เครื่องรางของขลัง
  
1.ของเสน่ห์ คลิกที่นี่
  2.
ของให้โชค คลิกที่นี่
  3.
วัตถุมงคลใหม่คลิกที่นี่
  4.
วัตถุมงคลแรงคลิกที่นี่

  ข่าว กูสยามNews ข่าวสด ข่าวด่วน ข่าววันนี้

ดูดวง/ เกมส์/ หวย/ งานราชการ/ ข่าว/ โปรแกรม/ คลิปวีดีโอ/ สารบัญเว็บ/ ซื้อ-ขายฟรี/ ฝากรูป/ วัตถุมงคล/ ของขลัง/ พระเครื่อง/


 

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!

พระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว แร่น้ำพี้

 
พระไพรีพินาศ
หน้าตัก 5 นิ้วหล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์แร่น้ำพี้ จ.อุตรดิตถ์ 
(แม่เหล็กดูดติดทั้งองค์)
 
 
 
 
 
คนนิยมมีบูชาไว้ที่บ้าน ไว้ป้องกันผู้คิดร้าย ป้องกันศัตรู  ป้องกันผู้ไม่หวังดีกับผู้คนในบ้านนั้นๆ ในร้านนั้น ในองค์กรนั้น บูชาไว้ป้องกันสิ่งที่มองเห็น หรือสิ่งที่มองไม่เห็น ที่คิดร้าย จึงแนะนำว่าทุกบ้าน ทุกองค์กร ควรมีพระไพรีพินาศไว้บูชา เพื่อให้คนคิดร้ายต่อคนในบ้านในครอบครัว ในองค์กรของเราพ่ายแพ้พินาศไป
 
 
พระไพรีพินาศ เป็นพระนามของพระพุทธรูป ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ เก๋งบนชั้นสองด้านทิศเหนือของพระเจดีย์ใหญ่ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

ประวัติพระไพรีพินาศ เมื่อราว พ.ศ. 2391 มีผู้นำมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งขณะนั้นยังผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และอยู่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระไพรีพินาศองค์นี้ทรงแสดงอภินิหารให้ปรากฏอริราช ศัตรูที่คิดปองร้าย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างมีอันเป็นไป และพ่ายแพ้ภัยตนเอง พระองค์จึงโปรดให้ถวาย พระนามของพระพุทธ รูปองค์สำคัญนี้ว่า "พระไพรีพินาศ" โดยมีหลักฐานเป็นกระดาษซึ่งพบในพระไพรีพินาศเจดีย์ มีอักษรเขียนว่า "พระสถูปเจดียสิลาบัลลังองค์ จงมีนามว่า พระไพรีพินาศเจดียเทิญ" และอีกด้านเขียนว่า "เพราะตั้งแต่ทำแล้วมา คนไพรีก็วุ่นวายยับเยินไปโดยลำดับ" หลักฐานดังกล่าวได้ค้นพบเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ระหว่างการซ่อมแซมพระเจดีย์ 96 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

ลักษณะทางกายภาพพระไพรีพินาศเป็นพระพุทธรูปศิลาขนาดย่อม หน้าตักกว้าง 33 ซม. และมีความสูงถึงปลายรัศมี 53 ซม. สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้มีพระวินิจฉัยในสาสน์สมเด็จว่า"พระไพรีพินาศเป็นพระพุทธรูปแบบมหายานปางประทับ นั่งประทานอภัย กล่าวคือ มีพระพุทธลักษณะเหมือนพระปางมารวิชัยหัตถ์ขวาที่วางอยู่บนพระชานุขี้น"

 คำบูชาพระไพรีพินาศ
(เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนิพนธ์คำบูชานี้)

     อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ  สุจิรัง ปะรินิพพุโต
คุเณหิ ธะระมาโนทานิ         ปาระมีหิ จะ ทิสสะติ
ยาวะชีวัง อะหัง พุทธัง         ธัมมัง สังฆัง สะระณัง คะโต
ปูเชมิ ระตะนัตตะยัง            ธัมมัง จะรามิ โสตถินา ฯ
คำแปล
(พระมหานายก (ฉลอง ชลิตกิจโจ) แปลความหมายเป็นภาษาไทย)

สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานมาช้านานแล้ว
แต่ก็ยังทรงปรากฏดำรงอยู่ในบัดนี้ โดยพระคุณและพระบารมีทั้งหลาย
ข้าพพุทธเจ้า ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
บูชาอยู่ซึ่งพระรัตนตรัย ขอประพฤติธรรม โดยสวัสดี เทอญ

วิธีบูชาพระไพรีพินาศให้เกิดผล
พระไพรีพินาศนั้นได้ชื่อว่ามีดีทางกำหราบศัตรูทั้งปวงที่คิดร้ายแต่คนที่ใช้อานุภาพต้องบริสุทธิ์คือ
1.อยู่ในศีลธรรมอันดีไม่คิดร้ายคนอื่นไม่มัวเมาด้วยโมหะคิดจะเอาชนะคนอื่นเป็นที่ตั้งไม่คิดร้ายต่อผู้คิด ร้ายหรือใส่ร้ายตน
2. ไม่ตอบโต้ด้วย กาย วาจา และใจคงมั่นนความสุจริตเป็นที่ตั้งแม้จะถูกรบกวนหรือให้ร้ายก็ยึดมั่นในอุเบกขา และสันติธรรม
เมื่อมีเหตุผลเช่นนี้แล้วจึงจะอาศัยเป็นผลขอรองรับบารมีจากพระพุทธไพรีพินาศได้อย่างเต็มที่ การรับบารมีทำได้ดังนี้
-เขียนชื่อศัตรูที่มุ่งร้ายตนและนามสกุลตั้งจิตอธิษฐานต่อพระพุทธไพรีพินาศที่มีอยู่กับตัวว่าขอบารมีกำหร าบศัตรูให้แพ้ภัยตัวเองไป
-พับกระดาษที่มีชื่อของศัตรูให้เป็นแผ่นแล้วเอาพระพุทธไพรีพินาศวางทับลงไป
-เมื่อสวดมนต์ไหว้พระแล้วให้แผ่เมตตาไปยังคนผู้นั้นอย่าให้ขาดขอให้เขามีสติระลึกถึงกรรมและเลิกรังควาญรั งแก
-เมื่อผู้คิดร้ายสำนึกได้หรือมีอันเป็นไปแล้วเอาชื่อออกและแผ่เมตตาให้ถือว่าเขาได้รับกรรมแล้วเป็นอันสิ้ นสุดกรรม
ข้อพึงระวัง
-ถ้าตนเองคิดร้ายต่อต้านโต้ตอบเขาวันใดผลร้ายนั้นจะย้อนเข้าตัวเองพินาศสิ้นไปด้วยอกุศลกรรม
-ดังนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ตามนำเอานามของพระพุทธไพรีพินาศไปตั้งเป็นสิ่งที่คิดทำร้ายผู้อื่นหรือใช้พระพุทธไพ รีพินาศในทางที่ผิดคือสาปแช่งผู้ที่เขาไม่มีความผิดไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วจะพึงได้รับผลสะท้อนกลับ แบบมูมเมอแรงถึงกับพินาศไปเองด้วยประการต่าง ๆ
-จึงขอให้ทุกท่านที่จะใช้พระพุทธไพรีพินาศโปรดสังวรไว้ด้วยอย่าทำร้ายตัวเองด้วยพระไพรีพินาศเป็นอันขาด
 
บูชาพระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว ของร้านวรันณ์ธรนี้ สร้างจากมวลสาร 9 อย่าง ของขลังหายากมีให้บูชาที่ร้านวรันณ์ธร แห่งเดียวใน จ.อุตรดิตถ์

