เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระพุทธชินราช องค์เล็กหน้าตัก 1 นิ้วสูง 3 นิ้ว

 
พระพุทธชินราช องค์เล็กหน้าตัก 1 นิ้วสูง 3 นิ้ว
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์
 
 
 
 
พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท จัดเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยองค์หนึ่ง ถึงขั้นที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำริให้ชลอมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แต่ทรงรับฟังคำทูลขอร้องของชาวพิษณุโลก ที่ว่าพระพุทธชินราชองค์นี้ เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง จึงทรงตัดสินพระทัยหล่อ พระพุทธชินราชจำลอง ขึ้นมาแทน
ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในปีใด แต่มีการสันนิษฐานโดยอ้างอิงตามพงศาวดารเหนือ คาดว่าน่าจะสร้างพร้อมกับพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา ในรัชสมัย พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) จากนั้นจึงมีการลงรักปิดทององค์พระเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้มีการบูรณะ ลงรักปิดทองอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีการบูรณะครั้งล่าสุดในรัชกาลที่ 9 พระพุทธชินราชนี้เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย หมวดพระพุทธชินราช ลักษณะขององค์พระเส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระขโนงโก่ง พระเนตรประดุจตากวาง พระนาสิกโด่ง ชายผ้าสังฆาฏิแยกเป็นเขี้ยวตะขาบ นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 4 ยาวเสมอกัน อยู่ในลักษณะปางมารวิชัย ด้านซ้ายและขวาขององค์พระมียักษ์ 2 ตน คอยปกปักรักษาองค์พระอยู่ อีกทั้งยังมีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกอยู่ด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีซุ้มเรือนแก้วที่คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยอยุธยาลักษณะเป็นรูปตัวเหรา ถือเป็นศิลปะที่สวยงามมากอย่าหนึ่ง พระพุทธชินราชประดิษฐานในวิหารลักษณะเก้าห้อง ซึ่งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ทำให้องค์พระสวยงามบริบูรณ์อย่างในปัจจุบัน และในประวัติศาสตร์ยังพบว่ากษัตริย์ในทุกๆสมัยของไทยให้ความเคารพและศรัทธาต่อองค์พระพุทธชินราชมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ พระองค์
 
ประวัติพระพุทธชินราช
          พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล จึงมีตำนาน พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2409 โดยอาศัยหลักฐานจากพงศาวดารเหนือ แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดียุติได้ ดังนี้ คือ

พระพุทธชินราช สร้างโดยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) กษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งกรุงสุโขทัย ซึ่งในตำนานพระพุทธชินราชฯ เรียกพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก โดยสร้างพระพุทธรูปพร้อมกัน 3 องค์ เพื่อประดิษฐานในพระวิหารทิศ ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมื่อพิษณุโลกเมื่อ พ.ศ. 1900 ในตำนานพระพุทธชินราชฯ มีชื่อช่างหล่อพระพุทธชินราชเป็นช่างพราหมณ์ฝีมือดี 5 นาย คือ บาอินท์ 1 บาพรหม 1 บาพิษณุ 1 บาราชสังข์ 1 บาราชกุศล 1

ตำนานกล่าวไว้ว่า พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏกหรือพระมหาธรรมราชา (พญาลิไท) กษัตริย์องค์ที่ 4 ในพระราชวงศ์พระร่วง สมัยกรุงสุโขทัย เป็นผู้สร้างพระพุทธชินราช เมื่อราว พ.ศ. 1900 ทรงโปรดให้ช่างสวรรคโลก ช่างเชียงแสน และช่างหริภุญไชย สมทบกับช่างกรุงศรีสัชนาลัย ช่วยกันหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 3 องค์ ได้แก่ พระศรีศาสดา พระพุทธชินราช และพระพุทธชินสีห์ จวบจนถึงวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะจุลศักราช 717 ราว พ.ศ. 1898 ได้มงคลฤกษ์ กระทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ เมื่อเททองหล่อเสร็จแล้ว และทำการแกะพิมพ์ออกปรากฏว่า พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา องค์พระสมบูรณ์สวยงามดี ส่วนพระพุทธชินราชนั้นได้หล่อถึง 3 ครั้งก็ไม่เสร็จเป็นองค์พระได้ กล่าวคือทองแล่นไม่ติดเต็มองค์ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏกจึงทรงตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงเอาบุญบารมีของพระองค์เป็นที่ตั้ง ครั้งนั้นจึงร้อนถึงอาสน์พระอินทร์เจ้าจึงนฤมิตเป็นตาปะขาวลงมาช่วยทำรูปพระ คุมพิมพ์ปั้นเบ้า ด้วยอานุภาพพระอินทราธิราชเจ้าทองก็แล่นรอบคอบบริบูรณ์ทุกประการหาที่ติมิได้ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏกทรงปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง จึงตรัสให้หา "ตาปะขาว" ผู้นั้น แต่ตาปะขาวได้หายตัวไปแล้ว หมู่บ้านและวัดที่ตาปะขาวหายไปนั้นได้ชื่อว่า บ้านตาปะขาวหายและวัดตาปะขาวหายต่อมาจนถึงทุกวันนี้ และจากวัดตาปะขาวหายขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 800 เมตร ได้ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการหายตัวไปของตาปะขาว เล่ากันว่ามีผู้พบเห็นว่าท้องฟ้าเปิดเป็นช่องขึ้นไป ชาวบ้านเห็นเป็นที่อัศจรรย์จึงได้สร้างศาลาขึ้นไว้ ณ พื้นดินเบื่องล่างไว้เป็นที่ระลึก เรียกว่า "ศาลาช่อฟ้า" ตราบจนทุกวันนี้
 
