิ.ย. 2559 เวลา 19:26:47 น. [ IP : 115.87.104.152 ]

ความคิดเห็นที่ 9
เสด้จเตี่ย สวยมากครับ ใครได้มาเคารพบูชาดีมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เอ วันที่ 14 มิ.ย. 2559 เวลา 6:24:06 น. [ IP : 115.87.104.59 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระองค์เจ้า อาภากร เสด็จเตี่ย ดีมากครับ อยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ กรอง วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 23:38:33 น. [ IP : 115.87.104.52 ]

ความคิดเห็นที่ 7
เสด็จเตี่ย ถ้าใครนำมาบูชาดีมากนะครับ ผมชอบมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ชี วันที่ 24 พ.ค. 2559 เวลา 17:45:58 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พระองค์เจ้าอาภาสวยมากครับผมนับถือท่านมาครับสำหรับเสด็จเตี่ย อยากได้ท่านมาบูชามากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ โก้ วันที่ 11 พ.ค. 2559 เวลา 17:07:59 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 5
เสด็จเตี่ยสวยมากคับผม รูปร่างลักษณะสวยมากคับ สนใจอยากเช่าต้องทำไงคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วรัช วันที่ 8 พ.ค. 2559 เวลา 0:22:14 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทำมาจากแร่เหล็กน้ำพี้ สวยมากเลยคับพี่ ผมอยากได้มากคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ตู่ วันที่ 19 เม.ย. 2559 เวลา 17:47:03 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 3
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สวยจังเลยค่ะ หากนำไปบูชาจะต้องตั้งหันหน้าไปทิศไหนคะ ดูสวยสง่ามากจริงๆค่ะ อยากเช่าบูชาไว้ประดับบารมี ต้องติดต่อทางไหนคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ นฤมล วันที่ 27 มี.ค. 2559 เวลา 10:30:55 น. [ IP : 182.53.210.98 ]

ความคิดเห็นที่ 2
พระอง๕ืเจ้าอาภากรเกีรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีกี่สีครับต้องการจะเช่าบูชาครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ปุ่น วันที่ 3 มี.ค. 2559 เวลา 16:22:46 น. [ IP : 171.6.250.175 ]

ความคิดเห็นที่ 1
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทำมาจากแร่เหล็กน้ำพี้ ดูสง่างามมากค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ไน วันที่ 17 ส.ค. 2558 เวลา 17:04:31 น. [ IP : 180.183.183.17 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่