1. หินเพชรเงินทองนาค
ความเชื่อให้โชคลาภร่ำรวยเงินทอง

2. ไม้พญางิ้วดำ
ความเชื่อเด่นทางด้านมหาอุดคงกระพัน
คลาดแคล้วโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสย์มนต์ดำ
3. ไม้กลายเป็นหิน ความเชื่อ มีตบะเดชะทางด้านอำนาจ แคล้วคลาด
ปลอดภัย ความเมตตา และโชคลาภ
4. เพชรหน้าทั่ง ความเชื่อให้โชคลาภเด่นทางค้าขายป้องกันภัยต่างๆ
5. แก้วโป่งข่าม ความเชื่อป้องกันภัยคุณไสย์มนต์ดำเปลี่ยนจากสิ่งร้ายกลายเป็นดี
6. แร่ดูดทรัพย์ ความเชื่อดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยมาให้แก่ผู้ครอบครอง
7. ไหลดำไหลเขียว ความเชื่อพลิกจากร้ายกลายเป็นดีความเจริญมั่นคงก้าวหน้า
ดูดพิษแมลงได้ แก้ของร้อนเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง
8. รังปลวกกลายเป็นหิน ความเชื่อให้คุณทางด้านสะสมทรัพย์สินเงินทองให้พอกพูนขึ้น
9. แร่เหล็กน้ำพี้ ความเชื่อล้างอาถรรพ์ป้องกันภูตผีปีศาจมนต์ดำต่างๆ
 
ราคาบูชาพระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว
พระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว แร่เหล็กน้ำพี้ สีธรรมชาติ (สีน้ำตาล) บูชาองค์ละ 799  บาท
 
   
พระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว แร่เหล็กน้ำพี้สีทองคำ ,สีดำด้าน, สีนาค
บูชาองค์ละ 999  บาท
 
          การันตีว่า วัตถุมงคลที่ร้านวรันณ์ธรสร้างท่านลูกค้าบูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน เพราะสร้างจากมวลสารของขลังหายาก มวลสารศักดิ์สิทธิ์9อย่าง รวบรวมจากทั่วประเทศ
 
              สอบถามทางร้านวรันณ์ธร เพื่อเลือกพระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว
 
ต้องการบูชาพระไพรีพินาศ หน้าตัก5นิ้ว 
สีใด โปรดระบุ คลิกที่นี่

แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+
แชร์ไปยัง Facebook เพิ่มเพื่อนทางไลน์ แชร์ไปยัง Google+


@line55

กดแชร์ให้เพื่อนๆ ด้วยนะ
LINE it!ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวนี้
ชื่อ / อีเมล์
Security Code เปลี่ยนรูปใหม่
รายละเอียด   
สามารถพิมพ์ข้อความได้อีก ตัวอักษร
 


ความคิดเห็นที่ 20
หล่อจากแร่ศักดิ์สิทธิ์ แร่เหล็กน้ำพี้ ได้มากครับผม ทำมาจากแร่เหล็กน้ำพี้ ดีมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ มี วันที่ 11 ก.ค. 2559 เวลา 16:40:30 น. [ IP : 118.172.7.34 ]

ความคิดเห็นที่ 19
ได้รับของละครับ บยูชาที่สำนักงานได้เหมาะมากครับ เป็นสิริมงคลมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เดย์ วันที่ 9 ก.ค. 2559 เวลา 18:18:33 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 18
อุ่นใจมากๆหลังจากที่ได้บูชา พระไพรีพินาศ แบบแร่เหล็กน้ำพี้ ของดีต้องมีแม่เหล็กติดด้วยนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ละไม วันที่ 8 ก.ค. 2559 เวลา 14:29:29 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 17
องค์ท่านได้ปกป้องคุ้มครองคนในบ้าน ช่วยคุ้มครองจากสิ่งที่มองเห็นและก็ไม่เห็น
แจ้งลบ
โดยคุณ สมพร วันที่ 7 ก.ค. 2559 เวลา 18:21:50 น. [ IP : 182.53.242.105 ]

ความคิดเห็นที่ 16
พระไพรีพินาศ &****;แบบแร่เหล็กน้ำพี้ ของดีต้องมีแม่เหล็กติดด้วยนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดำ วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 17:28:16 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 15
ของดีต้องมีแม่เหล็กติดด้วยนะครับ พระไพรีพินาศ หน้าตัก * นิ้ว อุ่นใจมากๆหลังจากที่ได้บูชา
แจ้งลบ
โดยคุณ สง่า วันที่ 5 ก.ค. 2559 เวลา 22:11:00 น. [ IP : 182.53.242.153 ]

ความคิดเห็นที่ 14
พระไพรีพินาศ แบบแร่เหล็กน้ำพี้ ของดีต้องมีแม่เหล็กติดด้วยนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ * วันที่ 2 ก.ค. 2559 เวลา 19:34:38 น. [ IP : 182.53.243.57 ]