คาถา บทสวด บูชาพระพุทธชินราช
 
อิเมหิ นานา สักกาเรหิ อภิปูชิเตหิ ทีฆายุโก โหมิฯ อะโรโค สุขิโต สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง ปิยัง มะมะ ปะสิทธิลาโภ ชะโย โหตุ สัพพะทา พุทธะชินะราชา อภิปาเลตุ มังฯ นะโม พุทธายะฯ
 
 
บูชาพระพุทธชินราช องค์เล็กหน้าตัก 1 นิ้วสูง 3 นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
ราคาบูชาพระพุทธชินราช หน้าตัก 1 นิ้วสูง 3 นิ้ว
 
พระพุทธชินราช หน้าตัก 1 นิ้วสูง 3 นิ้ว
 
สีแร่เหล็กน้ำพี้ (สีน้ำตาล) บูชาองค์ละ 79 บาท
 
สีทองคำบูชาองค์ละ 99 บาท
สีนาคราคาองค์ละ 99 บาท
 
          การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระพุทธชินราช องค์เล็ก
 
ต้องการบูชาพระพุทธชินราช องค์เล็ก
สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่
 
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 21
ได้มาครอบครองแล้วคับพี่น้อง อยากให้ทุกคนใช้ของดีต้องมาบอกต่อคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ จุ้น วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 16:35:52 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 20
พระพุทธชินราช ศักดิ์สิทธิ์มาก สวยมากครับ บูชาแล้วดี เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมากๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ พงศ์ วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 18:15:52 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 19
มีของดีในตัวเองทุกอนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ยังมีของไหมครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วีระ วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 14:26:24 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 18
พระพุทธชินราชสีดำสวยมากครับสวยทั้งหมดเลยครับ ผมอยากได้มาบูชามากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นาย วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 18:07:38 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 17
ได้รับของละครับ บุชาที่สำนักงานได้เหมาะมากครับ เป็นสิริมงคลมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อนู วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 17:23:18 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 16
พระพุทธชินราช องค์เล็ก หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ สวยทั้งหมดเลยครับ<**>
<**>
แจ้งลบ
โดยคุณ ราม วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 22:19:08 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 15
พระพุทธชินราชหล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง บูชาแล้วดีมากค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ นิ วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 19:29:06 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระพุทธชินราช ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับบูชาแล้วดีต่อครอบครัวและตัวเองมากๆๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ มานะ วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 16:09:33 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 13
พระพุทธชินราช ศักดิ์สิทธิ์มาก สวยมากครับ บูชาแล้วดี
แจ้งลบ
โดยคุณ ตรีชัย วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 16:08:18 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 12
พระพุทธชินราชสวยมากเลยครับ อยากมีไว้บูชา
แจ้งลบ
โดยคุณ เดย์ วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 21:13:12 น. [ IP : 171.96.176.163 ]

ความคิดเห็นที่ 11
ผมสนใจต้องติดต่อทางไหนยังไงครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เป็นต่อ วันที่ 29 พ.ค. 2559 เวลา 17:31:24 น. [ IP : 171.96.177.224 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระพุทธชินราช องค์เหล็กหน้าตักกว้างมากครับ อยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ พล วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 13:43:16 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระพุทธชินราช องค์เล็กหน้าตัก สวยมากครับ อยากได้มากครับผม
แจ้งลบ
โดยคุณ เจ วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา 16:51:42 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระพุทธชินราชสีดำสวยมากครับ ผมอยากได้มาบูชามากครับ &****;
แจ้งลบ
โดยคุณ มั่งคง วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 11:01:51 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 7
ผมชอบมากคับ อยากได้มาบูชา จะต้องติดต่อยังไงคับพี่
แจ้งลบ
โดยคุณ วันอังคาร วันที่ 2 พ.ค. 2559 เวลา 16:39:55 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พระพุทธชินราชของทางร้านสวยๆมากค่ะ คุณแม่บ่นอยากบูชาพอดี ต้องติดต่อเพื่อที่จะเช่าบูชายังไงคะ
แจ้งลบ
โดยคุณ อรวรรณ วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 20:11:42 น. [ IP : 182.53.211.182 ]

ความคิดเห็นที่ 5
งายสวยมากๆครับ มีไว้บูชาแล้วรุ้สึกอุ่นใจมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ อำนาจ วันที่ 15 มี.ค. 2559 เวลา 11:14:02 น. [ IP : 118.175.220.89 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระพุทธชินราชบูชามา * สีเลยครับ สวยทั้งหมดเลยครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ราม วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 12:21:18 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 3
พระพุทธชินราช สร้างจากมวลสาร หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภัย
แจ้งลบ
โดยคุณ สมชาย วันที่ 12 มี.ค. 2559 เวลา 15:44:14 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 2
องค์สีดำสวยมากเลยคับพี่ ยังมีให้บูชาอีกมั้ยคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วิน วันที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา 22:24:21 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
บูชามา 3 สีเลยครับ สวยทั้งหมดเลยครับ เขาใช้สีเกรด A จริงๆครับ ยิ่งเอามาตั้งในห้องพระ เปิดไฟแล้วสวยงามมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ที วันที่ 5 พ.ย. 2558 เวลา 19:17:22 น. [ IP : 180.183.58.13 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่