ความคิดเห็นที่ 13
บูชาแล้วดี บูชาไว้ที่บ้าน ไว้ป้องกันผู้คิดร้าย ป้องกันศัตรู &****;ป้องกันผู้ไม่หวังดีกับผู้คนในบ้านนั้นๆ
แจ้งลบ
โดยคุณ บอล วันที่ 1 ก.ค. 2559 เวลา 16:37:03 น. [ IP : 182.53.249.109 ]

ความคิดเห็นที่ 12
สวยงามมากเลยครับ ผมอยากได้ครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วี วันที่ 6 มิ.ย. 2559 เวลา 21:19:34 น. [ IP : 171.96.176.163 ]

ความคิดเห็นที่ 11
พระไพรีพินาศงดงามมากค่ะ
แจ้งลบ
โดยคุณ ทาม วันที่ 29 พ.ค. 2559 เวลา 17:37:28 น. [ IP : 171.96.177.224 ]

ความคิดเห็นที่ 10
พระไพรีพินาศ สวยมากครับ อยากได้มากครับผม หน้าตักกว้างมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ นก วันที่ 16 พ.ค. 2559 เวลา 14:10:37 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 9
พระไพรีพินาศ สวยมากครับ อยากได้มากครับ แบบแร่เหล็กน้ำพี้ ของดีต้องมีแม่เหล็กติดด้วยนะครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เร วันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา 17:33:57 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 8
พระไพรี นินาศ หน้าตัก*นิ้ว สวยมากครับ อยากได้มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ กอ วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 11:16:06 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 7
พระไพรีพินาศสวยมากคับ สนใจอยากจะเช่าบูชาคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ หลุยส์ วันที่ 2 พ.ค. 2559 เวลา 17:27:58 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 6
พระไพรีพินาศศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะ องค์ท่านได้ปกป้องคุ้มครองคนในบ้าน ช่วยคุ้มครองจากสิ่งที่มองเห็นและก็ไม่เห็น อุ่นใจมากๆหลังจากที่ได้บูชาท่านไห
แจ้งลบ
โดยคุณ วรรณนรินทร์ วันที่ 29 มี.ค. 2559 เวลา 21:31:36 น. [ IP : 182.53.211.182 ]

ความคิดเห็นที่ 5
บูชาไว้ที่บ้าน ไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาทำร้าย ศักดิ์สิทธิ์มากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ ดลเดช วันที่ 15 มี.ค. 2559 เวลา 11:30:32 น. [ IP : 118.175.220.89 ]

ความคิดเห็นที่ 4
พระไพรีพินาศ &****;แร่เหล็กน้ำพี้บูชาไปได้วัตถุมงคลที่ดีอย่างแน่นอน
แจ้งลบ
โดยคุณ โน วันที่ 13 มี.ค. 2559 เวลา 12:34:39 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 3
พระไพรีพินาศ หน้าตัก*นิ้ว แร่เหล็กน้ำพี้มีบูชาไว้ที่บ้าน ไว้ป้องกันผู้คิดร้าย ป้องกันศัตรู
แจ้งลบ
โดยคุณ โอ วันที่ 12 มี.ค. 2559 เวลา 16:00:02 น. [ IP : 118.174.78.146 ]

ความคิดเห็นที่ 2
ผมชอบรูปหล่อและสีทุกสีมากคับ ผมได้อขงแล้วนะคับพี่สวยมากเลยคับ
แจ้งลบ
โดยคุณ เค วันที่ 26 ก.พ. 2559 เวลา 22:34:51 น. [ IP : 171.98.185.155 ]

ความคิดเห็นที่ 1
สังของที่ร้านนี้มาครับ ทีแรกก็ไม่รู้หรอกมีเพื่อนแนะนำอีกทีครับ แต่พอได้ของมาแล้วก็ไม่เสียใจครับ งานสวยมากครับ
แจ้งลบ
โดยคุณ วง วันที่ 9 พ.ย. 2558 เวลา 14:50:45 น. [ IP : 180.183.58.149 ]


       

แจก
ฟรี


หลวงปู่ทวดทรงพญานาค1องค์คลิกที่นี่